شهید آوینی

 

عطر یاران (طلائیه)

 اینجا سرزمینی شوره زار و سوزان است . اینجا همان طلائیه خودمان است . نیک بنگر که این سیم خاردارها و خورشیدی ها برای سر و سینه های بسیجیان ترسیم شده اند . آیا کسی هست که رد گلوله ها و لکه های خون را به نیش سیم خاردارها ببیند؟ آیا کسی هست که پیکر این بسیجی را از لابلای سیم خاردارها خارج کند ؟ آیا کسی هست که این دست جدا شده را به پیکرش باز پس دهد؟

 آری اینها بالهای ملائکه اند که به زمین آرام گرفته اند . میدان مین را نظاره کن که چگونه زیبا جلوه می کند . آیا کسی هست که میدان مین را ، میدان وصل و عروج ببیند؟ اینجا همان طلائیه خودمان است و آن سه راهی شهادت ، همان سه راهی معروف است. ببین موتور کوفته و آن جسم بی جان را که چگونه راحت و آرام گرفته است . او همت است . همان حاج همت خودمان. فرمانده لشکر 27 حضرت رسول (ص) که سر ندارد ... .

 آیا کسی هست که پیکر بی سر حسین را به یاد آورد ؟ آیا کسی هست که گودال وصل را به ذهن آورد ؟ آیا کسی هست که بتواند خبر شهادت او را به همسر و دو فرزندش هدیه کند؟ آیا کسی هست که شدت جراحات و عمل ترکشها بر سر و صورت و سینه اش را برای خانواده اش توصیف کند ؟ آیا کسی هست که بتواند به فرزندانش بگوید که بابا دیگر سر ندارد؟ هیچ میدانی معنای رجال صدقوا را ...

  

قربون لطف و صفاتون شهدا         دل ما تنگه براتون شهدا

قربون عهد وفاتون شهدا                 سر و جون ما فداتون شهدا

 چقدر شلمچتون صفا داره                 بوی عطر خاک کربلا داره

 هر دلی که عشق کربلا داره                     آرزوی دیدن شما داره

 ای شلمچه ای بهشت شهدا                     ا ی زمین لاله گون و با صفا

 خاک تو بوی خوش وفا می ده                 بوی مظلومی لاله ها می ده

 ای بهشت لاله های فاطمه(س)                     سرنوشت لاله های فاطمه(س)

 عشقتون سرشته بند با گل ما                     نمی ره یاد شما از دل ما

 عاشقان با وفا جاتون خالی                     شهدا آی شهدا جاتون خالی

 منبع: وبلاگ شلمچه

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo