شهید آوینی
<

 

جشن های اسلامی در بوسنی و هرزگوین برگزار می شود

جشن یادبود تاریخی زندگی مسلمانان بوسنی و هرزگوین با مشارکت سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) برگزار می شود.

به نقل از منابع اینترنتی، سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) اعلام کرد که در جشنهایی که شیوخ مسلمان در بوسنی و هرزگوین برگزار می کنند، مشارکت خواهد کرد.

این مراسم و جشنهای اسلامی به منظور یادبود تاریخی زندگی ملت مسلمان بوسنی است تا طی این مراسم یاد و خاطره برخی از اتفاقات تاریخی و مهم برای مسلمانان این کشور زنده شود.

این مراسم شامل یادبود وفات امام ابوحنفی نعمان، ساخت اولین مسجد در بوسنی و هرزگوین، تأسیس اولین آموزشگاه مبانی اسلام، تأسیس کتابخانه اسلامی و دانشکده مطالعات اسلامی خواهد بود.

در این مراسم 50 هزار نفر از شخصیتهای برجسته علمی، فرهنگی و دینی از کشورهای مختلف جهان اسلام مشارکت می کنند.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo