شهید آوینی

سخنرانی های آیت الله جوادی آملی

برای مراجعه به سخنرانی های تصویری آیت الله جوادی آملی اینجا را کلیک کنید.

سخنرانی های آیت الله جوادی آملی

  

بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات
شب قدر
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت اول 8,924 0:50:46 شب قدر
2 دانلود قسمت دوم 10,315 0:58:41
3 دانلود قسمت سوم 9,967 0:56:42
4 دانلود قسمت چهارم 7,809 0:44:25
 
مباهله
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 1,361 0:05:47 مباهله پیامبر اكرم(ص) با مسیحیان مشرك پس از دعوت به توحید و جدال احسن
 
پیامبر اکرم (ص)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول  1,363 0:11:02 پیامبر اکرم (ص)
2 دانلود جلسه دوم  232 0:01:50
 
حضرت زینب (س)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت اول  458 0:01:55 حضرت زینب (س)
2 دانلود قسمت دوم  504 0:02:07
3 دانلود قسمت سوم 2,800 0:11:55
4 دانلود قسمت چهارم 1,941 0:08:15
5 دانلود قسمت پنجم 1,134 0:04:49
6 دانلود قسمت ششم 428 0:01:48
7 دانلود قسمت هفتم 210 0:00:52
 
امام محمد باقر (ع)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود - 1 194 0:01:31 ولادت، شهادت ، علم ، و دیدگاه های علمی
2 دانلود - 2 311 0:02:28
3 دانلود - 3 290 0:01:13
4 دانلود - 4 149 0:01:09
5 دانلود - 5 141 0:01:05
6 دانلود - 6 491 0:03:56
7 دانلود - 7 1,261 0:05:21
8 دانلود - 8 403 0:01:41
 
امام صادق (ع)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول  368 0:02:56 امام صادق (ع)
2 دانلود جلسه دوم  188 0:01:28
3 دانلود جلسه سوم  209 0:01:38
4 دانلود جلسه چهارم  350 0:02:47
5 دانلود جلسه پنجم 150 0:01:09
6 دانلود جلسه ششم 160 0:01:14
7 دانلود جلسه هفتم 498 0:03:59
 
امام جواد (ع)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 1 400 0:02:59 مقام و منزلت امام جواد (ع)
2 دانلود 2 233 0:01:43
3 دانلود 3 219 0:01:37
4 دانلود 4 231 0:01:42
 
امام هادی (ع)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت اول 811 0:03:31 امام هادی (ع)
2 دانلود قسمت دوم 236 0:01:28
3 دانلود قسمت سوم 628 0:02:13
4 دانلود قسمت چهارم 320 0:01:09
5 دانلود قسمت پنجم 441 0:01:05
 
امام حسن عسکری (ع)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت اول 183 0:00:46 امام حسن عسکری (ع)
2 دانلود قسمت دوم 499 0:02:07
3 دانلود قسمت سوم  640 0:02:43
4 دانلود قسمت چهارم 798 0:03:24
 
عبادی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول  4,943 0:28:06 سیری در نفس
2 دانلود جلسه دوم  9,343 0:53:08
3 دانلود جلسه سوم  8,779 0:49:56
4 دانلود جلسه چهارم  4,359 0:24:47
5 دانلود جلسه پنجم 4,036 0:22:57
6 دانلود جلسه ششم 6,995 0:39:47
 
ولایت
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول  8,119 0:46:11 ولایت در قرآن
2 دانلود جلسه دوم  6,911 0:39:18
3 دانلود جلسه سوم  8,408 0:47:49
4 دانلود جلسه چهارم  8,789 0:49:59
5 دانلود جلسه پنجم 8,283 0:47:07
6 دانلود جلسه ششم 8,010 0:45:33
7 دانلود جلسه هفتم 6,788 0:38:36
8 دانلود جلسه هشتم 7,863 0:44:43
9 دانلود جلسه نهم 8,912 0:50:41
10 دانلود جلسه دهم 8,807 0:50:05
 
سخنان کوتاه
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 آزادی 589 0:46:11 سخنان کوتاه
2 فلسفه اسلامی 666 0:01:53
3 جنگ تبوک 653 0:01:51
4 پیرامون علامه طباطبایی 443 0:01:15
5 شب عاشورا 595 0:01:41
6 تولی و تبری 326 0:00:55
7 وحی 2.841 0:08:04
 
موضوعات متفرقه
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 عقل و وحی 5.293 0:30:06 موضوعات متفرقه
2 درباره علامه طباطبایی 7.185 0:40:52
3 هدایت در قرآن 7.488 0:42:35
4 حکمت 10.029 0:57:02
5 راه تداوم انقلاب 9.657 0:54:56
6 شهید مفتح (وحدت میان حوزه و دانشگاه) 7.941 0:45:10
7 شخصیت امام سجاد 7.997 0:45:29
8 شخصیت ممتاز مرحوم علامه طباطبایی 8.776 0:49:55


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo