شهید آوینی
 

پاداش سلام بر فاطمه زهرا

يزيد بن عبدالملك نوفلى از پدرش از جدش چنين روايت كرده است:


روزى خدمت حضرت فاطمه زهرا (س) مشرف شدم، ابتدا آن حضرت بر من سلام كرد و فرمود: پدرم (در زمان حياتش) فرمود: هركس سه روز بر من و تو سلام كند، بهشت براى او خواهد بود.


از حضرتش پرسيدم: آيا اين مطلب مخصوص دوران حيات و زندگى شما و آن حضرت است و يا شامل بعد از فوت شما و ايشان نيز خواهد بود؟


فرمود: هم در زمان زندگى و هم پس از مرگ ما. (1)


1ـ مناقب ابن‏مغازلى شافعى، ص 363.
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo