شهید آوینی

وابستگی بودجه ۹۴ به درآمد نفت ۳۶.۳ درصد شد

بررسی میزان استفاده از منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۹۴ نشان می دهد، وابستگی بودجه سال آینده به درآمد نفت ۳۶.۳ درصد است.

93/10/03

یکی از اجزای منابع عمومی بودجه در ایران که سهم بالایی هم دارد، صادرات نفت است و چون این منابع به دلار دریافت می شود، حجم آن در بودجه عمومی دولت به میزان زیادی متاثر از قیمت فروش نفت خام و نرخ تبدیل ارز به ریال است.

در لایحه بودجه 94 کل کشور، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی 72 دلار، نرخ برابری دلار معادل 2850 تومان و منابع ناشی از نفت و میعانات گازی حدود یک میلیون و 414 هزار بشکه در روز فرض شده است که از این میزان روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت خام، 300 هزار بشکه صادرات میعانات گازی و 120 هزار بشکه فروش میعانات گازی به پتروشیمی هاست.

این ارقام در قانون بودجه 93 به این صورت بوده که قیمت هر بشکه نفت 100 دلار، نرخ برابری دلار 2650 تومان و صادرات نفت و میعانات یک میلیون و 417 هزار بشکه در نظر گرفته شده بود.

فرمول محاسبه منابع حاصل از نفت در بودجه سال 94 به این صورت است که حاصل ضرب 1.414 میلیون بشکه در 365 روز، ضرب در 2850 تومان، ضرب در 72 دلار، ضرب در سهم بودجه از نفت می شود کل منابع حاصل از نفت در بودجه سال آینده. لازم به ذکر است که سهم بودجه از نفت لایحه سال آینده 67 درصد درنظر گرفته شد و مابقی آن به صندوق توسعه ملی و حساب شرکت ملی نفت واریز می شود.

با این ارقام، وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال 94 کل کشور حدود 36.3 درصد خواهد بود که این رقم در قانون بودجه سال 93 کل کشور 39.2 درصد بوده است. البته باید توجه داشت که این نسبت ممکن است کمتر از میزان واقعی برآورد شده باشد زیرا منابع غیرنفتی لایحه بودجه مثل مالیات خوشبینانه برآورد شده و تحقق کامل آن بعید است.

در مجموع میزان استفاده از منابع نفتی در لایحه بودجه سال 94 کل کشور حدود 87 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
 

منبع: خبرگزاری تسنیم

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo