شهید آوینی

 

سوالاتی چند پیرامون ولایت و غدیر

<span style='background-color:yellow'>غدیر</span>

چرا امام امت اسلامى را خدا باید تعیین كند؟  

اگر امام را خدا انتخاب مى كند، پس بیعت مردم چه نقشى دارد؟

بیعت مردم چه ره آوردهایى دارد؟

آیا تنها در روز غدیر ولایت امیرالمؤ منین (ع ) اعلام شد؟  

اگر در گذشته ولایت امامان معصوم (ع ) اعلام و ابلاغ شد، پس در روزغدیر چه واقعیتى شكل گرفت ؟  

با بیعت عمومى مردم كدام اصل ازاصول آزادى و دموكراسى ثابت مى گردد؟

آیا در روز غدیر تنها روز بیعت با امیرالمؤ منین (ع ) است ؟

اگر امامت نباشد چرا رسالت پیامبر ناقص است ؟

________________________________________________________________________________

1- چرا امام امت اسلامى را خدا باید تعیین كند؟

پاسخ: شرایط و ویژگیهایى وجود دارد كه شناخت انسان كامل، و شناسائى آن ویژگیها، براى انسانها ممكن نیست. انسان موجودى است ناشناخته، و كشف راز درون انسانها براى مردم امكان ندارد، حال كه انسانها در انتخاب و شناخت رهبر كامل عاجزند باید خداوند خالق بشر به كمك انسانها آمده و رهبران كامل را معرفى فرماید كه : (الله اعلم حیث یجعل رسالته.)(خدا آگاه تر است كه رسالت خود را در كجا قرار دهد.) از این رو امام على (ع ) را خداوند برگزید و در روز غدیر به بیعت همگانى با آن حضرت، فرمان داد.

________________________________________________________________________________

2- اگر امام را خدا انتخاب مى كند، پس بیعت مردم چه نقشى دارد؟

پاسخ: خداوند همانگونه كه خوبیها و بدیها را معرفى كرد و راه سعادت و شقاوت را نشان داد امام حق را نیز معرفى مى كند. اما انسانها در انتخاب رهبر آزادند، مى توانند امام حق را انتخاب كنند و به سعادت برسند و یا مخالفت كنند و گمراه شوند. آنگونه كه در دیگر رهنمودهاى الهى گروهى رستگار و گروه دیگر منحرف گشتند.

پس از حادثه غدیر نیز گروهى امامت امام على (ع ) را انكار و غصب كردند و گروهى بر ولایت و رهبرى آن حضرت وفادار ماندند، و انواع شكنجه ها را به جان خریدند. پس اعلام وحى تضادى با اختیار انسان ندارد.

________________________________________________________________________________

3- بیعت مردم چه ره آوردهایى دارد؟

چون امام و رهبر جامعه باید در میان مردم زندگى كند، امر و نهى داشته باشد به خوبیها فرمان دهد، و مردم را براى پاكسازى و تصفیه دلها و جامعه از پلیدیها بسیج كند، باید مردم او را قبول داشته و با او بیعت كنند تا پشتوانه اجرائى داشته باشد.

اگر مردم به علل گوناگونى از حق منحرف شوند و دستورات امام حق را رعایت نكنند یا او را در انزوا قرار دهند، فرمان و دستورات امام بر زمین مى ماند و در عمل امامت و رهبرى او براى آنها نقشى نخواهند داشت.

________________________________________________________________________________

4- آیا تنها در روز غدیر ولایت امیرالمؤ منین (ع ) اعلام شد؟

ولایت امام على (ع ) پیش از غدیر بارها و بارها توسط پیامبر اسلام (ص ) مطرح گردید.

بریده بن خضیب اسلمى مى گوید: روزى رسول خدا(ص) به جمعى و به من امر فرمود:(ما هفت نفر بودیم از جمله ابوبكر، عمر، طلحه و زبیر )كه : "سلمو على على با مره المؤ منین ." (11) (به على سلام كنید )

ما به او به لفظ یا امیرالمؤ منین، سلام كردیم، با آنكه رسول الله زنده و در كنار ما بود.

رسول خدا(ص ) بارها از امامت اما على (ع ) و یازده فرزند او، و امامان معصوم (ع ) سخن گفت، در روز غدیر براى امامت امام على (ع ) و دیگر امامان معصوم (ع ) بیعت گرفته شد كه فرمود:

"فامرت ان اخذ البیعه منكم و الصفقه لكم بقبول ما جئت به عن الله عزوجل فى على امیرالمؤ منین، و الاوصیاء من بعده الذین هم منى و منه امامه فیهم المهدى الى یوم یلقى الله الذى یقدر و یقضى."
پس از طرف خداى عزیز و بزرگ ماءمورم كه براى على امیرالمؤ منین (ع ) از شما بیعت بگیرم، و براى امامان پس از او نیز بیعت كنید. امامانى كه همگان از من و تز على مى باشند، و قائم آنان مهدى (عج ) است تا روز قیامت كه به حق قضاوت خواهند شد.

________________________________________________________________________________

5- اگر در گذشته ولایت امامان معصوم (ع ) اعلام و ابلاغ شد، پس در روزغدیر چه واقعیتى شكل گرفت ؟

پاسخ : در روز غدیر همه مسلمانان با رهنمود رسول خدا(ص ) با امام على (ع ) بیعت كردند. و همه به امامت دیگر امامان معصوم (ع ) تا حضرت قائم (عجل الله ) اعتراف و اقرار كردند. و امامت آنان را تا رجعت و قیامت پذیرفتند.

________________________________________________________________________________

6- با بیعت عمومى مردم كدام اصل ازاصول آزادى و دموكراسى ثابت مى گردد؟

پاسخ : اصل شركت مردم در سرنوشت خویش اصل آزادى مردم در حكومت اسلامى حادثه غدیر زیباترین جلوه آزادى در حكومت اسلامى است با اینكه امام حق را خدا برگزید، و پیامبر خدا (ص ) او را معرفى فرمود.حق بیعت به مردم داده شده است.

________________________________________________________________________________

7- آیا در روز غدیر تنها روز بیعت با امیرالمؤ منین (ع ) است ؟

پاسخ : خیر بلكه روز غدیر روز بیعت با دوازده امام معصوم (ع ) است. روز غدیر اعتراف و اقرار به امامت دوازده امام شیعیان است. امیرالمؤ منین و یازده امام دیگر از فرزندان آن حضرت است. رسول خدا(ص ) فرمود:

"معاشرالناس! فبایعوا الله و با یعونى و با یعوا علیا امیرالمؤ منین ، والحسن والحسین والائمه منهم فى الدنیا والاخره كلمه طیبه باقیه یهلك الله من غدر و یرحم من و فى . فمن نكث فانما یتكث على نفسه و من اوفى بما عاهد علیه الله فسیوتیه اجرا عظیما"
اى جمعیت انسانها: پرهیزگار باشید، و بیعت كنید با على امیر مؤ منان ، و حسن و حسین و امامان پس از آنان ، كه كلمه طیبه جاودانه هستند، خدا نیرنگ باز را هلاك مى كند، و رحمت خدا را مى نگرد كسى كه وفاى به عهد كند و كسى كه پیمان شكند، پس بر زیان خود عمل كرده است.

________________________________________________________________________________

8-  اگر امامت نباشد چرا رسالت پیامبر ناقص است ؟

پاسخ : هر چیزى براى تداوم و جاودانه ماندن به دو اصل نیازمند است:

1- اصل علل پیدایش 2- اصل علل پایدارى و حفاظت.

اگر کسی اصل اختراعى را به ثبت برساند و برود، و دیگر كسى آن اختراع را مطرح نكند به تولید انبوه نرساند، آن را حفظ نكند، از آنجا که اصل تداوم و پایدارى با اصل پیدایش و اختراع هماهنگ نشد آن اختراع فراموش مى شود، از یاد مى رود، نابود مى شود. در حفظ و نگهدارى یك ساختمان یك كتاب، یك طرح اقتصادى، نیز این واقعیت جارى است.

در مسائل فكرى و عقیدتى نیز به دو اصل نیازمندیم : 1 اصل پیدایش ((علت محدثه )) و پدید آورنده . 2 و اصل پایدارى و حفاظت ((علت مبقیه )) و نگهدارنده.

اگر پیامبر مكتب را معرفى كند، و ملت و دولت را با انواع زحمت ها و تلاش ها پدید آورد، و پس از دورانى از دنیا برود و علت پایدارى و حفاظتى نباشد كه راه و رسم او را تداوم دهد، و مكتب او را از انواع تحریف و دگرگونى برهاند. ره آورد رسالت تاراج مى شود و پس از اندك زمانى اثرى از آن باقى نخواهد ماند. پس رسالت بدون ولایت و امامت نا تمام است.

برگرفته از:

غدیر شناسی، محمد دشتی

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo