شهید آوینی 
بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات

آیت الله العظمی جعفر سبحانی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 جلسه 1 12,014 00:25:37 مرزبانی از مکتب اهل بیت علیه السلام

  (شبهات وهابىّت-نو اندیشی دینی)...

2 جلسه 2 12,241 00:26:06
3 جلسه 3 1,640 00:03:29
4 جلسه 4 11,904 00:25:23
5 جلسه 5 14,107 00:30:05
6 جلسه 6 15,262 00:32:33
7 جلسه 7 14,668 00:31:17
8 جلسه 8 15,262 00:32:33
9 جلسه 9 13,606 00:29:01
10 جلسه 10 7,414 00:15:49
11 جلسه 11 13,700 00:29:13
12 جلسه 12 14,012 00:29:53
13 جلسه 13 13,629 00:29:04
14 جلسه 14 13,569 00:28:56
15 جلسه 15 13,960 00:29:46
16 جلسه 16 13,473 00:28:44
17 جلسه 17 13,145 00:28:02
18 جلسه 18 15,854 00:33:49
19 جلسه 19 14,980 00:31:57
20 جلسه 20 15,049 00:32:06
21 جلسه 21 16,252 00:34:40
22 جلسه 22 13,035 00:27:48
23 جلسه 23 15,662 00:33:24
24 جلسه 24 17,408 00:37:08
25 جلسه 25 15,943 00:34:00
  

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo