شهید آوینی
<

 

 كتاب «تعليم و تربيت در اسلام» به زبان ارمنی ترجمه می‌شود

 كتاب «تعليم و تربيت در اسلام» اثر استاد شهيد مرتضی مطهری به همت رايزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ايران در ارمنستان به زبان ارمنی ترجمه و به زودی منتشر خواهد شد.

به نقل از پايگاه خانه كتاب ايران، ترجمه اين كتاب توسط «آشخن ماكاريان» و «سيلوا انه ورديان» انجام پذيرفته است.
كتاب«تعليم‌وتربيت دراسلام»
كتاب «تعليم و تربيت در اسلام» اثر استاد شهيد مرتضی مطهری به همت رايزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ايران در ارمنستان به زبان ارمنی ترجمه و به زودی منتشر خواهد شد.

ويراستاری اين كتاب پر محتوا كه بيش از 400 صفحه است را خانم پروفسور «كوزمويان»، شرق‌شناس مطرح ارمنی بر عهده دارد.

همچنين، چندی پيش نيز دو جلد داستان راستان اثر استاد مطهری توسط رايزنی فرهنگی كشورمان در ارمنستان به زبان ارمنی ترجمه شد و به چاپ رسيد كه با استقبال قابل توجه محافل علمی و فكری ارمنستان مواجه شد.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایرانی

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo