شهید آوینی
  

اشعار ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه ی زهرا (س)

  از بهر این ساعت ، زمان لحظه شماری کرده است وز بهر این وصلت ، زمین نابردباری کرده است
  چشم فلک شب تا سحر ، اختر شماری کرده است ایوب دهر از شوق امشب ، بی قراری کرده است
  دست خدا وجه خدا را خواستگاری کرده است امشب علی آن عدل کل ، بر عقل کل داماد شد
  شاگرد ممتاز نبی ، داماد بر استاد شد خوان کرم مخلوق را دعوت به مهمانی کند
  صد نعمت از رحمت خدا بر خلق ارزانی کند وز طور موسی آمده تا آنکه دربانی کند
  آید خلیل ، آرد ذبیحِ خود که قربانی کند یوسف گرفته مِجمر و اسپند گردانی کند
  کرّوبیان در هلهله ، قدوسیان در همهمه عیسی به دنبال علی ، مریم کنار فاطمه
  امشب علی در خانه خود شمع محفل می برد کشتی عصمت نا خدا را سوی ساحل می برد
  مشکل گشای عالمی ، حل مسائل می برد انسان کامل را ببین ، با خود مکمل می برد
 

هم آن به این دل می دهد ؛ هم این از آن دل می برد

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo