شهید آوینی

سخنرانی های آیت الله مجتهدی تهرانی

سخنرانی های آیت الله مجتهدی تهرانی
 
بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات
حضرت زهرا(س)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 روز اول رمضان-قسمت اول 5,197 0:05:32 شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
2 روز اول رمضان-قسمت دوم 7,329 0:07:49
3 روز دوم رمضان-قسمت اول 7,547 0:08:02
4 روز دوم رمضان-قسمت دوم 7,091 0:07:33
5 روز سوم رمضان-قسمت اول 6,232 0:06:38
6 روز سوم رمضان-قسمت دوم 7,416 0:07:54
7 روز چهارم رمضان-قسمت اول 5,020 0:05:21
8 روز چهارم رمضان-قسمت دوم 6,073 0:06:28
9 روز پنجم رمضان-قسمت اول 6,043 0:06:26
10 روز پنجم رمضان-قسمت دوم 6,435 0:06:51
11 روز ششم رمضان-قسمت اول 7,359 0:07:50
12 روز ششم رمضان-قسمت دوم 7,224 0:07:42
13 روز هفتم رمضان-قسمت اول 5,634 0:06:00
14 روز هفتم رمضان-قسمت دوم 6,889 0:07:21
15 روز هشتم رمضان-قسمت اول 6,573 0:07:01
16 روز هشتم رمضان-قسمت دوم 6,658 0:07:06
17 روز نهم رمضان-قسمت اول 5,748 0:06:08
18 روز نهم رمضان-قسمت دوم 6,725 0:07:10
19 روز دهم رمضان-قسمت اول 8,613 0:09:11
20 روز دهم رمضان-قسمت دوم 9,847 0:10:30
21 روز یازدهم رمضان-قسمت اول 6,532 0:06:58
22 روز یازدهم رمضان-قسمت دوم 8,447 0:09:01
23 روز دوازدهم رمضان-قسمت اول 6,855 0:07:19
24 روز دوازدهم رمضان-قسمت دوم 8,757 0:09:20
25 روز سیزدهم رمضان-قسمت اول 7,436 0:07:56
26 روز سیزدهم رمضان-قسمت دوم 8,380 0:08:56
27 روز چهاردهم رمضان-قسمت اول 6,139 0:06:33
28 روز چهاردهم رمضان-قسمت دوم 8,850 0:09:26
29 روز شانزدهم رمضان-قسمت اول 6,570 0:07:00
30 روز شانزدهم رمضان-قسمت دوم 7,237 0:07:43
31 روز هفدهم رمضان-قسمت اول 9,200 0:09:49
32 روز هفدهم رمضان-قسمت دوم 10,796 0:11:31
33 روز هجدهم رمضان-قسمت اول 7,368 0:07:52
34 روز هجدهم رمضان-قسمت دوم 7,782 0:08:18
35 روز نوزدهم رمضان-قسمت اول 8,371 0:08:56
36 روز نوزدهم رمضان-قسمت دوم 8,517 0:09:05
37 روز بیستم رمضان-قسمت اول 6,814 0:07:16
38 روز بیستم رمضان-قسمت دوم 7,607 0:08:07
39 روز بیست و دوم رمضان-قسمت اول 6,471 0:06:54
40 روز بیست و دوم رمضان-قسمت دوم 7,168 0:07:39
41 روز بیست و سوم رمضان-قسمت اول 5,712 0:06:06
42 روز بیست و سوم رمضان-قسمت دوم 6,863 0:07:19
43 روز بیست و چهارم رمضان-قسمت اول 6,568 0:07:00
44 روز بیست و چهارم رمضان-قسمت دوم 7,053 0:07:31
45 روز بیست و پنجم رمضان-قسمت اول 8,075 0:08:37
46 روز بیست و پنجم رمضان-قسمت دوم 6,346 0:06:46
47 روز بیست و ششم رمضان-قسمت اول 6,660 0:07:02
48 روز بیست و ششم رمضان-قسمت دوم 7,169 0:07:39
49 روز بیست و هفتم رمضان-قسمت اول 4,886 0:05:13
50 روز بیست و هفتم رمضان-قسمت دوم 6,052 0:06:27
51 روز بیست و هشتم رمضان-قسمت اول 7,589 0:08:06
52 روز بیست و هشتم رمضان-قسمت دوم 7,488 0:07:59
53 روز بیست و نهم رمضان-قسمت اول 7,859 0:08:23
54 روز بیست و نهم رمضان-قسمت دوم 7,607 0:08:07
55 روز سی ام رمضان-قسمت اول 6,380 0:06:48
56 روز سی ام رمضان-قسمت دوم 6,786 0:07:14
 
حضرت زهرا(س)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 سخنرانی استاد مجتهدی در مورد مقام و منزلت حضرت زهرا(س) و اشاره به اسماء ایشان 578 0:04:53 شهادت حضرت زهرا(س)
2 روضه خوانی استاد گرانقدر مجتهدی در شهادت بی بی دو عالم حضرت زهرا(س) 429 0:03:37
 
عید سعید فطر
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 959 0:03:14 احکام فطریه
2 دانلود جلسه دوم 428 0:06:22
3 دانلود جلسه سوم 397 0:22:36
مختلف
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 5،930 0:04:09 شش سراب بزرگ دنیا
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo