شهید آوینی

امام حسين (عليه السلام) مظهر عزت خدا

در شرح اين جمله دعا «يَا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالشُّمُوخِ وَ الرِّفْعَةِ فَأَوْلِيَاؤُهُ بِعِزِّهِ يَتَعَزَّزُونَ وَ يَا مَنْ وَضَعَتْ لَهُ الْمُلُوكُ نِيرَ الْمَذَلَّةِ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَهُمْ مِنْ سَطَوَاتِهِ خَائِفُونَ» با تشريح عزّت خدا، رسول خدا و مؤمنان، در جمع ميان عزت خدا و عزت غيرخدا سه راه حل ارائه شده است:

1 ـ خداى سبحان اولاً و اصالتاً عزيز است و ديگران ثانياً و تبعاً از عزت برخوردارند.

بنابراين، احتمال عزت خدا اصلى و به خود او انتساب دارد، اما عزت رسول خدا و مؤمنان برگرفته از انتساب و ارتباط آنان با خداست.

2 ـ خداى سبحان اولاً و بالذات عزيز است ولى ديگران ثانياً و بالعرض از عزّت برخوردارند.

در اين دو قسم، اسنادِ عزّت به غيرخدا، اسناد الى ما هو له است، ليكن به جهت تبعيت و عرضى.

3 ـ خداوند حقيقتاً عزيز است و ديگران مجازاً عزيزند.

سپس در مقام قضاوت فرموده اند:

«مقتضاى بينش توحيدى آن است كه هر كمالى ويژه ذات اقدس الهى است، از اين رر عزت نيز مختص اوست و ديگران اصلاً عزتى ندارند، پس اگر بخواهند از عزّت يا ساير كمالات بهره مند شوند، در سايه خلافت الهى و آيت حق بودن، شدنى است.»

در اين قسم اصطلاحاً، اسناد عزّت به غير خدا اسناد الى غير ما هو له است.

سپس افزوده اند:

«جمله امام حسين(عليه السلام) به يكى از سه راهِ پيش گفته تفسير مى شود، هر كه ولىّ خداست به يكى از راه هاى سه گانه، از عزّت برخوردار است و امام حسين(عليه السلام) از نوادر اولياى الهى و مظهر عزّت خداست و ديگران نيز بر اثر ارتباط با او و ديگر معصومان(عليهم السلام) ـ اين ارتباط به صورت پيروى از خدا ظهور مى كند ـ به عزّت مى رسند.

اما اگر سركشى و گناه كنند، نه تنها عزّت اصلى و ذاتى و حقيقى ندارند، بلكه از عزّت تبعى و عرضى و مجازى نيز بى بهره اند. از اين رو، در مقابل سرفرازى مجازى انبيا و اولياى الهى، جبابره و سلاطين ستم پيشه هيچ عزّتى، حتى عزّت مجازى ندارند. سربلندى ادعايى آن ها درونى و غلط و پندارى و برگرفته از گناه است. و بر اثر طغيان و عصيان، خودشان را عزيز مى پندارند...

از اين رو، امام حسين(عليه السلام) عرضه مى دارد: تنها اولياى خدا بر اثر پيوند با او عزيز مى شوند، اما سلاطين و عزيزان خيالى كه چنين ارتباطى با خداوند ندارند، يوغ ذلّت بر گردن خويش نهاده اند.»

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo