شهید آوینی

سخنرانی هایی در مورد حجاب

 

حجاب

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان سخنران
1 دانلود جلسه اول 9,545 0:54:16 حجت الاسلام پناهیان
2 دانلود جلسه دوم 8,071 0:45:53
3 دانلود جلسه سوم 1,057 0:05:59
4 دانلود جلسه چهارم 899 0:05:05
5 دانلود جلسه پنجم 747 0:04:13
6 دانلود جلسه ششم 1,050 0:05:57

 

  

تربیت دینی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان سخنران
1 جلسه اول 6,885 0:58:05
2 جلسه دوم 6,865 0:57:55 حجت الاسلام حجازی
3 جلسه سوم 6,878 0:58:01
4 جلسه چهارم 6,925 0:58:25
5 جلسه پنجم 6,907 0:58:16
6 جلسه ششم 6,900 0:58:13
7 جلسه هفتم 6,991 0:58:59

 

تربیت دینی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان سخنران
1 جلسه اول 6,816 01:18:18 دکتر فیاض بخش
2 جلسه دوم 6,800 01:08:21
3 جلسه سوم 6,728 0:45:40
4 جلسه چهارم 6,946 0:54:04
5 جلسه پنجم 6,924 0:47:06
6 جلسه ششم 6,951 0:52:31
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo