شهید آوینی

سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی

سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی
 
بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات
استاد رحیم پورازغدی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 12,771 00:52:50  

طرحی برای فردا

2 دانلود جلسه  دوم 10,754 00:44:26
3 دانلود جلسه  سوم 13,740 00:56:52
4 دانلود جلسه  چهارم 14,754 01:01:05
5 دانلود جلسه  پنجم 12,531 00:51:50
6 دانلود جلسه ششم 19,536 00:41:30
7 دانلود جلسه هفتم 13,740 00:56:52
8 دانلود جلسه هشتم 12,207 00:50:29
9 دانلود جلسه نهم 10,028 00:41:25
10 دانلود جلسه دهم 16,780 01:09:31
11 دانلود جلسه یازدهم 17,515 01:12:35
12 دانلود جلسه دوازدهم 9,285 00:38:19
13 دانلود جلسه سیزدهم 27,069 00:57:34
14 دانلود جلسه چهاردهم 9,425 00:38:26
15 دانلود جلسه پانزدهم 10,789 00:44:35
16 دانلود جلسه شانزدهم 10,414 00:43:01
17 دانلود جلسه هفتدهم 9,910 00:40:55
18 دانلود جلسه هجدهم 26,413 00:40:10
19 دانلود جلسه نوزدهم 14,008 00:56:59
20 دانلود جلسه بیستم ام 10,245 00:57:19
21 دانلود جلسه بیست و یکم 14,838 00:42:26
22 دانلود جلسه بیست و دوم 14,472 01:01:55
23 دانلود جلسه بیست و سوم 8,931 00:59:51
24 دانلود جلسه بیست و چهارم 17,875 00:36:05
25 دانلود جلسه بیست و پنجم 17,728 01:14:28
26 دانلود جلسه بیست و ششم 11,288 01:13:06
27 دانلود جلسه بیست و هفتم 11,558 00:46:47
28 دانلود جلسه بیست و هشتم 14,576 00:47:21
29 دانلود جلسه بیست و نهم 17,297 01:00:40
30 دانلود جلسه سی ام 13,527 01:11:59
31 دانلود جلسه سی و یکم 9,668 00:55:55
32 دانلود جلسه سی و دوم 14,734 00:39:00
33 دانلود جلسه سی و سوم 14,916 01:01:01
34 دانلود جلسه  سی و چهارم 16،438 01:01:09
35 دانلود جلسه سی و پنجم 14,469 01:08:54
35 دانلود جلسه سی و ششم 14,324 00:59:18
37 دانلود جلسه  سی و هفتم 11,629 00:48:05
38 دانلود جلسه  سی و هشتم 12,555 00:51:56
39 دانلود جلسه سی و نهم 11,398 00:47:07
40 دانلود جلسه چهل ام 14,023 00:58:03
آزادی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 9,334 0:52:58 آزادی
2 دانلود جلسه  دوم 10,386 0:58:58
3 دانلود جلسه  سوم 7,580 0:43:00
4 دانلود جلسه  چهارم 8,054 0:45:41
5 دانلود جلسه  پنجم 10,634 01:00:22
6 دانلود جلسه ششم 11,350 01:04:27
7 دانلود جلسه هفتم 10,308 0:58:31
8 دانلود جلسه هشتم 4,428 0:25:04
9 دانلود جلسه  نهم 10,948 01:02:10
10 دانلود جلسه دهم 3,782 0:21:23
11 دانلود جلسه یازدهم 9,638 0:54:42
12 دانلود جلسه  دوازدهم 9,224 0:52:21
13 دانلود جلسه  سیزدهم 12,152 01:09:00
14 دانلود جلسه چهاردهم 10,530 0:59:46
15 دانلود جلسه  پانزدهم 11,180 01:03:26

سال 1392- پخش از شبکه1 سیما

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان تاریخ
1

 مطالبه گر"منشور حقوق ملت" باشیم

15,864 0:51:54 92/9/23
2 نسبت سنگ و فولاد با اخلاق و حقوق 18,535 01:18:48 92/9/16
3 تاریخ خوبان و مقاومتی که می ارزد 15,449 01:05:37 92/9/2
4 عاشورای زیبا عاشورای زشت 13,583 00:57:40 92/8/25
5 نوجوانان شمشیر زن 13,467 00:57:10 92/8/22
6 حسین (ع)وجامعه اخلاقی 13,604 00:57:45 92/8/18
7 اثبات غدیر سپس چه ؟ 15,095 01:04:07 92/8/2

 

امام علی (ع)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 3,059 0:24:45 جنگ جمل
2 دانلود جلسه دوم 5,034 0:14:18
3 دانلود جلسه سوم 5,749 0:16:20

امام حسین (ع)

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 10,874 0:46:15 امام حسین (ع)

امام رضا(ع)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت اول 2,255 0:19:12 امام رضا (ع)
2 دانلود قسمت دوم 2457 0:20:55

امام زمان ج)
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت اول 7,738 0:52:49 به سوی ظهور
2 دانلود قسمت دوم 7,974 0:54:25
 
آزادی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 9,334 0:52:58 آزادی
2 دانلود جلسه  دوم 10,386 0:58:58
3 دانلود جلسه  سوم 7,580 0:43:00
4 دانلود جلسه  چهارم 8,054 0:45:41
5 دانلود جلسه  پنجم 10,634 01:00:22
6 دانلود جلسه ششم 11,350 01:04:27
7 دانلود جلسه هفتم 10,308 0:58:31
8 دانلود جلسه هشتم 4,428 0:25:04
9 دانلود جلسه  نهم 10,948 01:02:10
10 دانلود جلسه دهم 3,782 0:21:23
11 دانلود جلسه یازدهم 9,638 0:54:42
12 دانلود جلسه  دوازدهم 9,224 0:52:21
13 دانلود جلسه  سیزدهم 12,152 01:09:00
14 دانلود جلسه چهاردهم 10,530 0:59:46
15 دانلود جلسه  پانزدهم 11,180 01:03:26
 

عشق و موسیقی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 8,389 0:47:42 عشق و موسیقی
2 دانلود جلسه دوم 11,699 1:06:31

مطالعه

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 7,868 0:44:43 مطالعه باید تبدیل شود به سیره
2 دانلود جلسه دوم 10,246 0:58:15

رنسانس اسلامی و تولید علم

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود  7,804 0:53:16

رنسانس اسلامی و تولید علم


امام خمینی و نهضت بیداری اسلامی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت اول 8,330 0:56:51

امام خمینی و نهضت بیداری اسلامی

2 دانلود قسمت دوم    6,704 0:45:45

جهانی که باید ساخت

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 5,782 0:39:28

جهانی که باید ساخت


مصاف دو ایدئولوژی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 6,526 0:44:32

مصاف دو ایدولوژی


گفتگوی ادیان و هرمونتیک

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 2,558 0:17:27

گفتگوی ادیان و هرمونتیک


امام خمینی(ره) و عرفان در صحنه
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 2,294 0:15:39

امام خمینی(ره) و عرفان در صحنه


انقلاب آخر الزمان،نجات سراسری
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 4,530 0:30:55 انقلاب آخر الزمان،نجات سراسری

گلوبالیزاسیون و مسلمان معاصر
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 6,698 0:45:43 گلوبالیزاسیون و مسلمان معاصر

تکنولوژی و عقل ابزاری؟آری و نه
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 10,964 1:14:50 تکنولوژی و عقل ابزاری؟آری و نه

جرات نه گفتن به ارباب
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 9,074 1:01:56 جرات نه گفتن به ارباب

جهاد علیه تحقیر
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 9,014 1:01:31 جهاد علیه تحقیر

اقتصاد مدرن، فقیران را فراموش کنید
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 7,990 0:54:31 اقتصاد مدرن، فقیران را فراموش کنید

عبور از ترجمه و آغاز تفکر
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 7,288 0:49:44 عبور از ترجمه و آغاز تفکر

دین عقلانی دین انسانی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 8,174 0:55:47 دین عقلانی دین انسانی

احیا تفکر و تمدن انسانی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 8,098 0:55:46 احیا تفکر و تمدن اسلامی

حقوق بشر و ارزش های جهانی
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 8,648 0:59:02 حقوق بشر و ارزش های جهانی

رنسانس اسلامی،نه اجتهاد سرگردان
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 6,536 0:44:36 رنسانس اسلامی،نه اجتهاد سرگردان

ما و حقوق بشر
ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 6,588 0:44:58 ما و حقوق بشر
 

موضوعات متفرقه

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 زن و مرد 9,088 0:51:10 متفرقه
2 شهید مطهری و دکتر شریعتی 6,507 0:36:59
3 حقوق بشر و حقوق زنان 12,159 1:09:08
4 حقوق بشر و قضاء اسلامی 11,389 1:04:45
5 سلام در جهان جدید 3,540 0:20:06


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo