شهید آوینی
<

 

برگزاری گردهم‌آيی «شناخت پيامبر(ص)» در مجلس نمايندگان انگليس

گردهم‌آيی «شناخت رسول اكرم(ص)» به همت انجمن جهانی معرفی پيامبر(ص) عربستان، برای نخستين‌بار در تاريخ مجلس نمايندگان انگلستان و در مقر اين مجلس برگزارشد.

به نقل از روزنامه‌ی الوطن عربستان، در اين گردهم‌آيی كه با هدف شناسايی حقيقت رسالت پيامبر اسلام(ص)، از بين‌بردن شبهات اسلامی و واكنش به توهين‌های اخير به پيامبر(ص) ديروز 29 تيرماه برگزارشد، بسياری از انديشمندان اقليت‌های مسلمان و نمايندگان مجلس عوام انگليس حضور‌داشتند.

برخورد صحيح با تهاجماتی كه برای تخريب شخصيت پيامبر(ص) انجام‌شده‌‌است، راه‌كارهای مقابله با فهم اشتباه غيرمسلمانان از مبانی رسول خدا(ص) و چگونگی برخورد صحيح با رسالت و شخصيت پيامبر(ص) از جمله محورهای مورد بررسی در اين گردهم‌آيی بود.

همچنين گروه نمايندگان مجلس انگليس در ديدار با «سلطان بن‌فهد‌بن عبدالله» رئيس امور سياسی سفارت عربستان در لندن، چگونگی تسلط اعضای گروه بر برنامه‌های تبليغاتی معرفی پيامبر(ص) در محافل فرهنگی كشورهای غربی را مورد بررسی قرار‌دادند.

چگونگی برپايی نمايشگاه‌های تخصصی اسلامی و فرهنگی به منظور ارتباط با غيرمسلمانان اروپا با همكاری موسسه‌ی تخصصی نمايشگاه‌های اسلامی و فرهنگی اروپا نيز از ديگر موضوعات مورد بررسی در اين گردهم‌آيی بود.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo