شهید آوینی

پيام نوروزى رهبر معظم انقلاب در آغاز سال 1380

بسم الله الرحمن الرحيم
يا مقلب القلوب والابصار,يا مدبر الليل و النهار,يا محول الحول و الاحوال,حول حالنا الى احسن الحال.

عيد نوروز و طليعه بهار و آغاز سال نوى هجرى شمسى را به همه هم ميهنان عزيزمان, به خانواده هاى عزيز ايثارگران, شهيدان, جانبازان, آزادگان و مفقودان تبريك عرض مى كنم, همچنين اين عيد را به همه ملتهايى كه نوروز و آغاز سال جديد هجرى شمسى را گرامى مى دارند, مثل ملت آذربايجان, افغانستان و آسياى ميانه و ديگر كسانى كه در هر نقطه, به عيد نوروز اهميت مى دهند, تبريك عرض مى كنم, اميدوارم كه سال جديد سالى سرشار از خير و بركت و خوشى و سعادت براى همگان, بخصوص براى ملت عزيزايران باشد.
با نگاهى به سال 79, اين سال را سرشار از حوادث گوناگون, اعم از حوادث تلخ و شيرينى كه در كشورمان اتفاق افتاده, يا حوادثى كه در نقاط ديگر عالم براى مردم كشورمان حايز اهميت بوده است, كه هر سال همين طور است و همه زندگى تركيبى از شيرينيها و تلخيها و كاميابيها و ناكاميهاست, مشاهده مى كنيم, از خداى متعال بخواهيم كه سال جديد و همه سالهاى آينده عمر را براى ما سال تقرب به او و سال موفقيتها و كاميابيهاى گوناگون در عرصه هاى مادى و معنوى قرار دهد.
سال 79 را مزين به نام مبارك اميرالمومنين مشاهده كرديم, مردم عزيز ايران به اين نام و اين پيرايه مقدس دلبستگى نشان دادند و در سرتاسر سال 79, ياد و نام مبارك امير مومنان, بر بسيارى از تلاشها و فعاليتهاى علمى و فرهنگى حاكم بود, ليكن آنچه مهم است على وار شدن يا اگر اين را براى خودمان مبالغهآميز بدانيم حركت به سوى على وار شدن است, همه بخصوص مسوولان كشور و دولتمردان و كسانى كه بارى از بارهاى اجتماعى را بر دوش دارند, بايد سعى و تلاش كنند تا عمل خود را در جهتى كه به همانندى با اميرمومنان منتهى مى شود منطبق كنند.
نام اميرالمومنين, نامى گرامى براى همگان است, ملت ما هم به اين بزرگوار عشق مى ورزد, و ما اگر بخواهيم خود را عملا به نقطه ى مطلوب اسلام برسانيم, اين بهترين نشانه و شاخص براى ماست.
سال 80 هم بايد سال اميرالمومنين به حساب بيايد و شناخته بشود.در اين سال سعى كنيم به كار فرهنگى و علمى اكتفا نكنيم, تلاش كنيم رفتار و عملكردمان را بخصوص در حوزه ى مسايل اجتماعى, و به طور اخص در زمينه مسايل حكومتى به عملكرد آن بزرگوار نزديك كنيم.
تقواى اميرالمومنين و پارسايى او, نزديكى ودلسوزى او نسبت به قشرهاى ضعيف و محروم, كاركرد درخشان او براى خدا, استقامت و خستگى ناپذيرى او در راه هدفهاى متعالى, هر كدام سرفصلى است كه مسئولان مختلف مى توانند خود و مجموعه ى زير نظر خودشان را در جهت اينها يا لااقل در جهت يكى از سرفصلها توجيه كنند و به حركت و تلاش وادارند.اگر ما بتوانيم رفتار آن بزرگوار را براى مسوولان نظام جمهورى اسلامى چه مسوولان قوه ى مجريه, چه مسوولان قوه ى قضاييه, چه مسوولان و نمايندگان مردم در قوه ى مقننه, چه مسوولان نظامى, و چه همه كسانى كه در بخشى از اين نظام به نحوى مشغول خدمتند الگو قرار دهيم و سعى كنيم خود را به آن نزديك نماييم, يقينا رفع مشكلات از زندگى مردم و از وضع كشور, آسانتر خواهد شد و راههاى كمال به سوى ملت عزيز ما گشاده تر و سهلتر و آسانتر خواهد شد.
در زمينه ى آنچه كه ما در سال 80 بايد به عنوان شعارهاى اساسى خودمان به آن نگاه كنيم, من دو نقطه ى مهم را مطرح مى كنم:نقطه ى اول, اقتدار ملى است.اقتدار ملى براى يك كشور, حفظ كننده ى هويت او, مايه ى عزت او و وسيله ى رسيدن به آرمانهاست.تلاشى كه براى نابودى ملتها و به زنجير كشيدن آنها از دورانهاى گذشته تا امروز مى شود, هميشه درجهت نابود كردن يا ضعيف كردن اقتدار ملى آنها بوده است, و بعكس, ملتهايى كه در راه تعالى و كمال قدم برمى دارند, بايد در اقتدار ملى خودشان بكوشند.اقتدار ملى, فقط به معناى تواناييهاى نظامى نيست, اقتدار ملى يك مساله ى همه جانبه است و بر دوش همه ى دستگاههاست, و به عنوان يك وظيفه ى اصلى, بر دوش هر سه قوه ى اساسى كشور نهاده شده است.
اقتدار ملى به معناى اين است كه يك ملت, در مسوولان كشور جلوه هاى قدرت و توانايى و عزت خود را مشاهده كند و كارها با سياستهاى درست, با برنامه ريزى صحيح, با جديت و پشتكار, و با هماهنگى و انسجام كامل پيش برود.
در سايه اقتدار ملى است كه مردم مى توانند به قدر استعدادشان و با شكوفايى اين استعدادها, تلاش خودشان را مبذول كنند.هر سه قوه بايد تلاش كنند تا با جديت و پشتكار و توكل به خدا و اعتماد به مردم و همكارى با يكديگر, اقتدار ملى را تجلى ببخشند و مظهر اقتدار ملى بشوند.
نكته ى دوم و نقطه اساسى ديگر كه بيشتر به دستگاههاى اجرايى ارتباط پيدا مى كند مساله اشتغال است.سال را بايد از آغاز تا پايان سال تلاش براى ايجاد اشتغال مفيد و مولد قرار بدهيم.در مطالعات عميق و بررسيهاىهمه جانبه ى اقتصادى, به اين نتيجه مى رسيم كه نقطه ى عزيمت و شروع, عبارت است از تلاش براى اشتغال.براى كشور ما شايسته نيست كه جمع بزرگى از مردم اين كشور كه عمدتا جوان و غالبا داراى استعداد هستند از اشتغال مفيد و مولد محروم باشند, در حالى كه كشور به اين اشتغال نياز بسيار زيادى دارد.
كيفيت اشتغال هم مهم است, اما در درجه ى اول, ايجاد اشتغال و فرصتهاى شغلى, داراى اهميت مضاعفى است.
در سال 79 در اين زمينه مطالعات و برنامه ريزيهايى شده است, اين برنامه ريزيها بايد به مرحله ى اجرا در بيايد, بايد همه براى آن تلاش كنند و احساس نمايند كه اين برنامه ها در حال اجراست, و اثر آن را در زندگى خود و مجموعه ى سيماى عمومى كشور مشاهده كنند.بنابر اين برنامه ريزى براى اشتغال كه عمدتا از ناحيه قوه ى مجريه است, البته قوه ى مقننه و قوه قضاييه بايستى كمك نمايند و زمينه سازى و پشتيبانى كنند بايد يكى از برنامه هاى اساسى ما و همه ى مسئولان در طول سال باشد.
در اوايل سال 80, ما مساله ى بسيار مهم انتخابات رياست جمهورى را داريم كه عرصه يى براى حضور ملت در صحنه ى سياسى كشور و مظهرى براى اقتدار ملى است.حضور مردم در انتخابات رياست جمهورى و ان شاالله آرا متراكم وبالايى كه به صندوقها خواهند ريخت, مظهر اقتدار ملى و عظمت ملى و ان شاالله مظهر وحدت ملى خواهد بود.اميدواريم كه ملت ما در سايه ى اين اقتدار و اين حركت و تلاش و كار, بتوانند هم وحدت را كه آرزوى عمومى مردم است, هم امنيت را كه نياز اساسى ملت ماست و هم بسيارى از برنامه هاى خودشان را عمل شده و تحقق يافته ببينند, اگر ما در كارنامه سال 79 فهرستى طولانى از كارهاى صورت گرفته و برنامه هاى عمل شده و فهرستى طولانى تر از كارهاى نشده و نيازهاى برآورده نشده مشاهده مى كنيم, انشاالله در سال 80 شاهدباشيم كه فهرست كارهاى انجام شده بيشتر و طولانى تر و درخشان تر باشد و فهرست كارهاى مانده و عقب افتاده بسى كوتاهتر.
همه شما هم ميهنان عزيز و برادران و خواهران گرامى را به خداى بزرگ مى سپارم, از خداوند متعال عيد مبارك و شادى را براى همه شما مسالت مى كنم و اميدوارم انشاالله اين سال, سال نيكبختى باشد و همه شما مشمول دعاى مستجاب حضرت بقيه الله (ارواحنا فداه) باشيد.

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo