شهید آوینی

داستانهايى از زمين كربلا
مؤلف : ر - يوسفى

پيشگفتار
مقدمه
وجه تسميه كربلا
مرور سلمان (ره ) به كربلا
زمين كربلا
خاك حسين در دست پيامبر (ص )
مشتى از خاك كربلا در دست على عليه السلام
هيچكس را از كربلا به سوى جهنم نمى برد
تابوت مرد عاصى و غبار كربلا
فضيلت كربلا بر مكّه
غبار كربلا مانع آتش
امام حسن عسگرى عليه السلام و زوّار كربلا و خراسان
ورود امام حسين عليه السلام به كربلا
تربت كربلا
حضرت نوح و كربلا
حضرت آدم و كربلا
حضرت ابراهيم عليه السلام و كربلا
كربلا و عزاخانه در بهشت
زمين كربلا به بهشت ميرود
خاك كربلا و هديه ملائك
كربلا قبّه اسلام
كشتى نوح در كربلا
درجات كربلا
زيارت ملائكه از كربلا
كربلا پاره اى از بهشت است
ثواب زائر قبر حسين عليه السلام
جوار امام حسين عليه السلام بهتر از بهشت
زيارت قبر حسين عليه السلام امان از آتش
زائر حسين عليه السلام
ثواب كربلا
تارك زيارت كربلا
فيض گريستن به شهداى كربلا
جنّيان در كربلا
تربت كربلا در كفن
بى احترامى به تربت كربلا
خاك كربلا هديه حضرت امام رضا عليه السلام
مسلمان شدن به بركت خاك كربلا
يك دانه تسبيح از تربت كربلا
شهيدان كربلا
قدر كربلا
هشت خاصّيت زمين كربلا
زيارت كربلا و ايمان
مباهات خدا بر زائر كربلا
مشايعت ملائك زائر كربلا را
ماءواى حسين
فضيلت زيارت كربلا
آئينه دار كربلا
زائر حسين اگر در آتش هم باشد نجات مى يابد

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo