بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram


 

پيشگفتار 
سوره قمر [54] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
ماه شكافته شد ! 
ماجراى قوم نوح درس عبرتى بود! 
سرنوشت قوم عاد! 
قوم لوط به سرنوشت شومترى مبتلا شدند! 
آيا شما از اقوام گذشته برتريد؟! 
آغاز و پايان سوره قمر
سوره الرحمن [55] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
سرآغاز نعمتهاى الهى 
آسمان را برافراشت و براى هر چيز ميزانى قرار داد! 
آفرينش انسان از خاكى همچون سفال ! 
درياها با ذخائر گرانبهايشان ! 
ما همه فانى و بقا بس تو راست ! 
اين دو بهشت در انتظار خائفان است ! 
همسران زيباى بهشتى 
دو بهشت ديگر با اوصاف شگفت آورش ! 
باز هم همسران بهشتى ! 
سوره واقعه [56] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
واقعه عظيم ! 
نعمتهاى بهشتى كه در انتظار مقربان است ! 
مواهب و نعمتهاى اصحاب اليمين ! 
كيفرهاى دردناك اصحاب شمال ! 
بخش ديگرى از مجازاتهاى اين مجرمان گمراه ! 
هفت دليل بر مساله معاد
زارع خداوند است يا شما؟! 
اين آب و آتش از كيست ؟ 
تنها پاكان به حريم قرآن راه مى يابند! 
هنگامى كه جان به گلوگاه مى رسد! 
سرانجام نيكوكاران و بدكاران ! 
سوره حديد [57] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
آيات ژرف انديشان ! 
او هميشه بر تخت قدرت است ! 
ايمان و انفاق دو سرمايه بزرگ نجات و خوشبختى ! 
غفلت و بى خبرى تا كى ؟! 
دنيا چيزى جز متاع غرور نيست ! 
يك مسابقه بزرگ معنوى ! 
هدف اصلى بعث انبيا! 
پيامبران را يكى بعد از ديگرى فرستاديم ! 
آنها كه دو سهم از رحمت الهى دارند
آغاز جز 28 قرآن مجيد 
سوره مجادله [58] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
((ظهار)) يك عمل زشت جاهلى ! 
آنها كه با خدا دشمنى مى كنند 
((نجوا)) از شيطان است ! 
احترام به پيش كسوتان در مجالس 
يك آزمون جالب ! 
حزب شيطان ! 
سوره حشر [59] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
حكم غنائمى كه بدون جنگ به دست مى آيد 
سه گروه مهاجران و انصاروتابعان و صفات برجسته هركدام ! 
صحابه در ميزان قرآن و تاريخ 
نقش منافقان در فتنه هاى يهودـ 
با طناب پوسيده شيطان به چاه نرويد! 
اگر قرآن بر كوهها نازل مى شد از هم مى شكافتند! 
سوره ممتحنه [60] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
سرانجام طرح دوستى با دشمن خدا! 
ابراهيم براى همه شما اسوه بود! 
محبت به كفارى كه سر جنگ ندارند
جبران زيانهاى مسلمين و كفار
شرايط بيعت زنان 
سوره صف [61] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
من بشارت ظهور ((احمد)) را آورده ام ! 
مى خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند! 
تجارتى پرسود و بى نظير! 
همچون حواريون باشيد! 
حواريون كيانند؟ 
سوره جمعه [62] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
چارپائى بر او كتابى چند! 
بزرگترين اجتماع عبادى ـ سياسى هفته 
نكته ها
1ـ نخستين نماز جمعه در اسلام 
2ـ اهميت نماز جمعه 
3ـ فلسفه نماز عبادى ـ سياسى جمعه 
سوره منافقون [63] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
سرچشمه نفاق و نشانه هاى منافقان ! 
نشانه هاى ديگرى از منافقان  
سوره تغابن [64] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
همه مصائب به فرمان اوست ! 
اموال و فرزندانتان وسيله آزمايش شما هستند! 
سوره طلاق [65] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
شرايط طلاق و جدائى 
طلاق منفورترين حلالها 
يا سازش يا جدائى خداپسندانه ! 
احكام زنان مطلقه و حقوق آنها 
سرانجام دردناك سركشان 
هدف از آفرينش عالم , معرفت است 
سوره تحريم [66] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
سرزنش شديد نسبت به بعضى از همسران پيامبر(ص ) 
خانواده خود را از آتش دوزخ نجات دهيد! 
الگوهائى از زنان مؤمن و كافر 
آغاز جز 29 قرآن مجيد 
سوره ملك [67] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
به اين پرندگان بالاى سر خود بنگريد! 
راست قامتان جاده توحيد! 
سوره قلم [68] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
از آنها كه داراى اين صفاتند پيروى مكن 
داستان عبرت انگيز ((اصحاب الجنة ))! 
آن روز مى خواهند سجده كنند اما قادر نيستند! 
مى خواهند تو را نابود كنند اما نمى توانند! 
آيا چشم زدن واقعيت دارد؟ 
سوره حاقه [69] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
كجاست گوشهاى شنوا؟ 
فضيلت ديگرى از فضائل على (ع ) 
روزى كه آن واقعه بزرگ رخ مى دهد! 
اى اهل محشر, نامه اعمال مرا بخوانيد! 
پاسخ به يك سؤال 
او را بگيريد و زنجيرش كنيد! 
اين قرآن قطعا كلام خداست 
اگر او دروغ بر ما مى بست مهلتش نمى داديم ! 
سوره معارج [70] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
عذاب فورى 
روزى به اندازه پنجاه هزار سال ! 
بخش ديگرى از ويژگيهاى بهشتيان 
به كدام رو سفيدى طمع بهشت دارى ! 
سوره نوح [71] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
از هر فرصتى براى هدايت آنها استفاده كردم , اما...
پاداش دنيوى ايمان 
باغبان هستى , شما را همچون گلى پرورش داد! 
لطف حق با تو مداراها كند 
اين قوم فاسد و مفسد بايد بروند! 
سوره جن [72] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
ما قرآن عجيبى شنيده ايم ! 
شما را با اين نعمتهاى فراوان مى آزمائيم ! 
عالم الغيب خداست ! 
نكته ها
1ـ تحقيق گسترده اى پيرامون علم غيب 
2ـ تحقيقى پيرامون آفرينش ((جن )) 
سوره مزمل [73] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
اى جامه به خود پيچيده به پاخيز! 
فضيلت نماز شب 
تاثير نيايش در دل شب 
هرچه براى شما امكان دارد قرآن بخوانيد! 
سوره مدثر [74] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
برخيز و جهانيان را انذاركن ! 
وليد آن ثروتمند مغرور حق نشناس ! 
مرگ بر او, چه نقشه شومى كشيد! 
و اين هم سرنوشت شوم او! 
اين عدد ماموران دوزخ براى چيست ؟ 
شما چرا اهل دوزخ شديد؟ 
چنان از حق مى گريزند كه گورخران از شير! 
سوره قيامت [75] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
سوگند به روز قيامت و وجدان ملامتگر؟ 
((محكمه وجدان )) يا قيامت صغرى ! 
جمع و حفظ قرآن برعهده ماست ! 
چهره هاى خندان و چهره هاى عبوس در صحنه قيامت ! 
لحظه دردناك مرگ ! 
خدائى كه انسان را از نطفه بى ارزشى آفريد! 
سوره دهر (انسان ) [76] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
سندى بزرگ بر فضيلت اهل بيت پيامبر(ص ) 
پاداش عظيم ابرار! 
پاداشهاى عظيم بهشتى ! 
پنج دستور مهم براى موفقيت در اجراى حكم خدا 
اين يك هشدار است , و انتخاب راه با شماست ! 
سوره مرسلات [77] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
آغاز جز 30 قرآن مجيد 
سوره نبا [78] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار 
سرانجام روز موعود فرا مى رسد 
جهنم كمينگاه بزرگ ! 
بخشى از پاداش عظيم پرهيزكاران 
سوره نازعات [79] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
سوگند به اين فرشتگان پرتلاش ! 
معاد تنها با يك صيحه عظيم رخ مى دهد! 
آفرينش شمامشكلتراست يا آسمانها؟(دليل ديگرى بر معاد) 
تاريخ قيامت را فقط خدا مى داند
سوره عبس [80] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
عتاب شديد به خاطر بى اعتنائى به نابيناى حق طلب ! 
انسان بايد به غذاى خود بنگرد! 
صيحه رستاخيز
سوره تكوير [81] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
آن روز كه طومار كائنات پيچيده شود! 
آن روز معلوم شود كه در چه كاريم همه ؟ 
پيك وحى الهى بر او نازل شده ! 
اى غافلان به كجا مى رويد؟! 
سوره انفطار [82] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
آن زمان كه نظام جهان درهم ريزد! 
اى انسان ! چه چيز تو را مغرور ساخته ؟ 
سوره مطففين [83] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
واى بر كم فروشان ! 
تو نمى دانى ((سجين )) چيست ؟ 
گناهان زنگار دلهاست ! 
((عليين )) در انتظار ابرار است ! 
آن روز آنها مؤمنان را مسخره مى كردند, اما امروز! 
سوره انشقاق [84] 
محتواى سوره 
تلاشى پررنج به سوى كمال مطلق ! 
آنها كه از شرم نامه اعمال را پشت سر مى گيرند! 
سوره بروج [85] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
مؤمنان در برابر كوره هاى آدم سوزى ! 
اصحاب اخدود چه كسانى بودند؟ 
شكنجه گران در برابر مجازات الهى ! 
ديدى خدا با لشكر فرعون و ثمود چه كرد؟ 
سوره طارق [86] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت اين سوره 
اى انسان ! بنگر از چه چيز آفريده شده اى ؟ 
سوره اعلى [87] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
خداوند بزرگ را تسبيح گوى ! 
سوره غاشيه [88] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
خستگان بى نصيب ! 
دورنمايى از نعمتهاى روح پرور بهشتى 
به شتر نگاه كن كه خود آيتى است ! 
سوره فجر [89] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
پروردگارت در كمين ظالمان است ! 
نه از نعمتش مغرور باش و نه از سلب نعمت مايوس ! 
روزى بيدار مى شوند كه كار از كار گذشته ! 
اى صاحب نفس مطمئنه ! 
سوره بلد [90] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
نعمت چشم و زبان , و هدايت ! 
گردنه صعب العبور! 
سوره شمس [91] 
محتوا و فضيلت سوره 
رستگارى بدون تهذيب نفس ممكن نيست ! 
عاقبت مرگبار طغيانگران 
سوره ليل [92] 
محتوا و فضيلت سوره 
تقوا و امدادهاى الهى 
سوره ضحى [93] 
محتوا و فضيلت سوره 
آنقدر به تو مى بخشد كه خشنود شوى ! 
به شكرانه اين همه نعمت كه خدا به تو داده ! 
سوره انشراح [94] 
محتوا و فضيلت سوره 
ما تو را مشمول انواع نعمتها ساختيم ! 
سوره تين [95] 
محتوا و فضيلت سوره 
ما انسان را در بهترين صورت آفريديم ! 
سوره علق [96] 
محتوا و فضيلت سوره 
بخوان به نام پروردگارت ! 
سوره قدر [97] 
محتوا و فضيلت سوره 
شب قدر شب نزول قرآن ! 
سوره بينه [98] 
محتوا و فضيلت سوره 
بهترين و بدترين مخلوقات ! 
على (ع ) و شيعيانش خيرالبريه اند! 
سوره زلزله [99] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت اين سوره 
سوره عاديات [100] 
محتوا و فضيلت سوره 
سوگند به جهادگران بيدار! 
سوره قارعه [101] 
محتوا و فضيلت سوره 
حادثه كوبنده ! 
سوره تكاثر [102] 
محتوا و فضيلت سوره 
بلاى تكاثر و تفاخر! 
سرچشمه تفاخر و فخرفروشى ! 
سوره عصر [103] 
محتوا و فضيلت سوره 
برنامه چهار ماده اى خوشبختى ! 
سوره همزه [104] 
محتوا و فضيلت سوره 
واى بر عيبجويان و غيبت كنندگان ! 
سوره فيل [105] 
محتوا و فضيلت سوره 
داستان اصحاب فيل ـ 
با ابرهه گو كز پى تعجيل نيايد! 
سوره قريش [106] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
سوره ماعون [107] 
محتوا و فضيلت سوره 
اثرات شوم انكار معاد
سوره كوثر [108] 
محتوا و فضيلت سوره 
ما به تو خير فراوان داديم ! 
حضرت فاطمه (ع ) و ((كوثر))! 
سوره كافرون [109] 
محتواى سوره 
فضيلت تلاوت سوره 
هرگز با بت پرستان سر سازش ندارم ! 
سوره نصر [110] 
محتوا و فضيلت سوره 
هنگامى كه پيروزى نهائى فرا رسد ! 
فتح مكه بزرگترين پيروزى اسلام 
سوره مسد [111] 
محتوا و فضيلت سوره 
بريده باد دست ابولهب ! 
سوره اخلاص [112] 
محتوا و فضيلت سوره 
او يكتا و بى همتاست 
نكته ها
1ـ دلائل توحيد
2ـ شاخه هاى پربار توحيد
شاخه هاى توحيد افعالى 
سوره فلق [113] 
محتوا و فضيلت سوره 
پناه مى برم به پروردگار سپيده دم ! 
سوره ناس [114] 


 

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved