شهید آوینی
<

 

استاد محمود فرشچيان: قرآن منبعی فياض برای تصويرگری است

قرآن و داستان‌های مربوط به اديان الهی منبعی فياض و بستری مناسب برای استفاده هنرمندان نگارگر و تصويرگر برای خلق آثار دينی است.

استاد «محمود فرشچيان» كه در حاشيه مراسم افتتاح نمايشگاه «آثار نگارگران قم» در فرهنگسرای نياوران انجام‌شد، با بيان اين مطلب گفت: قرآن بستر مناسبی برای بهره‌برداری و تصويرگری است. تجربه‌های شخصی من نيز دراين‌باره فراوان بوده است. تابلوهای غديرخم كه يكی از مظاهر دينی ما است، تابلوی حضرت يونس(ع) كه قصه زندگی ايشان در قرآن آمده و تابلوهای ديگر نشان می‌دهند كه می‌توان از اين بستر برای تصويرگری استفاده كرد.

وی ادامه داد: قرآن منبعی الهام‌بخش‌ و دارای انديشه و تفكر متعالی است كه بهترين منبع برای هنرمندانی است كه می‌خواهند به مسائل معنوی و دينی بپردازند. شرط استفاده از اين منبع، در اختيار گذاشتن بی‌قيد و شرط وجود خود برای قرآن است در غير اين‌صورت اثری شايسته خلق نخواهدشد.

اين هنرمند برجسته عرصه مينياتور افزود: هنرمند برای اين امر بايد ابتدا توانايی‌های فردی خود را رابطه با نحوه ارائه اثر بسنجد، سپس دست به قلم ببرد. او بايد آگاهانه در اين راه گام بردارد.

وی در پاسخ به اين كه آيا تا به حال با علمای دينی درباره تصويرسازی آيات قرآن دچار مشكلی شده است يا نه تصريح كرد: خير تا كنون نه تنها مشكلی با ايشان نداشته‌ام بلكه تشويق نيز شده‌ام. بسياری از علما با نگاه روشنفكرانه به هنر مينياتور می‌نگرند كه كارگشا است.

«فرشچيان» كه بنيانگذار مؤسسه «نور و دانش» در كشور آمريكا است، افزود: آن جا يك مركز فرهنگی و دينی است كه می‌توانم از اين طريق كاری برای هم‌وطنان علاقه‌مند انجام دهم. هنرمندان بدانند در عرصه دين‌باوری و ميهن‌دوستی هركاری از دستشان برآيد، حتی از راه دور برای كشور انجام دهند.

نگارگر مطرح ايران در عرصه جهانی افزود: دين همواره در طول تاريخ هنر، راهگشا و هدايت‌گر هنرمندان بوده‌است. آثار پيكرتراشی ميكل آنژ و سونات‌های كليسايی باخ بيانگر اين مطلبند كه اين دست هنرمندان بزرگ با نگاه به دين آثار خود را برای مخاطب دلپذيرتر كرده‌اند.

نگارگر تابلوی «عاشورا» خاطرنشان كرد: هنرمندی كه توانايی خود را در اين عرصه سنجيده باشد، می‌تواند آثاری را در اشاعه دين خلق‌كند و اين‌گونه اشاعه‌گر مفاهيم دينی باشد.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایرانی

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo