شهید آوینی


ترجمه منظوم قرآن
( امید مجد )
ردیف

نام سوره

جزء اجرا

حجم
(KB)

31 ترجمه منظوم سوره لُقمان 21 5,048
32 ترجمه منظوم سوره السَّجدة 21 3,828
33 ترجمه منظوم سوره الأحزاب 21 13,394
34 ترجمه منظوم سوره سَبأ 22 8,858
35 ترجمه منظوم سوره فاطِر 22 7,420
36 ترجمه منظوم سوره یس 23 و 22 7,728
37 ترجمه منظوم سوره الصَّافّات 23 10,873
38 ترجمه منظوم سوره ص 23 11,476
39 ترجمه منظوم سوره الزُّمَر 24 و 23 11,403
40 ترجمه منظوم سوره غَافِر 24 12,073
41 ترجمه منظوم سوره فُصّلت 25 و 24 7,816
42 ترجمه منظوم سوره الشّوری 25 8,388
43 ترجمه منظوم سوره الزُّخرُف 25 9,364
44 ترجمه منظوم سوره الدُّخان 25 3,864
45 ترجمه منظوم سوره الجاثیة 25 5,080
46 ترجمه منظوم سوره الأحقاف 26 6,598
47 ترجمه منظوم سوره مُحَمَّد 26 6,479
48 ترجمه منظوم سوره الفَتح 26 6,133
49 ترجمه منظوم سوره الحُجُرات 26 3,761
50 ترجمه منظوم سوره ق 26 4,683
51 ترجمه منظوم سوره الذّاریات 27 و 26 4,322
52 ترجمه منظوم سوره الطّور 27 4,054
53 ترجمه منظوم سوره النَّجم 27 4,355
54 ترجمه منظوم سوره القَمَر 27 4,797
55 ترجمه منظوم سوره الرَّحمن 27 4,513
56 ترجمه منظوم سوره الواقعة 27 5,033
57 ترجمه منظوم سوره الحَدید 27 6,457
58 ترجمه منظوم سوره المُجادلة 28 5,330
59 ترجمه منظوم سوره الحَشر 28 5,026
60 ترجمه منظوم سوره المُمتَحنَة 28 4,508
صفحه :   1  ،  2  ،  3  ،  4

برای دانلود کردن ترجمه های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo