شهید آوینی 
بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات

شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1
خواب نمادی از مرگ...
7,338 00:31:17 شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب
2
انس با پروردگار...
13,230 00:32:15
3
عدل الهی در مسئله تکوین...
10,228 00:29:05
4
شکر نعمت...
2,304 00:09:49
5
برسی شبهه پیرامون شفاعت...
7,413 00:31:37
6
شفاعت...
7,355 00:31:22
7
کیفیت اعمال...
5,715 00:24:22
   

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo