شهید آوینی


سخنرانی های دکتر عباسی

سخنرانی های دکتر عباسی
 

سیاسی

ردیف توضیحات حجم(KB) زمان موضوع
1 دانلود (جدید) 8,251 0:19:55 جواب قاطع به موافقان رابطه با آمریکا

 

سیاسی

ردیف توضیحات حجم(KB) زمان موضوع
1 دانلود (جدید) 8,226 0:22:50 دیپلماسی لبخند...

 

 

ردیف توضیحات حجم(KB) زمان موضوع
1 بخش اول 9,460 0:53:48 ترندگذاری «انسان طراز»
2 بخش دوم 10,218 0:58:07


 

سبک زندگی

ردیف توضیحات حجم(KB) زمان موضوع
1 بخش اول 3,920 0:16:43 سبک زندگی دانشجویی
2 بخش دوم 14,920 1:00:36
3 بخش سوم 12,737 0:54:20
 

جنگ 33 روزه لبنان

ردیف توضیحات حجم(KB) زمان موضوع
1 دانلود (جدید) 553 0:09:22 جنگ 33 روزه لبنان
 

جنگ با خدا

ردیف توضیحات حجم(KB) زمان موضوع
1 دانلود (جدید) 16,008 01:31:02 جنگ با خدا
 

ولایت فقیه

ردیف توضیحات حجم(KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت 1 3,965 0:27:02 بررسی اندیشه استراتژیک مقام معظم رهبری
2 دانلود قسمت 2 3,965 0:27:02
3 دانلود قسمت 3 3,965 0:27:02
4 دانلود قسمت 4 3,965 0:27:02
5 دانلود قسمت 5 418 0:02:49
 

تحلیل فیلم

ردیف توضیحات حجم(KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت 1 4,633 0:19:43 تحلیل فیلم های جشنواره فجر سال 89
«گزارش یک جشن واره»
2 دانلود قسمت 2 6,965 0:29:40
3 دانلود قسمت 3 4,763 0:20:16
4 دانلود قسمت 4 5,174 0:22:01
5 دانلود قسمت 5 4,809 0:20:27

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo