شهید آوینی
<

 

حوزه علميه قم، راهنمای آشنايی با كتابخانه‌های الكترونيكی منتشر می‌كند

معاونت پژوهشی حوزه علميه قم، كتاب «آشنايی با كتابخانه های الكترونيكی» را منتشر می كند.

به نقل از مركز خبر حوزه، بنابر اعلام دفتر ارتباطات و روابط عمومی اين معاونت در اين كتاب، ضمن تعريف كتابخانه ديجيتال، نحوه استفاده از اين كتابخانه ها آموزش داده شده و حدود دويست كتابخانه از كتابخانه‌های موجود در شبكه اينترنت معرفی شده‌است.

همچنين با توجه به تعدد و تنوع نرم‌افزارهای اسلامی كه برگيرنده حجم وسيعی از كتب اسلامی است جهت راهنمايی و استفاده محققان در استفاده آسان و سريع اين نوع نرم‌افزارها، كتاب ديگری از سوی معاونت پژوهشی حوزه علميه قم در زمينه معرفی بخش عمده ای از نرم‌افزارهای علوم اسلامی با نمايه‌های مختلف منتشر خواهدشد.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایرانی

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo