شهید آوینی

سخنرانی های استاد رائفی ور

سخنرانی های استاد رائفی پور
 
بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات

 

سلسله نشست های روایت عهد

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت 1 10,093 0:43:01 سلسله نشست های روایت عهد
2 دانلود قسمت 2 8,189 0:34:56
3 دانلود قسمت 3 2,768 0:11:45
4 دانلود قسمت 4 14,360 1:01:13
5 دانلود قسمت 5 3,119 0:13:16
6 دانلود قسمت 6 6,918 0:29:28
7 دانلود قسمت 7 6,918 0:29:28
8 دانلود قسمت 8 6,918 0:29:28
9 دانلود قسمت 9 6,918 0:29:28
10 دانلود قسمت 10 6,918 0:29:28
11 دانلود قسمت 11 6,918 0:29:28
12 دانلود قسمت 12 6,918 0:29:28
13 دانلود قسمت 13 6,918 0:29:28
14 دانلود قسمت 14 6,918 0:29:28
15 دانلود قسمت 15 6,918 0:29:28
16 دانلود قسمت 16 6,918 0:29:28
17 دانلود قسمت 17 6,918 0:29:28
18 دانلود قسمت 18 6,918 0:29:28
19 دانلود قسمت 19 6,918 0:29:28
20 دانلود قسمت 20 6,918 0:29:28
21 دانلود قسمت 21 6,918 0:29:28
22 دانلود قسمت 22 6,918 0:29:28
23 دانلود قسمت 23 6,918 0:29:28
24 دانلود قسمت 24 6,918 0:29:28
25 دانلود قسمت 25 6,918 0:29:28
26 دانلود قسمت 26 6,918 0:29:28
27 دانلود قسمت 27 6,918 0:29:28
28 دانلود قسمت 28 6,918 0:29:28
29 دانلود قسمت 29 6,918 0:29:28
30 دانلود قسمت 30 6,918 0:29:28
31 دانلود قسمت 31 6,918 0:29:28
32 دانلود قسمت 32 6,918 0:29:28
33 دانلود قسمت 33 6,918 0:29:28
34 دانلود قسمت 34 6,918 0:29:28
35 دانلود قسمت 35 6,918 0:29:28
36 دانلود قسمت 36 6,918 0:29:28
37 دانلود قسمت 37 6,918 0:29:28
38 دانلود قسمت 38 6,918 0:29:28
39 دانلود قسمت 39 6,918 0:29:28
40 دانلود قسمت 40 6,918 0:29:28
41 دانلود قسمت 41 6,918 0:29:28
42 دانلود قسمت 42 6,918 0:29:28
43 دانلود قسمت 43 6,918 0:29:28
44 دانلود قسمت 44 6,918 0:29:28
45 دانلود قسمت 45 6,918 0:29:28
46 دانلود قسمت 46 6,918 0:29:28
47 دانلود قسمت 47 6,918 0:29:28
48 دانلود قسمت 48 6,918 0:29:28
49 دانلود قسمت 49 6,918 0:29:28
50 دانلود قسمت 50 6,918 0:29:28
51 دانلود قسمت 51 6,918 0:29:28
52 دانلود قسمت 52 6,918 0:29:28
53 دانلود قسمت 53 6,918 0:29:28
54 دانلود قسمت 54 9,147 0:38:59

 

 

محرم

ردیف توضیحات حجم (MB) زمان موضوع
1 شب اول 10,7 01:02:15
2 شب دوم 9,34 00:54:01 از تهران تا کربلا
3 شب سوم 10,1 00:58:46
4 شب چهارم 12,3 01:11:22
5 شب پنجم 13,2 01:16:48

 

جنگ نرم

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 قسمت اول 6,120 00:34:22 جنگ نرم
2 قسمت دوم 6,113 00:34:20
3 قسمت سوم 6,112 00:34:19
4 قسمت چهارم 1,057 00:05:34

 

فرقه ها و ادیان

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 9,040 01:16:43 تحلیلی بر فرقه بهاییت

 

مباهله

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 3,396 00:13:56 مباهله با منکرین اهل بیت(س)

 

فاجعه منا

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 46,778 01:53:31 شرح مسئله منا

 

 

شیطان پرستی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت 1 10,093 0:43:01 تحلیلی بر شیطان پرستی
2 دانلود قسمت 2 8,189 0:34:56
3 دانلود قسمت 3 2,768 0:11:45
4 دانلود قسمت 4 14,360 1:01:13
5 دانلود قسمت 5 3,119 0:13:16
6 دانلود قسمت 6 6,918 0:29:28
7 دانلود قسمت 7 9,147 0:38:59

 

مختلف

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 46,778 00:08:05 رابطه امام زمان(عج)و حضرت عباس(علیه السلام)
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo