شهید آوینی

 

نگاهی به آثار شهید باهنر

 

 


 

 

خلاصه كتاب سيري در عقايد و اخلاق اسلامي

كتاب سيري در عقايد و اخلاق اسلامي از بخش‌هايي چون ريشة پيدايش دين، اصول اعتقادي و پايه‌هاي جهان‌بيني، اخلاق اسلامي تشكيل شده است كه هركدام از اينها از ريزبخش‌هايي تشكيل شده است كه موضوع مشترك اينها اخلاق اسلامي مي‌باشد. در اين كتاب سعي شده مطالب را از راه عقل هم مورد بررسي قرار دهند.

ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامي

 

چاپ اول: 1374

 

تعداد: 5000 جلد


 

خلاصه كتاب انسان و خودسازي

در اين كتاب بيشتر از مباحث ديگر، مبحث‌هاي اخلاقي جلوه مي‌كند. در شروع اين كتاب شهيد دكتر محمدجواد باهنر بيشتر به تعريف انسان و رابطه‌ي آن با موجودات ديگر مي‌پردازد. بعد از اين به ارزش‌ها و معيارهاي اخلاقي و نيكو مي‌پردازند تا هدف انسان در خودسازي معلوم شود و سپس به راه‌هاي خودسازي اشاره مي‌كنند. اين كتاب با قلم حجه‌الاسلام والمسليمن هاشمي رفسنجاني به چاپ رسيده است.

ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامي

 

تعداد: 5000 جلد

 

چاپ اول: 1370


 

خلاصه كتاب درس‌هايي از اسلام براي نوجوانان

در اين كتاب درس‌هايي اخلاقي و اجتماعي از اسلام براي نوجوانان داده شده است. در اين كتاب به مسائلي نظير سرگذشت پيامبران، سرگذشت امامان شيعه، عدالت، حق محرومان، خصلت‌هاي پسنديده و ناپسند و ... اشاره شده است.

ناشر: نشر تربيت

 

تأليف: شهيد محمدجواد باهنر

 

نوبت چاپ: چاپ دوم آبان ماه 1373

 

تعداد: 5000 جلد


 

خلاصة كتاب فرهنگ انقلاب اسلامي

در اين كتاب درباره انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي پيدايش آن و ارزش‌هاي انقلابي بحث شده است. نيز به نقش مردم و اسلام اشاره شده است. ابعاد خارجي و سياست‌هاي انقلابي مورد بحث قرار گرفته است.

ناشر كتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامي

 

تعداد: 5 هزار جلد

 

چاپ اول: شهريور 71


 

خلاصه كتاب گذرگاههاي الحاد

در اين كتاب در مورد مباحث علم‌گرايي، رئاليسم و ايده‌آليسم، انسان براي جامعه‌شناختي دين و مقايسه وضعيت جوامع اسلامي و غيراسلامي صحبت شده است.در اين كتاب بيشتر در مورد مسائل اعتقادي و اسلامي از راه علم و فكر بحث شده است.دكتر باهنر با مقايسة دوران‌هاي تاريخ (قرون وسطي، ...) با دوران اسلام به شرح در مورد جوامع اسلامي مي‌پردازد.

ناشر كتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامي

 

تعداد: 3000 جلد

 

چاپ اول: تابستان 73


 

خلاصه كتاب مواضع ما در ولايت و رهبري

اين كتاب بخش ولايت و امامت را بسيار مفصل توضيح داده است. اين كتاب از بخش‌هاي امامت و هدايت، حدود امامت و ولايت، مردم و مسئلة ولايت و رهبري، معاد تشكيل شده است كه در بخش امامت و هدايت، ويژگي‌هاي امام را گفته است. و در بخش مردم و مسئلة ولايت رهبري به مسئلة بزرگ جوامع اسلامي يعني ولايت فقيه پرداخته است.

ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامي

 

تعداد: 3000 جلد

 

چاپ اول: 1372


 

خلاصه كتاب اصول دين و احكام براي خانواده

در ابتداي اين كتاب به مسائلي مثل راه‌هاي شناخت خدا، امامت، تقليد، قيامت، معرفي اسلام و ... پرداخته مي‌شود كه در بخش امامت به معرفي 12 امام شيعه مي‌پردازد و زندگي آنها را به طور خلاصه ارائه مي‌دهد. در اواخر كتاب، احكام دين را به طور خلاصه براي خانواده نوشته‌اند كه از رسالة حضرت امام خميني (ره) استفاده شده است.

تأليف: شهيد دكتر محمد جواد باهنر و سيدرضا برقعي

ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامي

 

تعداد: 5000 جلد

 

چاپ هفتم: تابستان 1365


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo