شهید آوینی

سخنرانی های آیت الله مصباح یزدی

برای مراجعه به سخنرانی های تصویری آیت الله مصباح یزدی  اینجا را کلیک کنید.

سخنرانی های آیت الله مصباح یزدی 
 

بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات
ولایت فقیه
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت اول 2,938 0:25:02 ولايت فقيه پرتويي از خورشيد امامت
2 دانلود قسمت دوم 3,283 0:27:59
 
3 دانلود 9,025 1:16:59 شبهات ولایت فقیه
4 دانلود 7,959 0:07:54 ششمین نشست تبیین علمی موضوع ولایت فقیه
 
5 دانلود قسمت اول 3,106 0:25:43 معنا و مبنای ولایت فقیه
6 دانلود قسمت دوم 4,872 0:40:47
 
7 دانلود قسمت اول 4,430 0:37:01 اثبات ولایت فقیه
8 دانلود قسمت دوم 4,155 0:34:40
 
9 دانلود قسمت اول 4,155 0:34:40 بررسی چند شبهه
10 دانلود قسمت دوم 4,052 0:33:47
 
11 دانلود قسمت اول 4,165 0:34:45 حوزه ولایت ولی فقیه
12 دانلود قسمت دوم 4,507 0:37:40
 
13 دانلود 2,791 0:19:00 تبیین ولایت فقیه
14 دانلود 3,101 0:08:48 اثبات ولایت فقیه
 
پیامبر اکرم (ص)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول  3,494 0:28:15 پیامبر اکرم (ص)
2 دانلود جلسه دوم  3,128 0:25:17
3 دانلود جلسه سوم  3,778 0:30:33
4 دانلود جلسه چهارم  4,544 0:36:46
 
1 دانلود جلسه اول 6,661 0:37:53 حدیث معراج
2 دانلود جلسه دوم 8,733 0:49:40
3 دانلود جلسه سوم 7,672 0:43:38
4 دانلود جلسه چهارم 6,886 0:39:10
5 دانلود جلسه پنجم 7,173 0:40:48
6 دانلود جلسه ششم 7,894 0:44:54
7 دانلود جلسه هفتم 6,054 0:34:26
8 دانلود جلسه هشتم 6,269 0:35:39
 
اخلاقی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 5,183 0:29:28 دعای مکارم اخلاق
2 دانلود جلسه دوم 6,459 0:36:44
3 دانلود جلسه سوم 7,525 0:42:48
4 دانلود جلسه چهارم 8,359 0:48:12
5 دانلود جلسه پنجم 7,473 0:44:17
6 دانلود جلسه ششم 7,034 0:40:00
 
1 دانلود جلسه اول 5,579 0:31:44 حدیث معراج
2 دانلود جلسه دوم 6,238 0:35:28
3 دانلود جلسه سوم 6,701 0:38:07
4 دانلود جلسه چهارم 8,420 0:47:53
5 دانلود جلسه پنجم 6,088 0:34:37
6 دانلود جلسه ششم 7,007 0:39:51
7 دانلود جلسه هفتم 6,818 0:38:46
8 دانلود جلسه هشتم 6,576 0:37:24
9 دانلود جلسه نهم 7,823 0:44:29
10 دانلود جلسه دهم 7,711 0:43:51
 
عبادی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 10,785 1:01:21 توکل
2 دانلود جلسه دوم 10,785 1:01:21
 
1 دانلود جلسه اول 4,058 0:23:05 در فواید روزه
2 دانلود جلسه دوم 5,872 0:33:24
 
1 ویژگی های شب قدر 1(جدید) 9,244 0:52:34 ویژگی های شب قدر
2 ویژگی های شب قدر 2(جدید) 10,787 01:01:22
3 ویژگی های شب قدر 3(جدید) 9,893 0:56:16
4 ویژگی های شب قدر 4(جدید) 7,918 0:45:02
5 ویژگی های شب قدر 5(جدید) 10,978 0:01:27
6 ویژگی های شب قدر 6 9,288 0:52:48
7 ویژگی های شب قدر 7 10,842 1:01:39
8 ویژگی های شب قدر 8 9,943 0:59:32
9 ویژگی های شب قدر 9 7,959 0:45:15
10 ویژگی های شب قدر 10 11,034 1:02:44
 
اعتقادی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 7,582 0:43:07 صفات اهل دنیا و آخرت
2 دانلود جلسه دوم 7,582 0:43:07
 
1 دانلود جلسه اول 8,493 0:48:18 حدیث معراج
2 دانلود جلسه دوم 8,493 0:48:18
3 دانلود جلسه سوم 7,835 0:44:34
 
1 دانلود جلسه اول  3,327 0:26:56 عصمت پیامبران
2 دانلود جلسه دوم  4,334 0:35:06
 
دیگر موضوعات
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 اهمیت مکان ها 1,400 0:03:58 متفرقه
2 اهمیت محبت خدا 8,416 0:47:52
3 اهمیت نماز 9,057 0:51:31
4 اخلاق اجتماعی 4,450 0:33:41
5 بندگان خاص خدا 8,180 0:46:31
6 بینش و جهان بینی 4,610 0:34:54
7 چاپلوسی 4,228 0:32:00
8 دام شیطان 4,946 0:37:26
9 درجات کمال و نیت 4,470 0:33:50
10 دوستی با فقرا 8,747 0:49:45
11 اخلاص 4,222 0:31:57
12 فواید گرسنگی 8,569 0:48:44
13 قبولی اعمال 5,059 0:38:18
14 قدیر و ولایت 4,965 0:37:35
15 قناعت 5,187 0:39:16
16 هوای نفس 8,436 0:47:59
17 حیا - 1 4,942 0:37:25
18 حیا - 2 4,746 0:35:55
19 حیا - 3 3,253 0:24:37
20 همت 4,466 0:33:48
21 حب اهل بیت 4,997 0:37:50
22 حقوق برادران ایمانی 4,066 0:30:46
23 ایجاد انگیزه برای بدست آوردن کمالات 4,472 0:33:51
24 ایمان حقیقی 7,379 0:55:53
25 خوف و رجا 5,637 0:42:41
26 خصوصیات شیطان 6,823 0:51:40
27 محاسبه نفس - 1 5,553 0:42:02
28 محاسبه نفس - 2 5,428 0:41:06
29 محبت به خدا و برای او 6,501 0:36:58
30 نفس 4,269 0:32:18
31 نجات از عذاب الهی 4,555 0:34:29
32 نظام ارزشی اسلام 2,734 0:20:40
33 نیت پاک 4,444 0:33:38
34 پرهیز از دلباختگی 5,187 0:39:16
35 پر خوابی و پر گویی 5,143 0:38:56
36 رابطه انسان با ثروت 4,376 0:33:07
37 راه سعادت 4,734 0:35:50
38 رضا به قضای الهی 8,638 0:49:08
39 رونق و رواج جهل و دلایل آن 4,772 0:36:07
40 صبر و تشکر 4,563 0:34:32
41 سطحی نگری و عیب جویی 3,845 0:29:06
42 صفات شیعیان 5,552 0:42:02
43 شاد کردن مومن 5,605 0:42:26
44 شرایط قبولی اعمال 4,331 0:32:47
45 تفکر و اندیشه 3,512 0:26:34
46 ترک شهوت 3,776 0:28:34
47 تاثیر گفتار 5,265 0:39:51
48 توکل به خدا 3,470 0:26:15
49 زهد 4,260 0:32:15


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo