شهید آوینی

پيام نوروزى رهبر معظم انقلاب در آغاز سال 1377

بسم الله الرحمن الرحيم
يا مقلب القلوب والابصار,يا مدبر الليل و النهار,يا محول الحول و الاحوال,حول حالنا الى احسن الحال

فرا رسيدن عيد سعيد نوروز را كه سرآغاز بهار طبيعت و بهار جسم و جان انسان است ، به همه هم ميهنان عزيز و به همه ايرانيان در هر جاى عالم كه هستند، صميمانه تبريك عرض مى كنم ؛ مخصوصا به خانواده هاى عزيز ايثارگر، خانواده هاى عزيز شهداى گرانقدرمان ، اسرا و جانبازان و آزادگان و خانواده هايشان ، و همه كسانى كه در راه اعتلاى نظام مقدس جمهورى اسلامى و ايران عزيز، تلاش و مجاهدت دارند.
همچنين به ملتهايى كه نوروز را گرامى مى دارند ، بخصوص به ملتهاى آسياى ميانه و افغانستان ، و بالاخص به مردم تاجيكستان و جمهورى آذربايجان ، تبريك عرض مى كنم.
اميدوارم سرآغاز سال جديد، سرآغاز روزهاى نو، زيبا و بانشاط و سرشار از سعادت و خوشبختى براى مردم عزيزمان در چهارگوشه كشور و در همه جاى ميهن بزرگ و پهناورمان باشد.
در اين دعاى پُرمغزى كه در آغاز سخن ، تلاوت شد و بر زبان همه جارى است ، از خداى متعال درخواست مى كنيم كه حال ما را به بهترين حالات برگرداند. هرجا كه باشيم و هرچه نيكويى در حال ما باشد، نيكوتر از آن هم هست ؛ ما از خداوند متعال در اين دعا، درخواست مى كنيم كه حال ما را به بهترين حالات برساند. اين درخواست ، مخصوص حال شخصى نيست ؛ بلكه درباره كسان خود، ملت خود، و در يك دايره وسيعتر، درباره بشر و انسانيت است .
البته بايد توجه داشته باشيم كه دگرگونى هر پديده يى در عالم ، به دست انسان است و همه تحولها با اراده انسان ، انجام مى گيرد. انسان اگر بخواهد در وضعيت جامعه خود، كشور خود و زندگى خود، تحول ايجاد كند، بايد اين تحول را در خود آغاز كند - تحول اخلاقى ، تحول درونى ، رفتن به سوى صفا و انسانيت ، عبوديت پروردگار و تسليم در مقابل اراده خداوند عالم و آفريننده هستى - كه اين تحول ، سعادت انسانها را متضمن است .
بشر هرچه ناراحتى و رنج و دشوارى تحمل مى كند، بر اثر دورى از راه خدا و سركشى در مقابل احكام الهى است . بحمداللّه مردم كشور ما در اين راه ، حركت بزرگى را آغاز كرده و در اين حركت ، پيش رفته اند؛ و من اميدوارم هرچه مى گذرد، مردم ما از لحاظ اخلاق فردى و جمعى ، از لحاظ ايجاد صفات و خصال ممتاز بشرى در درون خودشان ، پيشتر بروند و با دوستان ، با صفا و محبت و با مروت هرچه بيشتر، با بيگانگان با هوشيارى و بيدارى هرچه بيشتر، و با دشمنان با سرسختى هرچه بيشتر مواجه بشوند، تا ان شا اللّه بتوانند كشتى نجات خودشان را به ساحلهاى امن و امان الهى برسانند.
سالى را كه پشت سر گذاشتيم ، سال پر از حوادث بزرگ ، و البته در ميان آنها حوادث بسيار شيرين و احيانا حوادث تلخ بود. به نظر من يكى از بزرگترين حوادث سالى كه بر ما گذشت ، حادثه انتخابات رياست جمهورى و شركت عظيم مردم در اين انتخابات بود؛ كه قطعا نظام جمهورى اسلامى را سرافراز و سربلند، و داعيه هاى جمهورى اسلامى را در چشم جهانيان ، متقن و متكى به استدلال كرد.
يكى از بزرگترين شاخصهاى مردمى بودن حكومتها در دنيا، عبارت است از همين كه مردم در انتخابات و گزينشهاى بزرگ ملى ، چه قدر شركت مى كنند. در آن جايى كه بيش از هشتاد درصد حايزين شرايط مردم ، در پاى صندوقها شركت مى كنند - يعنى كشور ما - در معيارهاى جهانى با همه منطقها و زبانهايى كه امروز در دنيا، در عالم سياست و مسايل سياسى و اجتماعى مطرح و قابل فهم است ، اين حكومت و نظام ، نظامى مردمى است ؛ نظامى است كه در آن ، حضور مردم محسوس است و نزديك به سى ميليون نفر در انتخابات ، شركت كردند!
بحمداللّه گزينش خوبى هم انجام دادند و رئيس جمهور محترم ما را كه از فرزندان انقلاب ، از كارگزاران طولانى دوران انقلاب ، از خاندان پيغمبر و از ملبسين به كسوت روحانى از كسانى است كه در راه دانشهاى دينى ، سالهاى متمادى زحمت كشيده و تلاش كرده اند. بحمداللّه چهره موجه و مقبول مردم ، انتخاب شد.
اين انتخابات ، با حضور سى ميليونى مردم و با گزينش بيست ميليونى يك رئيس جمهور، سند محكمى براى جمهورى اسلامى بود كه برخلاف داعيه و خواست دشمنان ، نظام جمهورى اسلامى در ميان مردم ، داراى محبوبيت متزايد است ؛ و اين براى جمهورى اسلامى ، خيلى باارزش بود.
بحمداللّه در همه صحنه ها موفقيتهاى بزرگى داشتيم كه شايد بتوان گفت اين انتخابات ، بزرگترين آنها بود. در صحنه مسايل خارجى هم همين طور بود. بعضى از دولتهاى اروپايى ، با طرح دعاوى نامعقول ، سعى داشتند جمهورى اسلامى را به عقب نشينى وادار كنند؛ كه ايستادگى ، استقامت ، درايت و تدبير و اتكا به ارزشهاى انقلاب و اسلام و گزينش آن راهى كه امام بزرگوارمان در طول ده سال اول انقلاب پيمودند، موجب شد كه نتوانستند اين مقصود خودشان را محقق كنند! آنها عقب نشينى كردند و جمهورى اسلامى در آزمايش سفراى كشورهاى اروپايى كه يك جا از كشورمان خارج شده بودند، سربلند بيرون آمد و همه به اين معنا اعتراف كردند!
از اول سال 76 تا همين اواخر، پى درپى اظهارات جهانى از سوى خود امريكاييها و ديگران - حتى عناصر و رجال خود امريكا - بارها بر زبان آوردند كه در هماوردى در مقابل جمهورى اسلامى ، نتوانستند موفقيتى كسب كنند، و جمهورى اسلامى در همه ميدانها - در ميدان اقتصادى و سياسى ، در جذب دوستان و در مواجهه با دشمنان - توانست قدرت و عظمت و عزت خودش را نشان بدهد و به دشمن بفهماند كه جمهورى اسلامى را نمى توان ناديده و غير جدى گرفت ؛ بلكه بايد به اين پديده عظيم انسانى و اسلامى در اين منطقه ، با چشم جدّ نگاه كنند!
البته خوشبختانه ملت ما در اين ميدان ، نهايت كمك هوشيارانه را به مسؤ ولين كرده و باز هم مى كنند. ايستادگى يك دولت ، يك نظام و يك مجموعه حكومتى در مقابل بيگانگان ، در مقابل دشمنان ، بدخواهان و مدعيان از هر نوع ، علاوه بر اين كه به درايت و كاردانى و حكمت مسؤ ولين ، متكى است ، بر هوشيارى و حضور مردم نيز متكى است ؛ كه حضور قوى مردم در طول اين سال - چه در انتخابات ، چه در راهپيماييهاى گوناگونى كه طبق معمول همه ساله ، بخصوص در اواخر سال انجام شد - توانست حرف قوى خود را بزند و نتايج بزرگى را به بار آورد!
ما سال ديگرى را در پيش داريم ، سالى نو و روزى نو، كه نوروز نشانه شروع اين سال است .
ملت عزيز، شما تجربه هاى گوناگونى را با اقتدار و با اتكا به شخصيت ملى خودتان و با ايمان عميق اسلامى گذرانده ايد؛ راهى را كه امام بزرگوار ما در مقابل ملت ايران گشودند، تا امروز طى كرده ايد، بعد از اين هم بايد همين راه را با استحكام تمام برويد.
ما مى دانيم كه انتظارات مردم از دستگاه حكومت و دولت در زمينه اقتصادى و در همه زمينه هايى كه مردم ، انتظاراتى از دولت دارند، عمدتا انتظارات بجا و صحيح و درست است . مردم بايد بدانند - و البته مى دانند - كه مسؤ ولين بخشهاى گوناگون حكومت و نظام جمهورى اسلامى - اعم از قوه مجريه ، مجلس شوراى اسلامى و قوه قضاييه - در صددند كه خواسته ها، نيازها، انتظارات و حقوق اساسى مردم را برآورده كنند و با بهترين وجهى آنها را ادا كنند.
البته دشمنانى مشغول تلاش هستند كه نگذارند اين كارها انجام بگيرد! ساده انديشى و ساده لوحى است كه كسى خيال كند ما در خارج از مرزهاى خودمان - بلكه در داخل مرزها - هيچ دشمن و بدخواهى نداريم و كسى عليه ما كار نمى كند! مگر ما از همه ملتها و دولتها و همه جوامعى كه در طول تاريخ بوده اند، مستثنى هستيم ؟ آنها همه ، دشمن داشته اند، ما هم دشمن داريم . آنها در مقابل دشمن ، روشهاى گوناگونى را اتخاذ كردند كه سرنوشت آنها را رقم زده است . بعضى هوشيارانه و مدبرانه و حكيمانه و سرسختانه ايستادند و پيروز شدند؛ بعضى هم سست عنصرى و زودباورى و سهل انديشى و ساده لوحى به خرج دادند و شكست خوردند! ما بايد درس بگيريم . خوشبختانه گذشته خود ما هم از همين درسها و تجربه ها پُر است گذشته نوزده ساله بعد از انقلاب تا امروز - يكى از اقداماتى كه شده است ، اقدام به كاهش قيمت نفت است !
من نمى خواهم ادعا كنم كه اين كار را صرفا دشمنان كرده اند و صرفا به خاطر ضربه زدن به جمهورى اسلامى است ؛ نه ، دشمنان كرده اند، دوستان نادان و كسانى كه نتوانستند هوشيارانه در اين زمينه بينديشند نيز با آنها سهيم شده اند! تصميمات نادرست گرفته اند و البته حتما دشمنان هم دخالت و شركت داشته اند و هر كسى به دنبال مقاصد خودش مى باشد! نمى توان گفت كه مقصود آنها فقط جمهورى اسلامى است ، ولى مسلما جمهورى اسلامى هم هدف است ، ممكن است - بلكه حتماكشورهاى ديگرى هم هدف هستند.
خوب ، اين حالت جديدى است ؛ ما بايد در مقابل آن ، هوشيارانه حركت بكنيم و تصميم مقتضى اتخاذ كنيم . گزارشهايى كه برادران ما در مسؤ وليتهاى گوناگون اقتصادى دولت ، به من دادند، نشان مى دهد كه آنها خودشان را براى شكلها و وضعهاى گوناگون ، آماده كرده اند، تا بتوانند كشور را به درستى اداره كنند، و ان شا اللّه اداره خواهند كرد؛ ليكن در همه اين وضعيتها، همكارى ، كمك ، دلسوزى و پشتيبانى دلسوزانه مردم از مسؤ ولين ، لازم و واجب است .
من آنچه را كه مى خواهم در اين برهه عرض كنم ، اين است كه ملت عزيز، جدا از اسراف و زياده روى ، پرهيز كنند. ما حق نداريم به عنوان يك ملت ، مصالح بزرگ و ملى و دورنگر - بلكه مصالح نقد مهم و كنونى - خود را، به خاطر خواسته هاى شخصى خودمان - كه ما را به اسراف و بى بندوبارى در مصرف مى كشاند - فدا كنيم و آنها را نديده بگيريم ! همه بايد مساءله صرفه جويى را جدى بگيرند.
امسال توصيه مهم من عبارت است از صرفه جويى ! دولت هم بايد صرفه جويى بكند؛ ملت هم بايد بكند. دولت ، علاوه بر صرفه جويى ، بايستى راههاى صرفه جويى را هم به مردم تعليم بدهد. تا وقت نگذشته است - تا ماههاى اول سال ، سپرى نشده است - بايستى فهرستى از انواع صرفه جوييهايى را كه مردم مى توانند بكنند - در آب ، نان ، بنزين و در مصارف گوناگون و همه چيزهايى كه براى صرف آنها ما مجبوريم از سرمايه هاى كشور و نفت مصرف بكنيم - و راههاى صرفه جويى در آنها را به مردم تعليم و نشان بدهند؛ مردم هم جدا سعى كنند كه صرفه جويى كنند!
عزيزان من ! ملت ايران را به رياضت ، دعوت نمى كنم ؛ بحمداللّه ما احتياجى به اين نداريم كه ملت خودمان را به رياضت ، دعوت كنيم . فضاى غم آلود رياضت ، از زندگى اين مردم ، دور باد! من مردم را به قناعت ، دعوت مى كنم ؛ قناعت سرافرازانه ، قناعت انسان عاقل و خردمندى كه مى داند آينده خود را با قناعت تاءمين مى كند، و زندگى و روال اقتصادى كشور را تسهيل ، و به مسؤ ولين كمك مى كند كه بتوانند تدابير صحيح را در كار اداره مملكت ، اعمال كنند.
من بار ديگر براى همه شما دعا مى كنم . اميدوارم روز و نوروز خوش و بهاران باصفايى ، با بركت و زيبايى ، در انتظار همه ملت ايران باشد، و سال پُربركت و سرشار از عزت و عظمتى را در پيش داشته باشيد.
از خداوند متعال براى ارواح طيبه شهداى عزيزمان و براى روح مطهر امام بزرگوار، طلب رحمت و مغفرت و علوّ درجات مى كنم . همچنين حوادثى كه اخيرا - در آستانه سال نو - براى برخى از دانشجويان عزيز ما پيش آمد - كه ما را داغدار كرد - اين ضايعه را به خاندان و خانواده آنها تسليت عرض مى كنم ، و اميدوارم ان شا اللّه جوانها، دانشجويان و همه نسلها و قشرهاى كشور ما در زير سايه عزت و عظمت اسلامى و احكام نورانى اسلام ، زندگى آبرومند و سربلند و همراه با عزت و رفاه و رضايت را بگذرانند.

والسّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo