شهید آوینی

پيام نوروزى رهبر معظم انقلاب در آغاز سال 1382

بسم الله الرحمن الرحيم
يا مقلب القلوب والابصار,يا مدبر الليل و النهار,يا محول الحول و الاحوال,حول حالنا الى احسن الحال

فرا رسيدن سال نو را به همه هم ميهنان عزيزمان تبريك عرض مي كنم و درود و سلام مي فرستم بر سرور آزادگان و سيد شهيدان حضرت حسين بن علي عليه السلام و نيز بر روح مطهر امام راحل و ارواح طيبه شهيدان بزرگوار.
دفتر عمر ما ورقي ديگر خورد و برگي افزوده شد بر كتاب قطور عمر تاريخ ملت ايران، سطور اين ورقها و نوشته هاي اين كتاب ها، سرنوشت ساز آينده افراد ملت ها است مردم بسياري در سطور برگ هر سال زندگي، كلمات زرين و ارزشمندي را ثبت كرده اند و در خوشبختي خود و آينده خود و آفاق روشني كه در انتظار آن هستند تاثير كم يا زيادي گذاشتند بعضي از ما هم كوتاهي هايي كرده ايم و تاثير همه اين نيكي ها و خوبي ها يا بدي ها و كوتاهي ها به خود ما بر مي گردد. از خداوند متعال مسئلت مي كنم كه در سال آينده كلمات نيك يعني كارهايي كه ازما سر مي زند و در جهت اهداف عاليه الهي انساني و داراي سود براي خود ما، دنيا و آخرت ما و براي ملت ماست بيشتر باشد از كارهايي و جملاتي كه موجب كوتاهي ، موجب عقب ماندگي و موجب پشيماني است.
در سالي كه گذشت دو مبارزه را ما به ملت ايران وبه مسئولان توصيه كرديم يكي مبارزه با بيكاري بود يعني تلاش براي ايجاد اشتغال در كشور و يكي مبارزه با فساد بود يعني تلاش براي ريشه كن كردن اين گرداب مهيبي كه همه فعاليت هاي نيك را مي تواند ببلعد و از بين ببرد. معناي تاكيد من به مسئولان اين بود كه در ميان فعاليتهاي فراوان كه دستگاه هاي مختلف كه مسئولان گوناگون كشور، متعهد آن هستند اين دو بايد برجستگي خاصي پيدا كند ضمن اينكه همه كارها بايد در جريان عادي خود حركت بكند اين دو حركت، اين دو مبارزه به شكل حقيقتا مبارزه اي پيش برود. محصول آنچه كه انجام گرفته است البته تحسين برانگيز است اگر چه قانع كننده و كافي نيست، علت هم اين است كه كارهاي بزرگ اگر درست بخواهد انجام بگيرد، در زمان هاي متناسب خود انجام مي گيرد بصورت برقي و ضربتي نمي شود كارهاي بزرگ را با اتقان انجام داد. هم قوه مجريه در بخش اشتغال فعاليتهاي مفيدي كرده اند، هم قوه مجريه و قضائيه در بخش مبازره با فساد، فساد اقتصادي و مالي تلاش هاي خوبي را انجام داده اند دولت در زمينه پيشگيري و قوه قضائيه درزمينه تعقيب قضايي. وليكن آنچه كه انجام گرفته است فقط شروع كار است ما شروع را هم قدر مي دانيم آن را هم دست كم نمي گيريم لكن آن وقتي شروع ارزش دارد كه ادامه پيدا كند البته مبارزه با فساد لزوما هميشه همراه با جنجال و هياهو نيست ممكن است در مواردي جنجال هم باشد ممكن است بدون جنجال اين كار صورت بگيرد منتظر غوغا و جنجال و تبليغات در اين زمينه نبايد بود منتظركار بايد بود. و من اميدوارم آنچه را كه مسئولان محترم چه در قوه مجريه ، چه در قوه قضائيه و همچنين چه در قوه مقننه كه بايد حتما به اين مبارزه بپيوندد قوه مقننه هم ، آنچه اين سه قوه انجام مي دهند همان باشد كه شيريني آن در كام مردم عزيز ما بنشيند و آثار آن را حس كنند .
بنابراين امسال هم مبارزه براي بيكاري و مبارزه براي ريشه كردن فساد مالي و اقتصادي در دستگاه هاي دولتي بايد ادامه پيدا كند . و آنچه كه من امسال اضافه مي كنم و بر آن تاكيد مي ورزم اين است كه همه مسئولان در سه قوه بايد نهضتي را شروع كنند براي خدمت رساني به مردم . ما انواع و اقسام كارها و برنامه ها را ممكن است درپيش رو داشته باشيم و اجرا كنيم ، بايد در ميان اينها آنچه خدمت رساني آن عميق تر و ماندگارتر و ضمنا زود بازده تر و بالخصوص بيشتر متوجه قشرهاي مستضعف و محروم و محتاج كمك است، اينطور برنامه ها بايستي اولويت پيدا كند ، هم اقدام كنند هم اقدام مدبرانه و با برنامه ريزي باشد و هم گزارش آن را به مردم بدهند و مردم را در قبال يك گزارش درست و متقن، مختار به قضاوت كنند كه مردم بتوانند كارآمدي نظام را بچشم ببينند و نسبت به آن قضاوت پيدا كنند .
نهضت خدمت رساني به مردم هم يك مبارزه بزرگ و سنگين است زيرا خدمت رساندن به عموم مردم با منافع بعض گروهاي خاص تضاد پيدا مي كند و اينجا است كه بايد با مبارزه با همت ، با عزمي راسخ وارد ميدان شد و بايد بشويم و خطاب من به همه مسئولان سه قوه و به همه كارگزاران كشور و به همه گروه هاي سياسي است اين را رقابت اصلي بدانند من قبلا هم گفتم رقابت مشروع، رقابت مقبول از نظر مردم و از نظر ما امروز در كشور صرفا رقابت براي خدمت كردن به مردم است . رقابتهاي سياسي وغالبا بر سر چيزهاي پوچ و در موارد بسياري منتهي به دعواها و جنجالهاي مضر، اينها جزء رقابتهايي نيست كه ما اين را بپذيريم براي كشور و بپسنديم و رقابت براي قبضه كردن قدرت هم در اسلام وجود ندارد. كساني فقط براي قدرت مشغول رقابت بشوند و تلاش كنند كار كنند تا قدرت سياسي را در دست بگيرند. بنابراين رقابت صحيح ، رقابت مشروع، رقابت مقبول، رقابت در خدمت رساني است. نهضت خدمت رساني به مردم را همه جدي بگيرند و مردم اين را مطالبه كنند، مسئولان اين را برنامه ريزي كنند، مجريان اين را عمل كنند و اجرا كنند و كارآمدي نظام را كه دشمن بيشترين تلاشش اين است كه اين را انكار بكند عينا و بطور ملوس به مردم ثابت كنيم .
ما امسال سال نو را در حالي آغاز مي كنيم كه متاسفانه يك جنگ خانمان سوز ، يك جنگ ظالمانه و يك جنگ مبتني بر قلدري و زور گويي در همسايگي ما ، در نزديك مرزهاي ما در جريان است . متاسفانه آمريكا و پشت سر او بعضي از كشورهاي ديگر از جمله انگليس به تبع انگيزه هاي شيطاني يك حركتي را آغاز كرده اند كه اگر چه شروعش با آنها بوده است اما معلوم نيست كه ختم اين نزاع هم به دست آنها و در اختيار آنها باشد . مگر اينكه هر چه سريعتر خودشان را از معركه عقب بكشند و به اين فاجعه انساني پايان دهند . اين اولين باري نيست كه آمريكا در پنجاه سال گذشته جنگي را آغاز مي كند و ملتي را دچار دردسر بزرگ خونريزي و جنگ مي كند. اولين باري هم نيست كه كشوري را بزور مي خواهد اشغال كند. او قبلا قضاياي ديگري را در شرق آسيا ، در آفريقا ، در آمريكاي لاتين كه آلان يكي از ايالتهاي متحده آمريكا ست مشاهده كرده ايم و اتفاقا در همه اين موارد هم اگر در كوتاه مدت احيانا پيروزي هايي نصيب آمريكا شده است در دراز مدت از دست ملتها تو دهني سخت خورده است . اين حكومتي كه آمريكا در ويتنام جنوبي امروز از آن دفاع مي كرد كجاست؟ پينوشه كه در شيلي ، آمريكا او را سركار آورد كجاست؟ نيروهاي غير قانوني كه با پول آمريكا يا با پول نفت عمال آمريكا بر سر كار آمده بودند چه در افغانستان ، چه در مناطق ديگر ، چه در ايران كجاست؟ در آفريقا آنجايي كه آمريكا حضور پيدا كرد و با فاجعه آفريني او در آنجا حاصل شد و بالاخره ناچار شد با خيل ذلت و سرافكندگي آنجا را ترك كند در اين قضايا هيچيك موفق نبوده است ، در اين قضيه هم همينطور خواهد شد.
اين جنگ كه امروز آمريكا و انگليس آن را براه انداخته اند، در معارضه قطعي با افكار عمومي مردم جهان دارد اتفاق مي افتد. همه صاحب نظران دنيا و افكار عمومي مردم جهان اين جنگ را و راه اندازندگان اين جنگ را محكوم كرده اند. آن ها كه ادعا مي كنند كه به آراي انسانها ارزش قائل هستند بدون اعتنا به اين افكار عمومي كاري مي خواستند بكنند انجام بدهند انجام دادند . هدفشان هم اشغال عراق، سلطه بر منطقه خاورميانه، سلطه بر گنجينه گرانقيمت نفت، چه نفت عراق، چه نفت منطقه و حمايت و حراست از موجوديت دولت نامشروع صهيونيستي است، اينها هدفشان است .
در يك چنين شرايطي البته من اولا دعا مي كنم براي ملت عراق و از ديكتاتور عراق و رژيم بعثي عراق دفاع نمي كنيم ما بهتر از هر كسي مي شناسيم اينها را ، ما موشكهاي آن ها را ، مواد شيميايي آنها را با پوست و گوشت و جان خودمان و جوانانمان حس كرديم و لمس كرده ايم . اما آنها بخاطر اين چيزها نيامده اند، آنها دروغ مي گويند، آنها خودشان صدام حسين را تجهيز كرده اند به اين تجهيزات مرگبار، كه حالا يكي يكي آن ها را مي خواهند از او بازخواست كنند و خودشان را بي طرف و مدعي بحساب مي آورند . بنابراين دفاع ما از ملت عراق است سرنوشت آينده عراق هم جز به دست ملت عراق به دست هيچ كس ديگري نه سازمان ملل نه دولت ها و قدرتها نيست . خود ملت عراق، اين ملت كهن و باستاني كه داراي تمدن عميق و عريض، و داراي شخصيتها و انسانهاي برجسته، اين ملت است كه بايد سرنوشت خود را معين كند. هريك انساني در عراق يك راي دارد تا مجموع اين آرا بتواند آينده عراق را و حكومت عراق را معين كند . بنابراين ما اين جنگ را محكوم مي كنيم و دلسوزي و جانبداري خودمان را از مردم عراق اعلام مي كنيم و معتقديم هر چه سريعتر اين جنگ بايد متوقف بشود و عقيده داريم كه اگراين جنگ را متوقف نكنند بلاشك بزيان مهاجمين تمام خواهد شد و ضربه اين به خودشان خواهد خورد. به ملت عزيز خودمان هم عرض مي كنم اين آمريكا است ! اين چهره بي نقاب آمريكا ست كه آنجايي كه لازم بداند و منافع ملي خودشان را ولو بصورت نامشروع و غير قانوني تعريف بكند حرفي ندارد كه به يك ملت، به شهرها حمله بكند. همين تازه به من اطلاع رسيد در شهر بصره آتش باري زيادي را راه انداخته اند در بغداد هم كه از صبح، از قبل شروع كرده اند و فجايع فراواني را آنها براه انداخته اند. و مي بينيد اين چهره بي نقاب استكبار جهاني است، اين استكباري كه انقلاب اسلامي در شمار واژگان سياسي دنيا وارد كرد معني آن اين است ، يعني دولتي با تكيه به اينكه سلاح دارد، زور دارد و مي تواند به منافع ملي ديگران تجاوز كند اسمش را هم بگذارد مطالبه منافع ملي يا دفاع از حقوق ملي يا از اين شعارهاي دروغين و خدعه آميز.
ملت ايران بايستي همچنان كه بحمدالله تاكنون آگاه بوده اند، آگاه تر باشند، آمريكا را بشناسند، انگليس را بشناسند ، استكبار را درست بشناسند و خودشان را براي مقابله هاي احتمالي نه فقط در زمينه نظامي، در زمينه فرهنگي، در زمينه سياسي، در زمينه اقتصادي آماده مواجهه كنند.
پيام من به جوانان كشورمان، خطاب من به آنها اين است كه همت كنيد عزم و اراده خودتان را تقويت كنيد، شجاعانه در ميدان هاي گوناگون خودتان را مهيا كنيد و آماده باشيد . ما ممكن است جنگ نظامي هرگز نداشته باشيم اما جنگ سياسي و جنگ اقتصادي و جنگ فرهنگي بخصوص يقينا خواهيم داشت. به مسئولين مجددا توصيه مي كنم كه حساب ها را طوري تنظيم كنند، برنامه ها را طوري تدوين كنند كه جوانان كشور ما بتوانند مزه شيرين مبارزه با فساد و تلاش براي خدمت رساني را بچشند وحقيقتا احساس كنند.
دعا مي كنم كه خداي متعال به مسئولين اين توفيق را بدهد و به ملت عزيزمان سرافرازي ، كاميابي و سعادت و عزت عطا فرمايد. و توجهات حضرت ولي عصر ارواحنا فداه و دعاي مستجاب آن حضرت را شامل حال ملت عزيزمان قرار دهد.

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo