شهید آوینی

منابع

1- وصيتنامه سياسى - الهى رهبر كبير انقلاب اسلامى امام خمينى رحمة الله ص 25 (چاپ اول )

2- وصيتنامه ، سياسى - الهى رهبر كبير، انقلاب اسلامى امام خمينى رحمة الله ص 25 (چاپ اول )

3- در بعضى از مصادر مانند شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد مقتل الحسين عليه السلام خوارزمى و مناقب آل ابى طالب اين سخن به امام حسن عليه السلام و در اصبه آمده كه اين سخن را امام حسين عليه السلام به عمر بن خطاب گفت

4- عبيدالله بن عمر در زمان پيامبر به دنيا آمد ولى از آن حضرت حديثى نقل ننموده ، و فقط به پدرش عمر فخر مى كرد، او در جنگ صفين به معاويه ملحق شد، روزى با جامه خز و آرايش كرده بيرون آمد و گفت : فردا كه على با ما روبرو شود خواهد فهميد كه چه بر سرش مى آيد، امام فرمود: رهايش كنيد، خونش خون پش است ، او در صفين كشته شد.

5- در استيعاب آمده كه امام حسن عليه السلام با پدرش از خانه بيرون رفت و از او جدا نشد

6- ارشاد مفيد 17

7- تاريخ الامم ، و الملوك ، 6: 132

8- گرچه تاريخ جز همين يك مورد براى ابوهريره اقدام شايسته اى را به ياد ندارد، چرا كه او به جعل احاديث در بين خاص و عام مشهور است .

9- يا غوثى (خ ل )

10- اشارة الى قعود اهل الكوفة

11- اهل المشايعة : المراد به شيعتهم عليهم السلام

12- رجما (خ ل )

13- اعدائى (خ ل )

14- انا فتحنا لك فتحا مبينا O ليغفر لك الله ما تقدم من ذبنك و ما تاءخر و يتم نعمته عليك و يهديك صرطا مستقيما و ينصرك الله نصرا عزيزا O هو الذى انزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم والله جنود السماوات و الارض و كان الله عليما حكيما O ليدخل المؤمنين و المؤمنات جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها و يكفر عنهم سيئاتهم و كان ذلك عند فوزا عظيما O و يعذب المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء و غضب الله عليهم و لعنهم و اعد لهم و ساءت مصيرا O و لله جنودالسماوات و الارض و كان الله عزيزا حكيما - الفتح 1 - 7

15- به درستيكه گشايش و پيروزى آشكارى را براى تو فراهم آورديم ، تا خداوند از گناهان گذشته و آينده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو كامل كرده و تو را به راه راست هدايت نمايد.

و تو را با نصرتى و عزت يارى كند، اوست پروردگارى كه آرامش و وقار را بر دلهاى مؤمنان نازل كرد تا بر يقين ، و ايمانشان بيفزايد، و ايمانشان را كامل گرداند و لشكريان آسمانها و زمين از آن خداست و خداوند آگاه و حكيم است ، براى آنكه خدا مى خواست مردان و زنان مؤمن راتا ابد در بهشت هائيكه زير درختانش نهرها جارى است داخل گرداند، و گناهانشرا ببخشد، در حقيقت اين پيروزى بزرگى است و نيز خداوند خواست ، تا همه منافقان ومشركان و آناكه بخدا بدگمان بودند را عذاب كند، و خداوند بر آنان خشم نمود، و مورد لعنتشان قرار داده و جهنم را بر ايشان آماده ساخت كه بدجايگاهى است و لشكريان آسمانها و زمين براى خداست و خداوند پابرجا و حكيم است سوره فتح 1 - 7

16- القلم : 52 - 53

17- جبهة الانصار، و سنام العرب (خ ل )

18- و هى من النساء (خ ل )

19- النساء: 34

20- يوسف : 38

21- الشورى : 22

22- الاحزاب : 33

23- النساء: 58

24- النساء،: 83

25- الانفال : 48

26- الانفال : 46

27- هود: 17

28- الواقعة : 10-11

29- الحديد: 10

30- الحشر: 10

31- التوبة : 100

32- التوبة : 19

33- آل عمران : 61

34- الاحزاب : 33

35- النساء: 18

36- الانبياء: 111

37- الشعراء: 205

38- الشعراء،: 207

39- آل عمران : 144

40- فتح : 25

41- الاسراء: آيه 60

42- القدر: 3

43- الكوثر: 3

44- السجدة : 18

45- الحجرات : 6

46- الغاشية ،: 2 - 6

47- الانبياء: 111.

48- الاسراء: 16.

49- النور: 26.

50- النور: 26

51- الاسراء: 60

52- ابن اثير در اسد الغابه ، گويد كه سبب قتل طلحه آن بود كه مروان به سوى طلحه - كه در ميدان جنگ ايستاده بود - تيرى پرتاب كرد، اگر آن را مى بستند، پاهايش ورم مى كرد، و اگر باز مى گذاردند، خون جارى مى شد، مروان گفت : او را رها كنيد، آن تيرى بود كه خداوند فرستاد، و طلحه از ان تير مرد، و ر به سوى ابان بن عثمان كرد و گفت : بعضى از قاتلان پدرت را كشتم

53- بعد از مرگ عثمان مغيره ، نزد امام آمد، و گفت : نصيحتى به تو دارم ، كه اگر مى خواهى كارهايت سامان يابد، طلحه را بر كوفه و زبير را بر بصره و معاويه را بر شام بگمار، و بعد از آن كه خلافتت سامان يافت با آنان هرگونه كه خواهى عمل كن ، كه امام فرمود: من از گمراهان ياور انتخاب نمى كنم استيعاب ج 3 ص 371 حاشيه اصابه

54- آل عمران : 7

55- الاسراء،: آيه 64

56- التوبة : 102

57- المطففين : 14

58- البقرة : 61

59- يونس : 35

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo