شهید آوینی

 ... بازگشت به صفحه اصلی محرم  

نوحه ها و مداحی های حضرت قاسم (علیه السلام)

 
سال 94

حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1
من چشمه جوشانی از خون خدایم (روضه ، سال 94،جدید)
7,091 00:07:26
2
روضه حضرت قاسم ابن الحسن (ع)  (روضه ، سال 94،جدید)
6,584 00:06:56
3
 پر از هلال روی ماه قاسم (روضه ، سال 94،جدید)
6,543 00:06:53
4
از خیمه داره میاد بیرون (زمینه ، سال 94،جدید)
6,293 00:06:36
5
اگر من و رها کنی چون چون و چرا نمی کنی (زمینه ، سال 94،جدید)
3,354 00:03:28
6
من که برا تو مردن آرزومه (واحد ، سال 94،جدید)
3,249 00:03:22
7
شکن در شکن شده یاس گیسوی من یاسمن (واحد ، سال 94،جدید)
4,852 00:05:05

حاج منصور ارضی

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1
شب ششم محرم (مسجد ارک) (روضه ، سال 94،جدید)
30,521 00:32:28
2
روز ششم محرم (حسینیه صنف) (روضه ، سال 94،جدید)
40,937 00:43:34

حاج سید مجید بنی فاطمه

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1
دوباره مرغ روحم (روضه ، سال 94،جدید)
29,652 00:31:32
2
داره میرسه صدای حسین (علیه السلام) (زمینه ، سال 94،جدید)
87,766 00:08:12
3
تو خواستی کمی زکار عشق (واحد ، سال 94،جدید)
4,325 00:04:31
4
چشمای منو نگاه تو کرده دریا (واحد ، سال 94،جدید)
1,547 00:01:34

حاج سعید حدادیان

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1
حاج سعید حدادیان (روضه ، سال 94،جدید)
6,775 00:14:16
2
حاج سعید حدادیان (روضه ، سال 94،جدید)
11,562 00:24:29
3
حاج سعید حدادیان (روضه ، سال 94،جدید)
13,368 00:28:20

حاج عبدالرضا هلالی

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1
سید رضا تحویلدار (روضه ، سال 94،جدید)
9,186 00:11:06
2
سید رضا تحویلدار،عبدالرضا هلالی (روضه،سینه زنی سه ضرب ، سال 94،جدید)
8,991 00:10:51
3
شاه بیت غزل (سه ضرب شور ، سال 94،جدید)
272 00:00:14
4
تنت به زمین سرت  (شور ، سال 94،جدید)
9,133 00:11:02
5
پسر ارشد شیر جمل انداز منم (دودمه، شور ، سال 94،جدید)
8,196 00:09:53

حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1
حاج حسن خلج (روضه ، سال 94،جدید)
14,211 00:15:04
2
حاج حسن خلج (روضه ، سال 94،جدید)
15,189 00:16:07
3
 تن من خاکی شد ولی افلاکی شد (زمینه ، سال 94،جدید)
7,050 00:07:26
4
عمه ها جای زره پیراهنم رو بیارید (واحد ، سال 94،جدید)
11,700 00:12:23
5
 مجتبی شیدا قامتت سرو رعنا (واحد ، سال 94،جدید)
10,742 00:11:22

سید مهدی میرداماد

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1
ندیدیم کریمی گدا نداشته باشد (روضه ، سال 94،جدید)
12,001 00:12:43
2
اینک برو که در دل تنگت قرار نیست (روضه ، سال 94،جدید)
16,183 00:17:10
3
عمو جون منو مثل اکبرت بدون (زمینه ، سال 94،جدید)
8,934 00:09:26
4
به دادم برس ای عمو جون (واحد ، سال 94،جدید)
5,971 00:06:17
5
رجز میخونم شبیه  (رجز خوانی ، سال 94،جدید)
4,311 00:04:30

جواد مقدم

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1
ناز چشامو میکشم (زمینه ، سال 94،جدید)
8,204 00:06:56

حاج میثم مطیعی و حاج امیر عباسی

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1
ای باطن غم تو، غم کربلا حسن (روضه ، سال 94،جدید)
10,770 00:11:29
2
شیرین تر از عسل دیدم شهادتو (روضه ، سال 94،جدید)
7,651 00:08:09
3
به میدان رفتن و کیفیت شهادت حضرت قاسم بن الحسن (مقتل ، سال 94،جدید)
13,141 00:13:56
4
می سوزونه دلم رو شوق دیدار بقیع  (واحد ، سال 94،جدید)
8,848 00:09:26
5
او سنگ خورد سنگ، عمو بی صدا شکست  (واحد ، سال 94،جدید)
8,361 00:08:50
6
از تاب رفت و طشت طلب کرد و ناله کرد (واحد امیرعباسی ، سال 94،جدید)
2,026 00:02:04
7
افتادم از پشت فرس، عمو به فریادم برس (واحد امیرعباسی ، سال 94،جدید)
2,087 00:02:08

حاج مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1
حاج مهدی سلحشور  (روضه ، سال 94،جدید)
18,053 00:21:54
2
قربون تو عمو جونم (زمینه ، سال 94،جدید)
13,863 00:14:41

حاج حسین سیب سرخی

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1
جوشن من شد کفنم (زمینه ، سال 94،جدید)
8,232 00:04:20
2
ای غریب بن غریب (زمینه ، سال 94،جدید)
8,232 00:04:20
3
چشم چراغ شباب ال هاشم (نوحه ، سال 94،جدید)
8,232 00:04:20
4
افتادم از پشت فرس (واحد ، سال 94،جدید)
8,232 00:04:20
5
زود تر میرود آن کس که مهیا باشد (واحد ، سال 94،جدید)
8,232 00:04:20
6
داره بقیع حال عجیب (شور ، سال 94،جدید)
8,232 00:04:20

حاج محمد رضا طاهری

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1
حاج محمد رضا طاهری (روضه ، سال 94،جدید)
7,098 00:07:29
2
حاج محمد رضا طاهری (روضه ، سال 94،جدید)
13,807 00:14:38
3
بیا تا یک صدا باشیم (زمینه ، سال 94،جدید)
4,295 00:04:29
4
هل من مبارز یا ایها الناس (زمینه ، سال 94،جدید)
9,692 00:10:14
5
من ذبیح امامی کریمم (نوحه ، سال 94،جدید)
6,468 00:06:48
6
سیزده سال است هر جا (واحد ، سال 94،جدید)
3,134 00:03:15
7
میروی نور ز هر دیده (واحد ، سال 94،جدید)
4,290 00:04:28
8
عمو حسین ببین که (واحد ، سال 94،جدید)
3,501 00:03:38
9
بلا نبینی ای سینه زن (شور ، سال 94،جدید)
2,793 00:02:53
10
رد شد از زیر قرآن (شور، سال 94،جدید)
1,422 00:01:25
11
جونمون به لب اومده (شور، سال 94،جدید)
11,134 00:11:46

حاج محمود گرجی

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1
دل برده از اهل حرم (زمینه ، سال 94،جدید)
اختصاصی سایت خیمه دلسوختگان
4,773 00:05:00
2
جار میزنم جار علنی (شور ، سال 94،جدید)
اختصاصی سایت خیمه دلسوختگان
1,992 00:02:02
سال 93

حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1

ثمر ریاض دل علی در فاطمه گهر حسن (روضه) (شب ششم محرم 93)

3,547 00:08:26
2 روضه حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام (روضه) (شب ششم محرم 93) 5,293 00:12:41
3 روضه حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام (روضه) (شب ششم محرم 93) 8,220 00:19:50
4 تیغ و بدن تو کربلا غوغا کرده (زمینه) (شب ششم محرم 93) 5,407 00:12:58
5 کبوتر من پرت شکسته تموم پرت (واحد) (شب ششم محرم 93) 2,791 00:06:35
6 آقاجونم کجایی کربلایی حلاکم که تو (روضه) (شب ششم محرم 93) 6,428 00:15:28
7 روضه حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام (روضه) (شب ششم محرم 93) 5,107 00:12:14
8 ثمر نیاز دل علی در فاطمه گل حسن (زمینه ) (شب ششم محرم 93) 2,622 00:06:11
9 کرببلا صفین مولا حسین من حسنی (زمینه) (شب ششم محرم 93) 4,286 00:10:14
10

کبوتر من پرت شکسته تموم پا سرت (تک) (شب ششم محرم 93)

2,099 00:04:54
11 عمو عمو بیا به بالین من (واحد سنگین) - صمیمی (شب ششم محرم 93) 1,570 00:03:37
12 روضه حضرت قاسم بن الحسن (علیه السلام ) (شب پنجم محرم 93) 23,019 00:24:28

حاج میثم مطیعی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1

انْ تَنْکُرونى فَانَا فرعُ الْحَسَن (زمزمه) + مقتل حضرت قاسم (شب ششم محرم 93)

16,232 00:39:23

حاج سید مهدی میرداماد

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1

روضه حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام (روضه) (شب ششم محرم 93)

5,796 00:13:55
2

کجایی بابا بیای ببینی عبای جد تو رو دوشم (زمینه) (شب ششم محرم 93)

2,950 00:06:59
3

ای فاتح جمل نامت شد از ازل احلی من العسل (نوحه) (شب ششم محرم 93)

5,148 00:12:20
4

چی به سر تو اومده ای نوجوون من (واحد) (شب ششم محرم 93)

1,205 00:02:43

حاج محمدرضا طاهری

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1

روضه حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام (روضه) (شب ششم محرم 93)

10,540 00:25:29
2 برای اذن میدونم میدونی خیلی غصه (زمینه) (شب ششم محرم 93) 4,277 00:10:13
3 در سینه مانده یک نفس آن هم خرج شاه (نوحه) (شب ششم محرم 93) 4,709 00:11:16
4 ای گدایان رو کنید امشب که آقا قاسم (سنگین) (شب ششم محرم 93) 2,299 00:05:23
5 رد شد از زیر قرآن آمد از خیمه طوفان (شور) (حسین طاهری) (شب ششم محرم 93) 3,034 00:07:11

حاج سید مجید بنی فاطمه

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 باز یل آمده است معنیِ...(روضه) (شب ششم محرم 93) 3,111 00:07:23
2 سپرش را برداشت..(روضه) (شب ششم محرم 93) 1,837 00:04:16
3 زیر و رو شد بدنش...(روضه) (شب ششم محرم 93) 2,908 00:06:53
4 چی به سر تو اومده... (زمزمه) (شب ششم محرم 93) 1,541 00:03:33
5

شاخه شمشادِ حسن...(زمینه) (شب ششم محرم 93)

4,092 00:09:46
6

تو خواستی کمی ز کار عشق سر در آوری..(واحد) (شب ششم محرم 93)

2,516 00:05:56
7

مگه هرکی یتیمِ...  (شب ششم محرم 93)

1,352 00:03:06

حاج مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1

جمالش حسن عالم تاب دارد (تک) (شب ششم محرم 93)

2,952 00:06:59

حاج سعید حدادیان

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1

روضه حضرت قاسم (ع) (شب ششم محرم 93)

7,794 00:18:48
2 این یل آل علی با اندک تاملی چنان شمشیر ... (روضه) (شب ششم محرم 93) 2,759 00:06:31
3 اشکای من حریف رفتنت نشد ... (زمزمه) (محمد حسین حدادیان) (شب ششم محرم 93) 5,580 00:13:24

حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1

فضای خیمه ساکت بود برعکس تمام دشت (روضه) (شب ششم محرم 93)

5,925 00:14:14
2 مهر تایید اشکام این نامه ی بابامه (زمینه) (شب ششم محرم 93) 3,849 00:09:10
3 بزار برم عمو تا که بشم فدات می میرم (سنگین) (شب ششم محرم 93) 5,072 00:12:09
4 حسین یاحسین یاحسین یاحسین (واحد) (شب ششم محرم 93) 3,586 00:08:32
5 گل پژمرده پژمردن نداره ز پا افتاده (شعرخوانی) (شب ششم محرم 93) 2,744 00:06:29

حاج منصور ارضی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 این سر شب زده ای کاش به سامان برسد (روضه) (شب ششم محرم 93) 3,299 00:07:50
2 ای وسعت محبت بی انتها محبت حسین (روضه) (شب ششم محرم 93) 4,710 00:11:17

حاج عبدالرضا هلالی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1

روضه حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام (روضه) (شب ششم محرم 93)

10,540 00:25:29

کربلایی جواد مقدم

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1

نمیره خوبیت از یادم دلمو دست تو دادم (زمینه) (شب ششم محرم 93)

3,148 00:07:28
2

پاشو قاسم نزن پرپر عموتو می کشی آخر (سنگین) (شب ششم محرم 93)

4,324 00:10:20
سال 92

1.حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1
باز یل آمده است (روضه)
22,745 00:24:11
2
سرتو رو دامنم میزارم (زمینه)
11,841 00:12:34
3
ساحل بحر کرم پر موج است (شعر خوانی)
2,101 00:02:10
4
کبوتر عشق من داری سفر میکنی (واحد)
5,313 00:05:36
5
گفتم و قاسم به فغان (واحد)
9,351 00:09:54
6
زره اندازه نشد (روضه - مسجد الهادی)
19,883 00:28:10
7
باز یل آمده است (واحد - مسجد الهادی)
5,090 00:07:07
8
گفت و قاسم به فغان (واحد - مسجد الهادی)
6,475 00:09:05

2. حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 روضه حضرت قاسم علیه السلام 14,444 0:15:10
2 یادگار برادر عموتو صدا کن (روضه) 7,295 0:07:32
3 تا نمردم از داغ تو (زمینه) 7,769 0:08:03
4 رو سرم بارون سنگ و ببین (روضه) 10,973 0:11:28
5 تو دلا غصه میشینه (واحد) 9,086 0:09:27
6 والله لا افارق عمی (دو دمه و شور) 4,355 0:04:24

3. حاج مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1

گفتن کارتان، همه گفتیم نوکریم...

17,738 00:25:13
2

قد کشیده پیش عمو تا به اینجا رسیده...

3,655 00:05:12
3

بده اذن میدان به من عمو جون...

3,884 00:05:31

4. حاج میثم مطیعی و حاج امیر عباسی

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 مقتل: روضه قاسم بن الحسن عليه السلام - ميثم مطيعي 5,076 0:16:58
2 زمينه: سلام علي قاسم بن الحسن + اميري حسين و نعم الامير - عباسي و مطيعي 3,254 0:08:57
3 واحد: يك گل كنارعلقمه فتاده - امير عباسي 2,988 0:03:04

5. حاج سید مجید بنی فاطمه

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1
روضه حضرت قاسم (ع) (روضه)
3,684 0:03:50
2
روضه حضرت قاسم (ع) (روضه)
9,073 0:09:35
3
ای عمو فتح نمایان کردم (روضه)
2,411 0:02:29
4
کی میگه هر کی یتیمه (روضه)
8,134 0:08:35
5
رجز خون تو میدون میتازم (زمینه)
7,996 0:08:36

6. حاج سعید حدادیان

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 همه رجز خوندنو ... ( روضه) 9,086 0:10:49
2 چرا به جای مدینه هی می گی کربلا (روضه) 9,244 0:15:38
3 می دونی چقدر دوست داشتم (تک - محمد حسین حدادیان) 3,558 0:05:56
4 می ره میدون پسرم (شور - محمد حسین حدادیان) 7,034 0:11:52

7. حاج محمد طاهری

ردیف

موضوع

پخش دانلود

حجم
(KB)

زمان
1 خدایا شاخ شمشاد به زیر پاها افتاد (زمینه) 11,385 0:12:03
2 در ره دین و قرآن می روم سوی میدان (واحد) 9,415 0:09:57
3 شور و شوقم را ببین (واحد) 5,596 0:06:18
4 عمو به فریادم برس (واحد) 6,009 0:06:19
5 قاسمی ابن الکریم (تک) 3,577 0:03:43
سال 91

1.حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زینب ببین سربازم در حال جنگ است (روضه، شب ششم محرم) 3,912 0:16:40
2 سیزده ساله گلی بود (واحد، شب ششم محرم) 3,291 0:09:20
3 در راه تو سعادتم احلی من العسل (واحد به همراه طبل زنی شب ششم محرم) 2,123 0:06:01

2.حاج میثم مطیعی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 گریه بودم ولی صدا آری (روضه، شب ششم محرم) 5,239 0:22:19
2 بر صف دشمن زده ای سرباز نوجوان من (واحد، شب ششم محرم) 3,261 0:09:15

3.حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 تازه داماد کربلایی... (روضه، شب ششم محرم) 2,583 0:07:20
2 گشته غارت عزیزم رخت دامادی تو (روضه، شب ششم محرم) 1,797 0:05:05
3 افتاد بر تنم لرزه (نوحه ،شب ششم محرم) 3,193 0:09:04
4 دارن میسوزونند تو رو با شعله جنگ جمل (واحد،شب ششم محرم) 4,394 0:12:29

3.حاج مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 تا که از چهره ات نقاب افتاد  (روضه، شب ششم محرم) 4,108 0:14:00
2 غریبم وای غریبم وای (واحد، شب ششم محرم) 3,559 0:10:06

4.حاج سید مهدی میرداماد

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 من از تولد عاشقم  (روضه، شب ششم محرم) 3,882 0:16:32
2 واویلا یتیم مجتبی (زمینه، شب ششم محرم) 1,796 0:05:05
3 در دلم از غم صد چاک افتاد (نوحه ،شب ششم محرم) 3,410 0:09:41
4 امشب همه میخوایم با هم (واحد،شب ششم محرم) 1,594 0:04:31
5 مردن به پای تو احلی من العسل (واحد،شب ششم محرم) 1,194 0:03:22
6 یابن الزهرا شد تماشایی (دودمه،شب ششم محرم) 1,493 0:04:14

5.حاج سید مجید بنی فاطمه

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 روضه حضرت قاسم (ع)  (روضه، شب ششم محرم) 3,627 0:10:18
2 مگه میشه تو عروسی  (روضه، شب ششم محرم) 1,449 0:04:06
3 این صدای غرش شیره (زمینه ،شب ششم محرم) 2,583 0:07:19
4 تو خواستی کمی ز کار عشق سر در آوری (واحد،شب ششم محرم) 1,529 0:04:20
سال 90

1.حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 هوا گرم است و... (روضه، شب ششم محرم) 3,874 0:16:29
2 می زنم به قلب میدون (شب ششم محرم) 3,653 0:10:21
3 از بس که شکستند تو را (شب ششم محرم) 3,154 0:08:56

2.سید مهدی میرداماد

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 روضه حضرت قاسم (روضه، شب ششم محرم) 3,640 0:12:23
2 واویلا عمو حسین (شب ششم محرم) 1,947 0:05:30
3 تنت در خون شناور شد گل من (شب ششم محرم) 3,620 0:10:16
4 کوفیا به هم میگن داره بوی حسن میاد (شب ششم محرم) 1,576 0:04:27

3. حاج مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 روضه حضرت قاسم (شب ششم محرم) 3,453 0:11:45
2 غرق مه ام با کفن آیم به میدان (شب ششم محرم) 2,528 0:07:09
3 در لحظه شهادت غرق شور و التماس (شب ششم محرم) 3,715 0:10:32
4 قرآن زخمی زیر پا موندی (شب ششم محرم) 2,896 0:08:12
5 سینه زنی - شور (شب ششم محرم) 2,647 0:07:30

سال 89

1.حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 روضه حضرت قاسم (شب ششم محرم) 4,732 0:20:11
2 روی دستم زنده بمون پسرم  (شب ششم محرم) 1,905 0:05:24
3 تو چشمام نم بارون تو سینه پر درده (شب ششم محرم) 3,276 0:07:58

2. حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 گرفته ام 13تا شیشه عسل رو دستم (روضه شب ششم محرم) 2,040 0:08:39
2 حالا که تیر و نیزه تنم را هدف گرفت (روضه شب ششم محرم) 1,551 0:06:34
3 نو گل یاسمن، زاده ی مجتبی (شب ششم محرم) 1,978 0:08:23
4 سخت برام از عزیزم که بشنوم صداتو (شب ششم محرم) 5,220 0:22:13

3. حاج مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 روضه حضرت قاسم (شب ششم محرم) 2,931 0:08:19
2 آشفته حالم عمو شکسته بالم عمو (شب ششم محرم) 1,905 0:05:24
3 عمو جان چشم اگه تورو نبینه سخته (شعر و روضه شب ششم محرم) 3,276 0:07:58

4. محمد حسین حدادیان

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 چه حرمی داره حسین (روز ششم محرم) 1,873 0:07:57
2 عمو بیا تا نفس بگیرم باز بتونم (روز ششم محرم) 1,337 0:05:32

5. جواد مقدم

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 چه حرمی داره حسین (روز ششم محرم) 2,841 0:09:41
 
سال 88

1.حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 وای ببین ماه حسن اومد (شب ششم) 949 0:02:40
2 شده عجین اشک چشمام (شب ششم) 1,572 0:04:26
3 پسر شیر خدا لک لبیک حسین (شب ششم) 2,624 0:07:26

2. حاج محمد رضا طاهری

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 کریم کاری به جز جود و کرم نداره (روز ششم) 536 0:01:30
2 یا رب تازه دامادم فدا شد (روز ششم) 3,892 0:16:34
3 حی علی العزا حی علی البکاء (روز ششم) 2,708 0:30:48
4 روضه حضرت قاسم (روز ششم) 5,422 0:11:31
5 روضه حضرت قاسم (روز ششم) 5,838 0:24:52
6 گل بریزید رو حجله گاه قاسم (روز پنجم) 2,618 0:11:08

3. حاج سعید حدادیان

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 هیبت مصطفوی، صولت مرتضوی (روز ششم) 4,612 0:19:39

4. احمد نیکبختیان

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جسمم را ببر تا چشم تر داری عمو (روز ششم) 1,001 0:04:14

سال 87 و ماقبل

 

1. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 روضه خوانی (سال 87) 3,508 0:14:56
2 در پناه حسین (روضه - سال 87) 3,763 0:16:01
3 با التماس و گریون دلم گرفته بارون 0.98 0:04:18
4 جمع حسنینی و پریشان شده ای 1.16 0:05:06
5 عمو حسین بیا که بین خاک و خون نشسته ام 1.57 0:06:53
6 سراپا مستم عمو حسین، یاورت هستم عمو حسین 1.85 0:03:16
7 پسر شیر حیدر از فرس افتاده 2.12 0:03:16

2. حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 کنارت نشستم اما، باورم هنوز نمیشه 1 (روضه) 2,463 0:10:29
2 کنارت نشستم اما، باورم هنوز نمیشه 2 (روضه) 1,279 0:08:41
3 عمو عمو تو که پدری کردی برام 1,451 0:09:52
4 در راه تو دلم زد خنده بر اجل 1,343 0:09:08
5 ترک به روی ترک از که خورده روی لبت 1,523 0:10:21

3. حاج مهدی کریمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 با خرامان رفتن شعله زد جان عمو 579 0:03:16
2 قد کشیده اگر شاخه شمشادم 950 0:05:23
3 صبا بگو تو از من، به شاه آل هاشم 658 0:05:00

4. مهدی مختاری

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 روضه حضرت قاسم - 1 1,441 0:07:02
2 روضه حضرت قاسم - 2 1,231 0:06:19
3 شاهد غربتم عمو این سینه تنگ منه 1,653 0:07:02
4 شورشی بر پا شده از می ایمان 931 0:06:19
5 به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در جانم 971 0:06:35

5. محمد رضا طاهری

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 ای چشمه سار رحمت بی انتها عمو (روضه - سال 87) 837 0:05:40
2 روضه حضرت قاسم (روضه - سال 87) 1,331 0:09:03
3 خواهی بگویمت پدر این لحظه یا عمو (روضه - سال 87) 1,171 0:07:57
4 من نیز استخوان به گلویم نشسته است (روضه - سال 87) 1,085 0:07:22
5 در سرخی غروب نشسته سپیده ام (سال 87) 1,421 0:09:40
6 ای عمو جان حسین ای عمو جان (سال 87) 831 0:05:38
7 یا عمو حسینم یتیم مجتبیم (سال 87) 1,497 0:10:11
8 عمو جون مثل گل پژمردم 1009 0:05:42

6. مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 نکش پاتو رو خاکا، نزن آتیش به جونم 401 0:05:29

7. حميد عليمي

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مولانا مولانا   يا قاسم بن مجتبي (ع) 1,704 0:07:14

8. حاج عبدالرضا هلالی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 چون عمو   قاسمت حیدری مذهب است 701 0:05:39

برای دانلود کردن مرثیه ها، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo