شهید آوینی

ابوالعینین شعیشع

 
ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مؤمنون ، آيه 1 تا 14 770 0:11:49
2 شمس ، آيه 1 تا 8 392 0:05:56
3 تين 253 0:03:47
4 علق ، آيه 1 تا 8 334 0:05:03

برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo