شهید آوینی


عملیات آفندی رقابیه


هدف:
عقب راندن دشمن و برطرف کردن خط نفوذ عراق

25 اسفند سالروز عملیات آفندی رقابیه است. این عملیات 25 اسفند ماه سال 1359 صورت گرفت. در امتداد جاده اندیمشک به اهواز در استان خوزستان بعد از شهر شوش، در غرب رودخانه کرخه منطقه وسیعی از شن‌زارهای جنوب قرار دارد که نهایتا به ارتفاعاتی به نام میشداغ در شمال بستان منتهی می‌شود.

25 اسفند سالروز عملیات آفندی رقابیه است. این عملیات 25 اسفند ماه سال 1359 صورت گرفت.

در امتداد جاده اندیمشک به اهواز در استان خوزستان بعد از شهر شوش، در غرب رودخانه کرخه منطقه وسیعی از شن‌زارهای جنوب قرار دارد که نهایتا به ارتفاعاتی به نام میشداغ در شمال بستان منتهی می‌شود.

در نزدیکی مرز ایران و عراق و در غرب ارتفاعات میشداغ که زمین پوشیده از تپه‌های کوچک وبزرگ شنی می‌باشد تنگه رقابیه قرار دارد.

عراقی‌ها به دلیل مشکل بودن عبور از این بیابان و نیاز به کارگیری نیروهای بسیار زیاد، منطقه را رها نموده و هیچ‌گونه استقراری در منطقه نداشتند. لذا از شهر شوش تا عبدالی هر لحظه احتمال ورود عراقی‌ها از طریق بیابان به جاده اندیشمک اهواز وجود داشت، چرا که نیروهای ایرانی نیز در این منطقه مستقر نبودند.

برخورد یک کشتی 400 نفره عراقی که با هلی‌برن در نزدیکی عبدالحان پیاده شده بودند با یک گروهان از تیپ 55 هوابرد ارتش جمهوری اسلامی ایران در چهارم اسفند ماه 1359 به خوبی نشان داد که منطقه بسیار حساس شده است. لذا جهت عقب راندن دشمن و برطرف کردن خط نفوذ عراقی‌ها، در تاریخ 25 اسفندماه سال 1359 عملیات رقابیه طراحی و اجرا شد که تا اول فروردین ماه سال 1360 به مدت 6 روز ادامه یافت.

در عملیات آفندی رقابیه هرچند تیپ 2 لشگر 16 به دلیل وضعیت زمین از سمت جنوبی تپه‌های ابوصلیبی خات و رقابیه متوقف شد ولی توانست ضمن وارد کردن تلفات و ضایعات فراوان انسانی و تسلیحاتی به عراق،پیشروی احتمال دشمن را در غرب رودخانه کرخه سد نماید.

منبع : خبرگزاری ایسنا
سایت ساجد

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo