شهید آوینی

نوحه ها و مداحی های حضرت عبدالله بن الحسن (علیه السلام)

سال 93

حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 روضه حضرت عبدالله بن الحسن (علیه السلام ) (شب پنجم محرم 93) 14,209 00:15:04
2 روضه حضرت عبدالله بن الحسن (علیه السلام ) (شب پنجم محرم 93) 10,820 00:11:27
3 روضه حضرت عبدالله بن الحسن (علیه السلام ) (شب پنجم محرم 93) 12,993 00:13:46
4 ای همه دین من ای شه بی کفن ... (زمینه ) (شب پنجم محرم 93) 12,988 00:13:46
5 رها کن دستم عمه جانم ... (واحد) - چیذر 5,098 00:05:21
6

اگه شرم از خیر البشر دارید (واحد) (شب پنجم محرم 93)

3,068 00:03:11
7 انا فدا لحسین بن العلی (تک) (شب پنجم محرم 93) 3,672 00:03:50
8 یادگار حسن تشنه لبم جان دهم (محمد صمیمی) (واحد) (شب پنجم محرم 93) 3,046 00:03:09

حاج میثم مطیعی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1

عمه زینب شلوغه دور ذوالجناح (زمزمه) (شب پنجم محرم 93)

4,230 00:10:07
2

روضه ی ناتمام عبدالله بن حسن(ع)...  (مقتل) (شب پنجم محرم 93)

1,563 00:03:37

حاج سید مهدی میرداماد

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1

کوچکترین دلیر پس از شیرخواره بود ... (روضه ) (شب پنجم محرم 93)

9,202 00:12:58
2

جوونت رفته علمدارت نیست ... ( زمینه) (شب پنجم محرم 93)

5,665 00:07:56
3

سایه سرم عمو سپر نمی خواهی ... ( سنگین ) (شب پنجم محرم 93)

3,017 00:04:10

حاج محمدرضا طاهری

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 کاش سردی زمستان بگذرد تلخی شبهای ... (روضه) (شب پنجم محرم 93) 12,370 00:29:57
2 به اسم مادرت قسم برا عمو دلواپسم (زمینه) (شب پنجم محرم 93) 5,374 00:11:17
3 آخر ای شاه کم سپاه بر خاک سرخ(نوحه) (شب پنجم محرم 93) 6,390 00:13:27
4 عموجان عموجان زدم پا برهنه به میدان(واحد) (شب پنجم محرم 93) 2,091 00:04:53

حاج سید مجید بنی فاطمه

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1

با سر می آورم این دست را که در بر دلبر می آورم...(روضه) (شب پنجم محرم 93)

5,657 00:13:36
2

ای سایه سرم عمو...(روضه) (شب پنجم محرم 93)

2,080 00:04:52
3

یه قبیله است توی دنیا...(زمینه) (شب پنجم محرم 93)

3,699 00:08:49

حاج مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 تفسیر عشق درس الفبای کربلاست ...(روضه) (شب پنجم محرم 93) 12,945 00:31:21
2 عمه ببین که بریده نفسم (واحد) (شب پنجم محرم 93) 4,439 00:06:11

حاج سعید حدادیان

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 روضه حضرت عبدالله بن الحسن (ع) (شب پنجم محرم 93) 11,375 00:16:03
2 من مثل بابا تو مثل مادر مقتل شد کوچه (زمینه) (شب پنجم محرم 93) 8,074 00:11:21

حاج منصور ارضی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1

پای برهنه جانب گودال می دوید (روضه) (شب پنجم محرم 93)

2,746 00:06:30

کربلایی حسین سیب سرخی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 اللهم صل علی فاطمه و ابیها ... (روضه) (شب پنجم محرم 93) 5,892 00:16:44
2 ز خمیه کودکی چون ماه تابان  (واحد) (عباس سیب سرخی) (شب پنجم محرم 93) 1,303 00:03:41
3 کشته دوست شدن در نظر مردان است ... (واحد) (عباس سیب سرخی) (شب پنجم محرم 93) 1,482 00:04:12

کربلایی جواد مقدم

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1

ببین دل پریشون و قیامت تومیدون (زمینه) (شب پنجم محرم 93)

3,064 00:05:04
سال 92

1. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 لحظه ی آخره عمو داره میره  (روضه شب پنجم محرم) 21,078 00:22:25
2
با سر میاورم این دست را که (زمینه شب پنجم محرم)
13,873 00:14:43
3
از خیمه بیرون عبدالله آمد (واحد شب پنجم محرم)
9,860 00:10:27
4
از خیمه قرص ماه آمد (دودمه شب پنجم محرم)
5,070 00:05:20
5
 با سر میاورم این دست را (روضه شب پنجم محرم - مسجد الهادی)
25,519 00:27:09
6
با سر میاورم این دست را که (واحد شب پنجم محرم - مسجد الهادی)
16,678 00:17:43

 

2. حاج سید مهدی میرداماد

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1
روضه اش آخر فداکاریست (روضه شب پنجم محرم)
6,520 00:06:53
2
ای عمه چه تنهاست عمویم (روضه شب پنجم محرم)
3,826 00:04:01
3
وای وای حسین  (زمینه شب پنجم محرم)
6,116 00:06:27
4
با دل خون بی قرارم طاقت ماندن ندارم (نوحه شب پنجم محرم)
9,150 00:09:42
5
اشک چشاش میده خبر دنیا شده (واحد شب پنجم محرم)
3,460 00:03:37
6
میخرم با دل و جان تیر بلای تو عمو (دودمه شب پنجم محرم)
3,875 00:04:04

 

3. حاج محمد طاهری

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1

هوای کوی تو داریم (روضه شب پنجم محرم)

16,455 00:23:24
2

به نیزه تکیه دادی، دیدم که رفتی از حال (زمینه شب پنجم محرم)

8,231 00:11:42
3

تا عمو قتلگاه است، خیمه باشم گناه است (نوحه شب پنجم محرم)

8,053 00:11:27
4

داده از دست چو موی تو (واحد شب پنجم محرم)

3,380 00:04:48
5

من اگر عبداللهم در قتلگه جان می دهم(دودمه شب پنجم محرم)

2,137 00:03:02
6

حسین وای...حسین وای...

6,065 00:08:37

 

4. حاج مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1

این تولای سید الشهداست (روضه شب پنجم محرم)

15,845 00:22:32
2

تو خیمه ها تنها شدم (زمینه شب پنجم محرم)

5,734 00:08:09

 

5. حاج رضا هلالی و  حاج روح الله بهمنی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 عمریست در هوای غمت گریه میکنم (روضه شب پنجم محرم - بهمنی) 3,820 0:10:54
2 دستش تو دست عمه است (روضه شب پنجم محرم - بهمنی) 3,710 0:10:35
3 هر کی سینه زنه (زمینه شب پنجم محرم - هلالی) 3,940 0:11:14
4 همه هجوم می برند (شور شب پنجم محرم - هلالی) 3,830 0:10:56
5 نبینم که در قتله گاهی (نوحه شب پنجم محرم - بهمنی) 3,680 0:10:30

 

6. حاج میثم مطیعی و حاج امیر عباسی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مقتل: روضه عبدالله بن حسن عليه السلام - ميثم مطيعي 3,263 0:13:34
2 دم پاره: عبداللهم عبداللهم من عاشق ثاراللهم - امير عباسي 1,638 0:01:39

 

سال 91

1. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 خودش به دست خودش کودک انتخاب شد (روضه شب پنجم محرم) 3,934 0:11:10
2 به جیش غرت کنید پیراهن من (روضه شب پنجم محرم) 2,035 0:05:46
3 نه به اون که شیش ماهه رو (نوحه شب پنجم محرم) 3,037 0:08:37
4 الهی ای ماه منیرم (واحد حاج محمد کریمی شب پنجم محرم) 2,397 0:06:48
5 بین میدان و غرق اشک و آه (واحد به همراه طبل زنی شب پنجم محرم) 2,366 0:06:43

1. حاج میثم مطیعی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
2 هنوز راه ندارد کسی به عالم تو (روضه شب پنجم محرم) 5,949 0:25:21

2. حاج محمد رضا طاهری

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 کل کشیدند که حس کرد عمو افتاده (روضه شب پنجم محرم) 4,787 0:16:19
2 آسمون حیرونه دخترت گریونه (زمینه شب پنجم محرم) 3,813 0:10:50
3 با حال آتشینم ساکت نمینشینم (نوحه شب پنجم محرم) 4,211 0:11:57
4 کشته دوست شدن در نظر مردان است  (واحد شب پنجم محرم) 2,321 0:06:35
5 من یتیم کربلا ابن الحسن (دودمه شب پنجم محرم) 2,224 0:06:18

3. حاج سید مهدی میرداماد

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 خورشید را به دیده شفق گونه دید (روضه شب پنجم محرم) 3,039 0:08:37
2 طوفانیم پر از فغان و در خروش (زمینه شب پنجم محرم) 1,666 0:04:43
3 در هیا هوی تیغ و دشنه (نوحه شب پنجم محرم) 3,532 0:10:02
4 دم غروب آسمون وقتی بارون میومد (واحد شب پنجم محرم) 1,911 0:05:25
5 گر چه گشته ای عمو جان (دودمه شب پنجم محرم) 1,606 0:04:33

4. حاج سید مجید بنی فاطمه

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 آفتابی که تیغ میبارد (روضه شب پنجم محرم) 1,834 0:05:12
2 بارونیه عمونگاه خیمه (نوحه شب پنجم محرم) 2,701 0:07:40
3 دست او در دست های عمه بود (واحد شب پنجم محرم) 1,572 0:04:26

5. حاج مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 رگ رگش نشانه خونِ کریم بود (روضه شب پنجم محرم) 3,843 0:10:54
2 عمو حسین وای (واحد شب پنجم محرم) 2,529 0:07:10
سال 90

1. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 روضه حضرت عبدلله (روضه شب پنجم محرم) 5,026 0:17:08
2 پیدا عمو از سواره ها زودتر اومدم (شب پنجم محرم) 4,084 0:13:55
3 به لاله ی برادر نظری کن عمو حسین (ترکی، شب پنجم محرم) 2,846 0:08:04
 

2. سید مهدی میرداماد

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 روضه حضرت عبدلله (روضه شب پنجم محرم) 3,159 0:08:58
2 شعری در رسای حضرت عبدلله (روضه شب پنجم محرم) 3,120 0:08:51
3 آخه این درسته... (شب پنجم محرم) 1,547 0:04:27
4 کنار خیمه ی حسرت (شب پنجم محرم) 2,822 0:08:00
5 عمو آغوشتو وا کن عموجون (شب پنجم محرم) 1,510 0:04:16
6 روضه امام حسن و حضرت زهرا (روضه شب پنجم محرم) 960 0:02:43
 

3. رضا هلالی و روح الله بهمنی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 کنار عمه اشکای چشام (شب پنجم محرم) 3,792 0:10:46

 
سال 89

1. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مناجات امام زمان(عج) (روضه شب پنجم محرم) 2,228 0:09:29
2 شعر خوانی و روضه حضرت عبدالله بن حسن (شب پنجم محرم) 1,406 0:05:58
3 جون میکنه یتیم جا مونده‌ی تو (شب پنجم محرم) 1,206 0:05:07
4 باد و سوزان و رخش تاول و گیسوش پریشان (شب پنجم محرم) 1,186 0:05:02
5 یکی از حرم پر زد یتیمی به لشکر زد (شب پنجم محرم) 1,142 0:04:51
 

2. حاج محمد رضا طاهری

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 رها کن عمه دو دستم را (روضه شب پنجم محرم) 1,741 0:14:49
2 منم که رهبر میدان نو جوانانم (شب پنجم محرم) 1,110 0:09:26
3 خدایا ز همرهانم جا ماندم (شب پنجم محرم) 1,243 0:10:34
 

3. حاج مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 روضه حضرت عبدالله بن حسن (ع) (روضه شب پنجم محرم) 1,741 0:14:49
2 سید و مولا زاده زهرا عموی تنها (شب پنجم محرم) 1,110 0:09:26
3 چی شده زمین میلرزه آسمون تیره و تاره  (شب پنجم محرم) 1,243 0:10:34
4 اشک چشام مرهم زخمامه  (شب پنجم محرم) 839 0:07:07
 

4. حاج سید مهدی میر داماد

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 روضه حضرت عبدالله (روضه شب پنجم محرم) 5,839 0:24:54
2 شعر خوانی(یک طرف ثار الله یک طرف عبدالله) و روضه (شب پنجم محرم) 1,557 0:06:38
3 حال دل خیلی خرابه کار دل ناله و آهه  (شب پنجم محرم) 1,786 0:07:37
4 عمه عمه بزار برم پیش عمو (شب پنجم محرم) 1,299 0:05:07
 

5. حاج سعید حدادیان

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 چه شبایی که سرم رو روی دامنت می ذاشتم (شب پنجم محرم) 2,756 0:11:43
 

6. حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 ای وای بر حال جبرئیل (روضه شب پنجم محرم) 1,598 0:06:46
2 ای عزیز خدانور چشم ترم (شب پنجم محرم) 1,307 0:05:32
3 بارون اشک چشمام می زیره روی گونه (شب پنجم محرم) 3,185 0:13:32

 

سال 88

1. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 ای عمو من هواییت هستم (روضه شب پنجم محرم) 2,554 0:08:41
2 عبداللهم جان حسینم (شب پنجم محرم) 2,598 0:08:50
3 پیراهن سیاه تو دارم به تن حسین (شب پنجم محرم) 2,339 0:07:57
4 ز دست عمه پر زد به دریای خطر زد (شب پنجم محرم) 2,665 0:09:04
5 روضه عربی (شب پنجم محرم) 2,490 0:08:27
6 روضه حضرت عبدالله (شب پنجم محرم) 3,244 0:13:48
7 من تنها تو تنها، من گریون تو گریون (شب پنجم محرم) 2,467 0:08:23

2. حاج محمد رضا طاهری

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 حی علی العزا حی علی البکاء (روز پنجم محرم) 2,792 0:11:53
2 بابا از مدینه کن نگاهم (روز پنجم محرم) 3,986 0:16:58

3. احمد نیکبختیان

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 زندگیمو میدم به پای عمو (روز پنجم محرم) 619 0:02:37
2 تا ندای غربتت با گوش جان خود شنیدم (روز پنجم محرم) 3,210 0:13:40

4. حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 در رگ رگش نشانه خون کریم بود (روضه شب پنجم محرم) 2,033 0:08:37
2 دارد به قتلگاه سرازیر می شود (روضه شب پنجم محرم) 2,253 0:09:34
3 میون این همه دشمن رمیده آهوی (شب پنجم محرم) 2,196 0:09:19
4 عمه عمه کن رها دستم (شب پنجم محرم) 2,904 0:12:20

سال 87 و ماقبل


1. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 مثل عمو عباسم و دست ندارم(روضه - سال 87) 3,037 0:12:55
2 می نشینم هر شب گوشه ی این تنهایی(روضه _سال 87) 2,942 0:10:01
3 مرا ببخش در آتش فراق شعله ور شدم (روضه _سال 87) 1.57 0:06:51
4 دسته دسته کبوتر های حرم ... (سال 87) 0.99 0:04:20
5 می کند در خاک قتله گه وضو حسین (سال 87) 647 0:03:40
6 یک سمت سپاه ، یک سمت نگاه (سال 87) 1.78 0:10:24

2. حاج محمد رضا طاهری

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 در حجله گاه غصه و داغ برادرش(روضه _سال 87) 1,277 0:08:41
2 از یازده بهار فزون تر نداشت عمر (روضه _سال 87) 2,035 0:08:39
3 وقتی عدو به روی تو شمشیر می کشد (سال 87) 1,255 0:08:32
4 با نگاهی پاک و معصوم آمده ..(سال 87) 969 0:06:34
5 از تل زینبیه تنهایی تو دیدم (سال 87) 1,391 0:09:27

3. حاج منصور ارضی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 روی زمین با روی ماه افتاده ای (سال 87) 536 0:03:36
2 من که عبدا... ام یا ر ثارا... ام (سال 87) 1,173 0:07:58
3 از وقتی که امام حسن از دنیا رفت (روضه _سال 87) 1,341 0:09:06

4. مهدی مختاری

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 شعر خوانی شهادت حضرت عبدالله - قسمت 1 (روضه _سال 87) 1,159 0:07:52
2 شعر خوانی شهادت حضرت عبدالله - قسمت 2 (روضه _سال 87) 1,175 0:07:59
3 عو حسین عمو جونم (سال 87) 1,529 0:10:24
4 یک نگاه منتظر، غرق اشک و آه (سال 87) 629 0:04:15
5 از چه بماند در این خیمه ی خالی (سال 87) 1,151 0:07:49
6 برای رهبرم دل بی شکیب است (سال 87) 775 0:05:15

5. حاج مهدی سلحشور

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 در تاب وتب عمو جون (سال 87) 682 0:05:47
2 آخرین یارت آمد سوی میدان (سال 87) 915 0:07:46
3 مرغ دلم با سوز و آه پر می کشد (سال 87) 440 0:03:43
4 روضه حضرت عبدالله بن الحسن (روضه _سال 87) 1,328 0:11:17
5 وا غریبا      وا غریبا 261 0:03:35
6 ای یادگار من   جان برادرم 426 0:05:50
7 موجی زدریا مانده ام، رفتند و تنها مانده ام 195 0:02:39

6. حسین سیب سرخی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 اتش عشق تو در ... (واحد _سال 87) 1,313 0:08:54
2 اهل حرم زبحر او پریشان (دو دم _سال 87) 1,009 0:06:50
3 گل حسن هستم بنام عبدالله (سال 87) 632 0:04:16
4 روضه حضرت عبدالله بن الحسن (روضه _سال 87) 1,230 0:08:20
 

6. حاج مهدی کریمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 این صحنه ای که دیدم کسی باور نداره 161 0:01:21
2 دلم شاد عمو جان برا تو کاری کردم 692 0:05:49
 

7. روح الله بهمنی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 عمو حسین مظلوم 529 0:04:29


برای دانلود کردن مرثیه ها، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo