شهید آوینی
<

 

وزیر کشور ایتالیا: لباس اسلامی برای حفظ جایگاه زنِ ایتالیایی

 وزير كشور ايتاليا در مراسمي تحت عنوان "زن و جامعه"با تاکید بر این که حجاب اسلامي حفظ کننده زن در جامعه است گفت: «ايتاليا در حال تبديل شدن به كشوري است كه در آن زن تنها يك تصوير زيبا است.اين مسئله شرم آور است.»

روزنامه ايتاليايي "كوريره دلاسرا" روز پنجشنبه نوشت: جولیانو آماتو از لباس اسلامي براي زنان و حجاب (به استثناي برقع) دفاع كرد.

آماتو گفت: ايتاليا در حال تبديل شدن به كشوري است كه در آن يك زن يا يك تصوير زيبا و يا هيچ است، اين مسئله شرم آور است.

وزير كشور ايتاليا ضمن انتقاد شديد از اين پديده افزود: به طور قطع در ايتاليا نياز به يك قانون براي يادآوري اصل محترم بودن زن است. زندگی در کشوری که تنها بدن و جسم زن برای نگاه کردن به آن اهمیت داشته باشد، شرم آور است. در سنت اسلامي، پوشش زنان باعث حيثيت و احترام بیشتر آنها می گردد.

او گفت: در اين روزها در حال تهيه يك بودجه ‪ ۳‬ميليون يورويي هستيم تا يك سري مداخلات مانند ايجاد يك سازمان نظارت ملي عليه تجاوز و امنيت، و حمايت از سياست‌هاي آموزشي كه فرهنگ احترام را ترويج مي‌دهند، ايجاد شود

منبع: خبرگزاری فرهنگ انقلاب اسلامی

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo