شهید آوینیسخنرانی های حجت الاسلام رفیعی

 
بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات

 

دهه  اول محرم (هیئت رزمندگان اسلام قم سال 94)
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
1 شب اول محرم الحرام 21,716 00:46:09
2 شب دوم محرم الحرام 14,008 00:39:35
3 شب سوم محرم الحرام 14,872 00:42:03
4 شب چهارم محرم الحرام 19,673 00:41:48
5 شب پنجم محرم الحرام 9,701 00:41:01
6 شب ششم محرم الحرام 16,955 00:35:59
7 شب هفتم محرم الحرام 17,921 00:38:02
8 شب هشتم محرم الحرام 16,617 00:35:15
9 شب تاسوعای حسینی 18,969 00:40:17
10 شب عاشورای حسینی 17,199 00:36:30

 

شناخت امام حسین (علیه السلام)
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
1 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 14,803 00:31:24
2 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 14,898 00:31:36
3 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 13,590 00:28:49
4 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 15,014 00:31:51
5 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 12,822 00:27:11
6 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 14,928 00:31:40
7 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 5,907 00:12:26
8 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 14,898 00:31:36
9 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 10,367 00:21:57
10 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 14,966 00:31:45
11 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 12,183 00:25:49
12 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 14,755 00:31:18
13 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 14,995 00:31:49
14 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 14,926 00:31:40
15 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 14,872 00:31:33
16 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 14,886 00:31:35
17 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 15,133 00:32:07
18 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 14,940 00:31:42
19 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 13,836 00:29:21
20 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 14,912 00:31:38
21 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 8,512 00:17:59
22 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 14,693 00:31:10
23 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 15,070 00:31:59
24 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 13,855 00:29:23
25 شناخت شخصیت امام حسین(علیه السلام) 4,088 00:08:33

 

موضوعات مختلف
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 نادانی و حماقت 14,051 0:29:48 شرح حکمت 38 نهج البلاغه
2 روانشناسی خانواده 36,319 0:25:49 درمان بیماری های روانی با قرآن
3 عفاف و حجاب 116,385 2:04:03 حیا
4 مهر و محبت 1 19,829 0:42:08 معاشرت با اطرافیان 1
5 مهر و محبت 2 19,639 0:41:43 معاشرت با اطرافیان 2
6 مرگ و عالم برزخ 1 13,189 0:31:58 حساسبرسی قیامت و محاسبه عمل
7 مرگ و عالم برزخ 2 11,276 0:31:51 توجه به مرگ
8 امام شناسی 1 21,022 0:51:01 زندگی امام رضا(ع)
9 امام شناسی 2 17,724 0:42:58 امامت امام رضا(ع)
10 عدل و عدالت 16,583 0:40:14 حضرت عباس (ع)

 

امام زمان (عج)
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
1 وظایف ما در زمان غیبت(جلسه اول) 16,645 00:40:23
2 وظایف ما در زمان غیبت(جلسه دوم)  3,431 00:28:37

 

تفسیر آیات قرآن
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
1 تفسیر قرآن (باید ها و نباید ها) جلسه 1 23,812 00:50:38
2 تفسیر قرآن (باید ها و نباید ها) جلسه 2 24,257 00:51:35
3 تفسیر قرآن (باید ها و نباید ها) جلسه  3 22,702 00:48:15
4 تفسیر قرآن (باید ها و نباید ها) جلسه 4 23,201 00:49:19
5 تفسیر قرآن (باید ها و نباید ها) جلسه  5 11,208 00:23:44
6 تفسیر قرآن (باید ها و نباید ها) جلسه  6 23,026 00:48:57
7 تفسیر قرآن (باید ها و نباید ها) جلسه  7 13,208 00:28:00

 

درمان با قرآن کریم
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
1 درمان با قرآن کریم (جلسه 1) 5,312 00:44:40
2 درمان با قرآن کریم (جلسه 2) 4,952 00:41:35
3 درمان با قرآن کریم (جلسه 3) 5,547 00:46:40
4 درمان با قرآن کریم (جلسه 4) 5,091 00:42:46
5 درمان با قرآن کریم (جلسه 5) 5,668 00:47:42
6 درمان با قرآن کریم (جلسه 6) 4,814 00:40:24
7 درمان با قرآن کریم (جلسه 7) 5,859 00:49:20
8 درمان با قرآن کریم (جلسه 8) 4,740 00:39:47
9 درمان با قرآن کریم (جلسه 9) 5,069 00:42:35
10 درمان با قرآن کریم (جلسه 10) 4,921 00:41:19
11 درمان با قرآن کریم (جلسه 11) 5,344 00:44:56
12 درمان با قرآن کریم (جلسه 12) 5,081 00:42:41
13 درمان با قرآن کریم (جلسه 13) 36,517 00:25:58

 

شرح نهج البلاغه
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
1 شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه 1 15,596 00:33:05
2 شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه 2 16,949 00:35:58
3 شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه 3 15,554 00:33:00
4 شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه 4 17,961 00:38:08
5 شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه 5 17,554 00:37:16
6 شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه 6 16,230 00:34:26
7 شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه 7 15,435 00:32:45
8 شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه 8 16,629 00:35:17
9 شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه 9 17,064 00:36:13
10 شرح نامه شصد و نه نهج البلاغه 10 14,664 00:31:06
11 شرح حکمت سی و هشت  نهج البلاغه (نادانی و حماقت) 14,051 00:29:48
12 شرح حکمت سی و هشت  نهج البلاغه (عقل و خرد) 14,004 00:29:42
13 شرح حکمت چهل وهفت نهج البلاغه (مبنای ارزش انسان در چهار چیز) 14,035 00:29:46
14 شرح حکمت سی و هشت نهج البلاغه (پرهیز از دوستی و رفاقت با4گروه) 13,941 00:29:34
15 شرح خطبه هشتاد و هفت نهج البلاغه (معرفی بندگان برتر خدا) 14,190 00:30:06
16 شرح حکمت سی و هشت  نهج البلاغه (حسن الخلق) 13,686 00:29:01
18 شرح کلمات کوتاه و حکمتهای نهج البلاغه 13,860 00:29:24
19 شرح حکمت صدو پنجاه نهج البلاغه 38,549 00:27:24

 

شرح حدیث معراج
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
1 شرح حدیث معراج 1 18,636 00:39:34
2 شرح حدیث معراج 2 19,614 00:41:40
3 شرح حدیث معراج 3 19,588 00:41:36
4 شرح حدیث معراج 4 22,624 00:48:05
5 شرح حدیث معراج 5 21,574 00:45:50
6 شرح حدیث معراج 6 19,619 00:41:40

 

اخلاق اسلامی
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
1 اخلاق اسلامی 1 4,734 00:39:43
2 اخلاق اسلامی 2 4,884 00:41:00
3 اخلاق اسلامی 3 5,538 00:46:35
4 اخلاق اسلامی 4 5,655 00:47:35
5 اخلاق اسلامی 5 5,526 00:46:29
6 اخلاق اسلامی 6 5,010 00:42:05
7 اخلاق اسلامی 7 5,429 00:45:39
8 اخلاق اسلامی 8 5,977 00:50:20
9 اخلاق اسلامی 9 5,567 00:46:50
10 اخلاق اسلامی 10 5,081 00:42:41
11 اخلاق اسلامی 11 5,261 00:44:13
12 اخلاق اسلامی 12 5,105 00:42:54
13 اخلاق اسلامی 13 5,911 00:49:46
14 اخلاق اسلامی 14 6,234 00:52:31

 

موضوع:خداوند
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
1 صفت رضایت و رضوان خدا 18,631 00:45:14
2 حد و حدود الهی 1 15,511 00:37:37
3 حد و حدود الهی 2 17,886 00:43:36
4 یاری رسانی خدا 41,739 00:44:26

 

تحلیل اسمی ونام های قیامت در قرآن
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
1 تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه اول) 7,115 00:40:01
2 تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه دوم)  7,213 00:40:35
3 تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه سوم)  7,108 00:39:59
4 تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه چهارم)  6,928 00:38:58
5 تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه پنجم)  6,850 00:38:31
6 تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه ششم)  7,104 00:39:58
7 تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه هفتم)  7,061 00:39:43
8 تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه هشتم)  6,708 00:37:43
9 تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه نهم)  6,375 00:35:49
10 تحلیل اسامی و نام های قیامت در قرآن(جلسه دهم)  5,876 00:32:59

 

ماه رمضان
ردیف توضیحات دانلود حجم (KB) زمان
1 ویژگی های ماه رمضان قسمت اول 7,009 00:39:52
2 ویژگی های ماه رمضان قسمت دوم 6,434 00:36:35
3 زیر بنای معاشرت و حیا قسمت اول 7,508 00:42:42
4 زیر بنای معاشرت و حیا قسمت دوم 7,221 00:41:04
5 موانع و آسیب های حیا 7,016 00:39:54
6 اقسام حیا 7,505 00:42:41
7 عوامل سوء ظن 7,140 00:40:36
8 بد گمانه و بد بینی به مردم 6,865 00:39:03
9 عدم آزار و مزاحمت برای مردم 7,718 00:43:54
10 اهل بیت 7,176 00:40:49
11 فرهنگ گفتگو 7,626 00:43:22
12 اقسام گفتگو 6,990 00:39:45
13 شماتت و سرزنش 7,384 00:42:00
14 امام حسن مجتبی (ع) 7,147 00:40:39
15 اخلاق اجتماعی 7,286 00:41:26
16 مروت و جوانمردی 6,801 00:38:41
17 پیرامون شخصیت مولایی 7,792 00:44:19
18 شیوه های تربیت امام علی (ع) 8,793 00:50:01
19 امام علی (ع) 7,905 00:44:58
20 اخلاص امام علی (ع) 5,838 00:33:12
21 خانواده قسمت اول 7,409 00:42:08
22 خانواده قسمت دوم 7,338 00:41:44
23 خانواده قسمت سوم 7,350 00:41:48
24 خودداری ها و اجتناب در زندگی 6,673 00:37:57
25 برخورد والدین با فرزندان 7,405 00:42:07
26 وداع با ماه مبارک رمضان 6,987 00:39:44
 
پیامبر اکرم (ص)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 قسمت اول 9,120 0:38:03 حدیث معراج
2 قسمت دوم 9,237 0:38:32
3 قسمت سوم 9,803 0:40:54
4 قسمت چهارم 9,707 0:40:29
5 قسمت پنجم 8,856 0:36:56
6 قسمت ششم 9,218 0:38:27
7 قسمت هفتم 9,265 0:38:39
8 قسمت هشتم 8,976 0:37:26
 
1 شخصیت پیامبر 9,673 0:40:21 شخصیت پیامبر و تلاش برای هدایت
2 تلاش برای هدایت 7,452 0:31:05
 
حضرت زهرا(س)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 سخنرانی حجت الاسلام رفیعی در مراسم شب اول بیت رهبری در فاطمیه سال 93 7,976 0:44:55 شهادت حضرت زهرا(س)
2 روضه حجت السلام رفیعی در شهادت حضرت زهرا (س) 1125 0:4:47
3 آخرین گفتگوی حضرت فاطمه (س) و امیرالمومنین (ع) در بیان حجت السلام رفیعی 775 0:03:12
4 سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی در مورد زندگی معنوی حضرت فاطمه زهرا(س) 3666 0:29:56
5 سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی در مورد حضرت فاطمه زهرا(س) 3751 0:30:38
6 سخنرانی حجه الاسلام دکتر رفیعی در مورد حضرت فاطمه زهرا(س) با عنوان عفاف 3655 0:29:51
7 سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی در مورد حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی کامل یک زندگی سالم 4076 0:33:18
8 سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی در مورد تعصب شکنیهای حضرت فاطمه زهرا(س) در جامعه 3924 0:32:03
9 سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی در مورد ملاک ومعیار انتخاب صحیح حضرت فاطمه زهرا(س) در زندگی 3711 0:30:19

 

 
امام حسن (ع)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 فضايل و عبادات امام حسن(ع) 975,6 0:08:05 گزيده ای از فضايل و عبادات امام حسن(ع)
2 پیرامون امام حسن(ع) و قرآن 14,521 0:42:04 پیرامون امام حسن(ع) و قرآن
3 شخصیت و زندگانی امام حسن(ع) 19,510 0:40:39 شخصیت و زندگانی امام حسن(ع)
4 میلاد امام حسن(ع) 30,209 0:49:21 میلاد امام حسن مجتبی(ع)

 

 
امام حسین (ع)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 خواص عاشورا 8,492 0:36:39 عاشورا و شهادت امام حسین (ع)
2 ولایت ستیزی 7,539 0:32:00
3 بعد عرفانی کربلا 11,231 0:47:54
4 فضايل و عبادات امام حسن(ع) 975,6 0:08:05 گزيده ای از فضايل و عبادات امام حسن(ع)

 

 
امام باقر (ع)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 فضائل امام باقر(علیه السلام) 38,433 0:40:54 فضائل امام باقر (علیه السلام)

 

امام رضا (ع)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 ولادت امام رضا (ع) 6,775 0:38:04 معارف امام رضا (ع)

 

  
امام جواد (ع)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 سنی ناصبی 2,167 0:09:13 حکایاتی از امام جواد (ع)
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo