شهید آوینی


1 سپتامبر 1961

من مسئولیت تام دارم كه در مقابل شداید و بلایا بایستم، تمام ناراحتى ها را تحمل كنم، رنج ها را بپذیرم، چون شمع بسوزم و راه را براى دیگران روشن كنم، به مردگان روح بدمم. تشنگان حق و حقیقت را سیراب كنم.

اى خداى بزرگ، من این مسئولیت تاریخى را در مقابل تو به گرده گرفته ام و تنها تویى كه ناظر اعمال منى و فقط تویى كه به او پناه مى جویم و تقاضاى كمك مى كنم.

اى خدا، من باید از نظر علم از همه برتر باشم تا مبادا كه دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگ دلانى كه علم را بهانه كرده و به دیگران فخر مى فروشند ثابت كنم كه خاك پاى من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متكبر را به زانو در آورم، آن گاه خود خاضع ترین و افتاده ترین فرد روى زمین باشم.

اى خداى بزرگ، این ها كه از تو مى خواهم چیزهائیست كه فقط مى خواهم در راه تو به كار اندازم و تو خوب مى دانى كه استعداد آن را داشته ام. از تو مى خواهم مرا توفیق دهى كه كارهایم ثمربخش شود و در مقابل خسان سرافكنده نشوم.

من باید بیش تر كا كنم، از هوى و هوس بپرهیزم، قواى خود را بیش تر متمركز كنم و از تو نیز اى خداى بزرگ مى خواهم كه مرا بیش تر كمك كنى.

تو اى خداى من، مى دانى كه جز راه تو و كمال و جمال تو آرزویى ندارم، آن چه مى خواهم آن چیزى است كه تو دستور داده اى و مى دانى كه عزت و ذلت به دست توست و مى دانم كه بى تو هیچ ام و خالصانه از تو تقاضاى كمك و دستگیرى دارم

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo