شهید آوینی
<

 

علامه فضل الله: آمریکا سیاست تفرقه افکنی در میان شیعیان و اهل سنت را دنبال می کند

علامه فضل الله از علمای برجسته اسلامی در لبنان ، با اشاره به تلاش های آمریکا برای شعله ور کردن آتش فتنه مذهبی، دخالت های منطقه ای و بین المللی را سبب پیچیده تر شدن بحران لبنان دانست.

"علامه سید محمد حسین فضل الله" درگفتگو با روزنامه السفیر گفت: هنگامی که به بحران لبنان از تمام زوایای آن می نگریم، درمی یابیم که بسیارسخت است که دراین بحران مسئله ای که کاملا به لبنان مربوط باشد، بیابیم.

این مرجع بلندپایه لبنانی درادامه افزود: پیش از این هم گفتم که مشکل لبنان نظام طایفه گری است نه تنوع و تعدد طایفه ها. چراکه نظام طایفه گری عرف بوده و به قانون تبدیل شده است به هرطایفه استقلال می دهد و این مسئله به هرطایفه القاء می کند که درمقابله با دیگر طوایف جایگاه قدرت خود را بجوید به این ترتیب بعضی ازطوایف احساس می کنند که ازطریق بعضی کشورهای غربی قوی می شوند و دیگر طایفه ها هم چنین احساسی را درقبال کشورهای عربی و اسلامی دارند. به طوری که هنگامی که از یک لبنانی سوال می شود، شما چه کسی هستی؟ ازطایفه اش سخن می گوید نه از وطنش.

"علامه فضل الله " افزود: آزادی درلبنان مورد لعن همه لبنانی ها است به طوری که همه طرف های بین المللی و منطقه ای از این آزادی برای مشوش کردن مسائل وموضوعات لبنان و همچنین ایجاد حساسیت ها و فتنه انگیزی سوء استفاده می کنند. به این ترتیب درمی یابیم که درعمق بحران لبنان مسئله ای که متعلق به لبنان باشد نمی یابیم ،بلکه شاهد جزئیاتی هستیم که به کلیات بین المللی و منطقه ای مربوط می شود.

وی تاکید کرد: سیاست هایی بین المللی وجود دارد که سعی می شود از طریق طرح های بین المللی درمنطقه و به ویِژه از طریق ویژگی های لبنان خواه از طریق آزادی موجود درآن یا نظام طایفه گری آن به اجرا درآید.

"علامه فضل الله" خاطرنشان کرد : درنتیجه من تصورمی کنم که بحران لبنان از طریق مداخله کنندگان درامورمنطقه ای و بین المللی که نمی خواهند هیچ گروه لبنانی معینی به ثبات سیاسی و امنیتی دست یابد، پیچیده می شود.

این مرجع لبنانی افزود: وقتی که ما به مسئله بحران می نگریم درمی یابیم که بحران لبنان مسئله ناچیزی است، به طوری که محدود به تشکیل دولت وحدت ملی و تعداد وزرای آن است و این مسئله با نیم ساعت بررسی حل و فصل می شود، اما مسئله این است که بعضی از کشورهای بین المللی و منطقه ای براین باورند که به یک گروه لبنانی مشخص امتیاز بدهند تا به این ترتیب پیروزی را برای خود رقم بزنند. ازدیگر سو مسئله تشکیل دادگاه بین المللی موضوعی است که فقط به تاریخ لبنان و اوضاع آن محدود می شود ( اما این مسئله ) به سرعت (ازجانب غربی ها)درحرکت است بدون اینکه برای بررسی قانونی آن فرصت بدهد.

"علامه فضل الله" تصریح کرد: به نظر من این آتش بس کنونی درلبنان،آتش بسی از روی ناچاری است و این درحالی است که همه طرفداران گروه های لبنانی نیز با فتنه انگیزی یا وقوع جنگی که کشور را از بین ببرد، موافق نیستند.

"علامه فضل الله" درباره اینکه آیا آمریکا را مسئول مشکلات به وجود آمده درزمینه ریاست جمهوری لبنان می دانید، و آیا برای آنان دراین باره نفع و سودی وجود دارد؟ به سخنان "کاندولیزا رایس" وزیرامورخارجه آمریکا که براین باوراست که لبنان بستر خوبی برای سیاست های آمریکا درمنطقه است، اشاره کرد.

وی تاکید کرد: هنگامی که از موضع بین المللی و منطقه ای سخن می گویم لبنانی ها را مسئول مشکلات موجود خودشان می دانیم چراکه آنان خود پذیرفتند که دیگران (درباره مسائل مربوط به آنان) نظربدهند، بدون اینکه خود نظری ارائه بدهند.

علامه فضل الله گفت : تا زمانی که لبنان صحنه طرح های بین المللی و منطقه ای باشد بسیارسخت است که راه حلی برای مشکلات لبنانی ها پیدا شود و طبیعی است که مشکل لبنان مشکل محلی نیست، بلکه به بحران های منطقه ربط پیدا می کند و همچنین ازاشغالگری آمریکا درعراق تاثیر پذیرفته است. ازکشورهای همسایه عراق نیزکه به این نتیجه رسیده اند که باید با آمریکا درعراق جنگید نیز تاثیراتی پذیرفته است. حتی دولت واشنگتن درتلاش است تا بین شیعیان و اهل تسنن درسراسر جهان اختلاف ایجاد کند به این ترتیب بسیار سخت است که برای لبنان دیواری نصب شود که مانع ورود دیگران به آن شود چرا که لبنان نه سقف دارد نه دیوار.

وی درباره حضور نیروهای القاعده درلبنان اظهار داشت : طبیعی است که هنگامی که مسئله نهرالبارد یا برخی دیگر از اردوگاه ها را بررسی می کنیم به این نتیجه می رسیم که القاعده در لبنان حضور گسترده ای دارد.

"علامه فضل الله" درباره وضعیت شیعیان درسراسر کشورهای جهان اسلامی خاطرنشان کرد: ما براین باوریم که شیعه درهیچ یک از کشورهای عربی و اسلامی نقش منفی نداشت، بلکه بعضی از کشورها آنان را مورد ظلم و ستم قرار می دهند.

وی افزود: ما این را می دانیم که شیعیان لبنان توانستند از طریق حرکت جهادی خود در سال 2000 خاک لبنان را از اشغال اسرائیل آزاد کنند و درجنگ جولای سال گذشته نیز دربرابر آنان مقاومت کردند.

منبع: خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo