شهید آوینی

 
تفسیر هایی از آیت الله جوادی آملی
ردیف

نام سوره

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 نزول وحی 713 0:02:24
2 معنای کرامت حق تبارک و تعالی 549 0:01:51
3 نفخت فیه من روحی 625 0:02:06
4 اهمیت تبلیغ و مبلغ 1,128 0:03:49
5 وظیفه طلبه و روحانی 1,186 0:04:01
6 فطرت و زشتی 1,038 0:03:31
7 رمز حیات 611 0:02:04
8 حجر آیات 1 تا 5 4,594 00:34:48
9 حجر آیات 1 تا 5 (2) 4,789 00:36:17
10 حجر آیات 6 تا 8 4,932 00:37:22
11 حجر آیات 6 تا 9 (1) 4,674 00:35:25
12 حجر آیات 6 تا 9 (2) 6,056 00:45:53
13 حجر آیات 6 تا 9 (3) 5,278 00:40:00
14 حجر آیه ی 9 4,511 00:34:11
15 حجر آیات 7 تا 9 (1) 5,172 00:39:11
16 حجر آیات 8 تا 9 (1) 5,618 00:42:34
17 حجر آیات 8 تا 9 (2) 5,824 00:44:08
18 حجر آیات 7 تا 9 (2) 4,522 00:34:15
19 حجر آیات 7 تا 9 (3) 4,583 00:34:43
20 حجر آیات 10 تا 13 (1) 4,615 00:34:58
21 حجر آیات 10 تا 13 (2) 6,056 00:45:53
22 حجر آیات 14 تا 18 4,822 00:36:32
23 حجر آیات 16 تا 17 4,523 00:34:16
24 حجر آیات 16 تا 18 4,890 00:37:03
25 حجر آیات 16 تا 19 5,334 00:40:25
کلمات کلیدی: تلاوت های مشهور قرآن ، تلاوت های مجلسی ، دانلود صوتی قرآن

برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید,

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo