شهید آوینی

پيام نوروزى رهبر معظم انقلاب در آغاز سال 1376

بسم الله الرحمن الرحيم
يا مقلب القلوب والابصار,يا مدبر الليل و النهار,يا محول الحول و الاحوال,حول حالنا الى احسن الحال

عيد نوروز امسال ، با يك عيد بزرگ و گرامى ديگر مصادف است كه عبارت از ولادت با سعادت حضرت ثامن الائمه (عليه الصلوة والسلام ) است . مردم شريف ايران به خاطر قرب جوار، نسبت به اين بزرگوار تعلق خاطر مخصوصى دارند و شيعيان همه ى عالم ، بلكه همه ى مسلمين عالم ، از اين جهت بر مردم ايران غبطه مى برند و ايران - بخصوص مشهد مقدس - را قبله ى آمال خود قرار مى دهند.
هر دو عيد بزرگ را، هم عيد نوروز كه عيد تازگى و طراوت و شادى زمين و زمان است وهم اين ولادت بزرگ كه عيد مذهبى و دينى و اخلاقى و معنوى و عيد تاريخى است ، به همه ى ملت شريف و عزيزمان و به ايرانيانى كه در خارج از كشور زندگى مى كنند، مخصوصا به خانواده هاى معظم شهيدان عاليقدر و به جانبازان عزيز و آزادگان و مفقودان و خانواده هاى آنهاكه اميدواريم ان شاءاللّه . از مفقودان عزيز ما هم هر چه زودتر خبرى به خانواده هاى آنها برسد- تبريك عرض مى كنم . همچنين عيد نوروز را به ملتهاى ديگرى كه براى اين عيد و آغاز بهار، اهميتى قايل هستند و آن را عيد مى شمارند مثل كشورهاى آسياى ميانه و بعضى كشورهاى ديگر - تبريك عرض مى كنم .
اميدوارم اين سال جديد كه با چنين روزى آغاز مى شود، براى ملت ما سال مبارك و به معناى حقيقى كلمه سال نيكى باشد. البته مباركى يك سال براى يك ملت ، فقط به جنبه هاى مادى آن سال نيست ؛ گاهى جنبه هاى معنوى اهميت بيشترى دارند. اگر ملتى بتواند يك تحول اخلاقى در خود به وجود بياورد، اگر بتواند رذايل اخلاقى را از درون خود پاك سازى كنند و خود را به فضايل اخلاقى آراسته بسازد، حقيقتاً براى آن ملت عيد است . شايد اساساً قرار دادن اعياد - چه اعياد ملى و چه اعياد دينى و مذهبى - براى ايجاد چنين تحولهايى در درون انسانهاست .
خوشبختانه در اين سالهاى اخير، ملت ما از لحاظ معنوى پيشرفتهاى زيادى كرده اند. اقبال به معنويات ، اقبال به دين و عبادت ، توجه به ذكر و حضور و خشوع و به نماز روزه و به طاعت حق و تقرب به پروردگار در بين ملت ما، بخصوص ‍ جوانانمان رايج و شايع شده است ؛ ولى تحول اخلاقى ، فقط اين نيست . شايد بشود گفت كه تحول اخلاقى براى ملت ، دشوارتر هم هست و به همين جهت ، در باب تحول اخلاقى هم مخاطب اول و مسؤ ول اول جوانان هستند كه براى آنها همه ى كارها آسانتر و راحت تر است . دلهاى جوانان ، نورانى است و فطرتهاى آنان ، سالم و دست نخورده است . آلودگى آنان به زخارف و آلودگيهاى دنيا، به بندهاى گرانى كه پول دوستى و مال دوستى و جاه طلبى و قدرت طلبى و اين چيزها بر پاى انسان مى زند، براى آنها خيلى كمتر است ؛ لذا تحول اخلاقى در جوانان آسانتر است . البته ميانسالها، بلكه كمسالها هم نبايد از امكان تحول اخلاقى در خودشان ماءيوس باشند. تحول اخلاقى ، يعنى اينكه انسان هر رذيلت اخلاقى ، هر اخلاق زشت ، هر روحيه ى بد و ناپسندى كه موجب آزار ديگران يا عقب ماندگى خود انسان است ، آن را كنار بگذارد و به فضايل و زيباييهاى اخلاقى ، خود را آراسته كند. در جامعه يى كه حد و بددلى و كينه نباشد، اگر كسانى صاحب فكرند، آن فكر را در راه توطئه براى ديگران و تقلب با ديگران و خدعه در كار ديگران به كار نبرند، اگر كسانى داراى سواد و معلوماتند، آن را در راه ضرر زدن به مردم و كمك كردن به دشمنان مردم به كار نبرند، بلكه همه ى افراد انسان در يك جامعه ، به يكديگر خيرخواه باشند، به هم كينه نورزند، به هم حقد و حد نداشته باشند،به بهاى نابودى ديگران ، زندگى خود را سروسامان ندهند و دست يافتن به همه چيز را نخواهند، اين تحولِ اخلاقى است و حداقل قضيه است .
در جامعه يى كه تلاش و بد عمل كردن نسبت به محرومان و بى اعتنا بودن نسبت به آنان همراه نباشد، مال مردم خوردن وجود نداشته باشد؛ اگر خلقيات اسلامى - همان چيزهايى كه در اسلام براى يك انسان فضيلت است ، همان چيزهايى كه به تعبير روايات ، جنود عقل است - رواج پيدا كند، مردم اهل صبر و استقامت باشند، اهل توكل و تواضع و حلم باشند، نسبت به يكديگر بدبين نباشند، نسبت به احوال يكديگر بى تفاوت نباشند، نسبت به سرنوشت جامعه قناعت وجود داشته باشد، زياده روى و اسراف و ريخت و پاش و اين چيزها نباشد، اگر حرص و افزون طلبى در امور مادى نباشد، اين جامعه به بهشت و گلستان تبديل مى شود. گرفتارى امروز مردم دنيا، حتى كشورهاى ثروتمند و پيشرفته ، اين چيزهاست . تهيدستى از اخلاقيات است كه انسانيّت را امروز در دنيا پريشان كرده است .
ملت ما به بركت اسلام ، به بركت سنن كهن خودشان ، به بركت فضايل اخلاقى كه در ملت ما وجود دارد، بحمداللّه مقدارى از اين پريشانى جهانى بر كنار مانده اند و غالب ملتهاى مسلمان به بركت اسلام ، امتيازاتى را دارند. البته اين به معناى آن نيست كه ما كمال اخلاقى داريم . نه ، نقصهاى زيادى در ما هست ، كمبودهاى زيادى در ما وجود دارد كه بايد اين كمبودها را جبران و برطرف كنيم . تنبلى ، نوميدى ، بى حوصلگى ، بهانه جويى ، نسبت به انسانهاى ديگر و همان خصال ناپسندى كه قبلا اشاره كردم ، هر كدام در ما هست كه اينها را بايد دور بريزيم . اين ، يك مبارزه و مجاهدت است .
جوان ، به طور طبيعى اصل هماورد طلبى است . بسيار خوب ، هماورد مورد علاقه ى ما كه مى خواهيم جوانان با آن دست و پنجه نرم كنند، نفس اماره است كه انسان را به پستيها و زشتيها دعوت مى كند و او را از عروج و تكامل باز مى دارد. جوانان بايد در مقابل شهوات و هوسهايشان و در مقابل همه ى آن انگيزه هايى كه آنان را به چنين رذايلى فرا مى خواند، مقاومت كنند. جوانان در درجه ى اوّل قرار دارند و غير جوانان هم همين طورند. بر همه واجب است ، بر امثال من هم واجب است ؛ بلكه بيش از ديگران واجب است كسانى كه مسؤ ولند، كسانى كه ماءموريت بزرگى را بر عهده گرفته اند، كسانى كه تصميم و اقدام و حركت و رفتار آنان ، فقط رفتار يك شخص نيست ؛ بلكه رفتار يك مجموعه است ، رفتار يك جامعه است و گاهى در چشم ديگران ، رفتار يك كشور است ، بايد خيلى مراقبت كنند. آنان بيش از ديگران مخاطب به خطاب الهيند و موظف به اين هستند كه دعاى شريف "حوّل حالنا الى احسن الحال " را در خودشان تحقق ببخشند.
عزيزان من ! ملت شريف ايران ! درست است كه تحوّل را در حقيقت خدا به وجود مى آورد، لذا در اين دعا ما از خدا مى خواهيم كه "حول حالنا الى احسن الحال "، يعنى حال ما را به بهترين حالها تبديل كند؛ اما در همه ى دعاها اين طور است كه از سوى انسان ، تلاش و حركت و همت لازم است . همه بايد در اقدام ، در عمل ، در خوب كردن خود، همت بگمارند. در زمينه ى مسايل اجتماعى هم همين طور است .امروز دوران ما، دوران بناى نوين كشور اسلامى ماست . ما بايد از نو ايران را بسازيم ؛ به همان شكلى كه شايسته ى ملت بزرگ ايران است ، به همان شكلى كه اسلام از ما خواسته است كه ما خانه و كشور و جامعه ى خود را سازيم ؛ به طورى كه ويرانيهايى را كه بر آن وارد كردند - ويرانيهاى جنگ ، ويرانيهاى دوران ستمشاهى و دوران تسلط حاكمان و زمامداران فاسد و مفسد و وابسته - برطرف كنى . ويرانيهاى آنها را ما بايد بسازيم . ما بايد كشورمان را از نو بنا كنيم ؛اما بناى ايران ، فقط به معناى ترميم ويرانيها نيست ؛ بلكه بايد همه چيز را كه خداى متعال در اين كشور به وديعه گذاشته است ، احيا كنيم و در اختيار نسل كنونى و نسل آينده قرار بدهيم . منابع طبيعى ، منابع انسانى ، امكانات اجتماعى ، طبيعت نيكويى كه در اختيار ماست ، ميراث عظيمى كه گذشتگانمان در اختيار ما گذاشته اند و خيلى چيزهاى ديگرى در اختيار ماست ، بايد آنها را احيا كنيم و در واقع نعم الهى را استخراج نماييم . سال جديد، براى اين گونه كارها سال مباركى باشد.
در اوايل امسال ، مساءله ى مهمى در مقابل مردم ماست كه آن مساءله ى انتخابات رياست جمهورى است . من از همه ى ملت ايران تقاضا مى كنم كه با روشن بينى و هوشمندى و تيزبينى خود. به اين مساءله به صورت يك مساءله ى ملّى و تاريخى نگاه كنند و آن را دست كم نگيرند. البته در شروع انتخابات ، بخصوص در تبليغات ، هر كسى ، هر جمعيتى گزينه يى دارند، كسى را مى خواهند انتخاب كنند و او را بر ديگران ترجيح مى دهند. اين جا، جاى خطرناكى است و ميدانى است براى اين كه خداى نكرده صفات بد در انسان بروز پيدا كند. اين ، خطرى در راه انتخابات است كه يك تجربه ى بزرگ مى باشد. همه با همت ، اما با حسن خلق و روشن بينى و اميد و روى خوش و دل خوش با اين قضيه مواجه بشوند؛ آراى زيادى را در صندوقها بريزند و رييس جمهور را با راءى بالايى ان شاءاللّه انتخاب بكنند، تا دولت و رئيس جمهور آينده ، دستشان باز باشد و بتوانند با پشتوانه ى عظيم آراى ملّت ، كشور را بسازند و ديگرانى كه در بيرون از مرزها هميشه منتظرند، تا نقص كوچكى در ملت ما ببينند و آن را چند برابر بزرگ كنند، آنها هم از اين كه بتوانند اين كار را انجام بدهند ، مأيوس بشوند.
من امسال مى خواهم مثل سالهاى قبل ، به همه ى مردم يك سفارش بكنم . بحمداللّه سفارشهايى كه شده ، مورد توجه قرار گرفته است ؛ هم مردم توجه كردند و هم مسؤ ولان ، و من توقّعم از هر دو است هم از مردم و هم از مسؤ ولان . من مى خواهم به مردم عزيزمان عرض بكنم كه امسال همه سعى كنند اسراف را كنار بگذارند. متاءسفانه در زندگيهاى ما اسراف وجود دارد. اسراف ، يعنى تضييع نعمت الهى . يعنى نشناختن قدر نعمت الهى . البته بيشتر مخاطب ما در اين سخن ، افراد متمكنند. افرادى كه تهيدتست يا متوسطند، به نظر مى رسد كه اينها كمتر اسراف مى كنند؛ اگر چه در بين اينها هم بعضا اسراف هست . كنار گذاشتن اسراف در چيزهايى كه به نظر كوچك مى آيد؛ مثل اسراف در مصرف بى رويه آب . حالا امسال قدرى بارندگى كمتر بوده است كه اقتضا مى كند صرفه جويى بيشترى بشود. البته بحمداللّه آينده ى بدى در انتظار ما نيست . همه چيز بحمداللّه و به فضل الهى برطبق مصلحت ملت ايران پيش خواهد رفت ؛ ليكن ما وظيفه داريم كه خود را بر طبق آنچه كه دين از ما خواسته است و عقل سليم از ما مى طلبد، آن طور تنظيم كنيم . اسراف در آب ، اسراف در نان ، اسراف در مواد غذايى ، اسراف در وسايل زندگى ، زياده روى ، زياد، خريدن ، زياد،مصرف كردن ، دور ريختن چيزهايى كه قابل استفاده است ، اينها تضييع نعمت خداست .
در آمارها مى خوانيم ، همه ى شما هم حتما اطلاع داريد كه بخش عظيمى از اين گندمى كه با اين همه زحمت و مرارتِ دهقان و كشاورز ايرانى به وجود مى آيد و خريدارى مى گردد و بعد آرد مى شود و از آن نان تهيه مى گردد، متاءسفانه دور ريخته مى شود. من نمى خواهم درصد معين بكنم ؛ اما مسؤ ولان رقمهاى خيلى بالا و وحشت آورى از مقدار نانى كه مثلا دور ريخته مى شود، ذكر مى كنند.
اين ، فقط يك مثال است ؛ اما در همه ى امور ما بايد به صرفه جويى عادت بكنى . صرفه جويى ، يعنى آن چيزى را كه قابل استفاده است و مى توانيم از آن استفاده كنيم ، استفاده كنيم . نسبت به امكانات ، با هوس رفتار نكنيم . دايما چيزهاى ماندگار را نو كردن ، چيزهاى ضايع نشدنى را دور ريختن ، روش درستى نيست . به نظر من بايد مسؤ ولان كشور، راه صرفه جويى و مقابله با اسراف را به مردم ياد بدهند. من به صورت كلى اين را عرض مى كنم . خود مسؤ ولان دولتى هم بايد اسراف نكنند. اسراف مسؤ ولان دولتى ، از اسراف مردم عادى مضرتر است ؛ زيرا كه اين اسراف در بيت المال است . بنابراين مسؤ ولان ، فهرستى از مثالهاى صرفه جويى و اجتناب از اسراف را رديف كنند و آن را به مردم بگويند و تعليم بدهند كه چگونه مى شود صرفه جويى كرد.
سالى كه گذرانديم ، سال پركار و پرتلاشى و سال عزت بود؛ هم براى ملت و هم براى دولت . على رغم اين كه در سال گذشته ، همه ى دستگاههاى استكبار، همه ى بوقهاى تبليغاتى ، عليه ملت ايران تبليغات و تهديدها كردند، حرفها زدند؛ خوابهاى آشفته يى را كه ديده بودند، براى ملت ايران بر زبان آوردند؛ اما بحمداللّه با قوّت و ايستادگى و حضور شما و با راهپيماييهاى عظيمتان در ماه رمضان و بيست و دوم بهمن و در مراسم گوناگون ديگر و حمايت شماها از نظام و مسؤ ولان ، همه ى اين نقشه ها خنثى شد. حضور ملت ، معجزه گر است و آثار آن ، معجزه آساست و حقيقتا تاءثيراتِ اين طورى را مى بخشد.
سال پرتلاشى و پركارى بود. در ميدان سازندگى ،كار داراى پيشرفت بود. براى ملت هم كار پرحجمى وجود داشت ، براى مسؤ ولان هم همين طور. بحمداللّه سال خوبى بود؛ سال پيشرفتهاى بزرگ ، سال عزّت بين المللى ، سال اميد مردم ، سال اتحاد و همبستگى مردم كه در اين اجتماعات عظيمشان پيدا شد. اميدواريم امسال هم از اين جهاتى كه گفته شد، مثل سال گذشته باشد؛ بلكه پيشرفتهايى هم داشته باشيم .
در سال گذشته . متاءسفانه حادثه ى زلزله را داشتيم نه فقط براى مناطق زلزله زده - مثل اردبيل و بجنورد - بلكه براى همه ى ملت ايران كه دردهاى هم ميهنانشان و دردهاى مسلمان براى آنها مايه ى آزار و ناراحتى است ، تلخ بود. من اميدورام كه خداى متعال ، به اين بخشى از كشور ما كه دچار اين آفت زلزله شد، خير اراده فرموده باشد و به آنها عوض خير بدهد. مى خواهم از ملت عزيزمان خواهش كنم ، همان طور كه تا بحال بحمداللّه در راه كمك به زلزله زدگان و آسيب ديدگان خوب عمل كرده اند، باز هم اين كمكها را ادامه بدهند. اين ، همدردى است و لازم است . اميدواريم خداوند متعال ، روح مقدس امام عزيز و بزرگوار راحل عظيم الشان ما را كه از اين راه و اين درسها را به ما تعليم داد، شاد بفرمايد و درجات آن بزرگوار را در اعلى علّيين با اولياء خودش قرار بدهد.
من مجددا همه ى شما ملت عزيز را به خدا مى سپارم و براى همه تان شادى و بهروزى و خوشبختى و پيشرفت در همه ى كارها - چه مادى و چه معنوى - از خداى بزرگ مساءلت مى كنم .

والسلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo