شهید آوینی
سخنرانی های متفرقه

 سخنرانی های متفرقه

 

ولایت فقیه

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان سخنران موضوع
1 جلسه 1(نقش بیعت در نظام ولایی اسلام) 12,525 0:53:25 استاد طاهر زاده درباره ولی فقیه
2 جلسه 2 (تصورات صحیح وناصحیح از اجتهاد و ولایت ) 13,973 01:35:22
 

مسائل اجتماعی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان سخنران موضوع
1 جلسه 1 10,622 0:44:58 حجت الاسلام روح جمهوری اسلامی چیست
2 جلسه 2 9,784 0:41:24
 
3 جلسه 1 7,236 0:30:32 حجت الاسلام روح خواب و بیداری اجتماعی
4 جلسه 2 7,252 0:30:36
 
5 جلسه 1 6,367 0:26:49 حجت الاسلام روح گفتگو با اقلیت های مخالف دولت
6 جلسه 2 6,426 0:27:04
 

ولایت فقیه

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان سخنران موضوع
1 جلسه 1 5,661 0:48:18 حجت الاسلام روح درباره ولی فقیه
2 جلسه 2 5,661 0:48:18
3 جلسه 3 6,433 0:54:53
4 جلسه 4 5,757 0:49:06
5 جلسه 5 6,868 0:58:35
6 جلسه 6 7,145 01:00:57
 

ولایت فقیه

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان سخنران موضوع
1 دانلود 3,380 0:29:23 آيت الله ميانجی درباره ولایت مطلقه
 
2 جلسه 1 9,502 0:54:01 حجت الاسلام مهدوی درباره ولی فقیه
3 جلسه 2 9,718 0:55:15
4 جلسه 3 10,273 0:58:24
5 جلسه 4 9,214 0:52:23
6 جلسه 5 10,058 0:57:11
7 جلسه 6 8,616 0:48:59
8 جلسه 7 10,232 0:58:10
9 جلسه 8 10,645 1:00:32
10 جلسه 9 9,840 0:55:57
11 جلسه 10 13,655 1:17:39
12 جلسه 11 9,756 0:55:28
13 جلسه 12 10,784 1:01:19
14 جلسه 13 10,104 0:58:27
15 جلسه 14 9,979 0:56:44
16 جلسه 15 8,358 0:57:31
17 جلسه 16 9,358 0:53:12
18 جلسه 17 7,409 0:42:07
19 جلسه 18 7,292 0:41:27
20 جلسه 19 8,629 0:49:03
 

بهاییت

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان سخنران موضوع
1 دانلود 9,502 0:54:01 ادیب مسعودی سخنرانی مبلغ معروف مسلمان شده بهائی، ادیب مسعودی در شهرستان مرودشت

 

تربیت دینی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان سخنران موضوع
1 جلسه اول 13,768 01:18:18 استاد علی صفایی حائری تربیت دینی
2 جلسه دوم 12,018 01:08:21
3 جلسه سوم 8,032 0:45:40
4 جلسه چهارم 9,509 0:54:04
5 جلسه پنجم 8,285 0:47:06
6 جلسه ششم 9,236 0:52:31
7 جلسه هفتم 8,701 0:49:28
8 جلسه هشتم 12,579 01:11:32
9 جلسه نهم 12,138 01:09:02
10 جلسه دهم 8,271 0:28:13
11 جلسه یازدهم 7,762 0:44:08
12 جلسه دوازدهم 12,666 01:12:02
13 جلسه سیزدهم 3,473 0:19:44
14 جلسه چهاردهم 8,891 0:50:33
15 جلسه پانزدهم 6,665 0:37:53
16 جلسه شانزدهم 6,004 0:34:08
17 جلسه هفدهم 4,970 0:28:15
18 جلسه هجدهم 5,946 0:33:48
19 جلسه نوزدهم 8,733 0:49:39

 

حجاب

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان سخنران موضوع
1 جلسه اول 6,816 01:18:18 دکتر فیاض بخش حجاب
2 جلسه دوم 6,800 01:08:21
3 جلسه سوم 6,728 0:45:40
4 جلسه چهارم 6,946 0:54:04
5 جلسه پنجم 6,924 0:47:06
6 جلسه ششم 6,951 0:52:31
 
7 جلسه اول 4,273 0:40:35 دکتر بهرامی حجاب و عفاف و خانواده
8 جلسه دوم 4,816 0:40:35
 
9 جلسه اول 4,548 0:19:15 دکتر شاهین فرهنگ حجاب

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo