شهید آوینی

احمد ابوالقاسمی

 
ردیف

نام سوره

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 احزاب آیات 28 تا 34 1,294 0:05:30
2 انبیاء آیه 10 88 0:00:21
3 بقره آیات 255 تا 257 1,416 0:06:01
4 بقره آیات 233 تا 235 951 0:04:02
5 اسراء آیه 105 تا آخر 1,992 0:08:28
6 لقمان آیه 33 تا آخر 857 0:03:38
7 مریم آیات 25 تا 26 115 0:00:28
8 نمل آیات 67 تا 82 1,525 0:06:29
9 روم آیات 28 تا 37 1,518 0:06:27
10 شعراء آیات 192 تا 220 1,948 0:08:17
11 مریم آیات 16 تا 36 3,490 0:14:51
12 مریم آیات 29 و 30 215 0:00:35
13 مجادله آیات 1 تا 10 2,662 0:11:20
14 زمر آیات 10 تا 23 2,230 0:09:29
15 اسراء آیات 23 تا 38 2,036 0:08:40
16 حدید آیات 1 تا 12 2,188 0:09:18
17 نمل آیات 15 تا 44 6,998 0:29:50
18 زمر آیات 10 تا 18 1,635 0:06:57

برای دانلود کردن قرائت های بالا، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo