شهید آوینی

 

 

نوروز در کلام شهید آوینی

      نوروز رستاخيز خاك است و عيد صيام، رستاخيز جان و انسان روح كبريايی است كه در خاك فقر دميده‌اند. با نوروز جسم جهان تازه می‌شود و با صوم، جهان جان، كه انسان است.جسم و جان اگرچه تعارض ذاتی ندارد، اما در اين جهان از هم انتزاع گرفته‌اند، چنانكه جمال و كمال نيز چنينند، نادر است آنكه زيبائی صورت با زيبائی سيرت جمع شود. آنجا كه آن يكی هست، اين يكی نيست. خاك محتاج زمستان است تا پذيرای بهار شود،‌ و جان محتاج صوم است تا روح به ابتذال ربيع واصل شود. تا خورشيد عشق از افق جان طلوع كند، و نسيم لطف بورزد و درخت دل به شكوفه بنشيند، و اين بهار درون است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo