شهید آوینی
<

 

 فرهنگنامه "فلسفه اسلامی" را یک انگلیسی تالیف کرد

  "فلسفه اسلامی A تا Z" اثر پیتر گروف عنوان جدیدترین کتابی است که سایت آمازون در سایت خود در باب فلسفه اسلامی معرفی کرده است.

فرهنگنامه "فلسفه اسلامی" اثر پیتر گروف زیر نظر الیور لیمان از سوی انتشارات ادینبورگ در 224 صفحه به زبان انگلیسی منتشر شد. این کتاب شامل صدها مدخل ازA تا Z است که ارجاع به منابع دقیق را آسان می کند، به ادعای نویسنده تمام جنبه های اساسی فلسفه اسلامی در این کتاب مورد توجه ویژه قرار گرفته است .

در این فرهنگنامه چهره های کلیدی فلسفه اسلامی، مفاهیم، موضوعات و مسائل مطرح شده است. مقالاتی درباره فیلسوفان مشایی، اشراقی، متصوفه، متکلمان و اندیشمندان اسلامی از دیگر مطالب این فرهنگنامه است.

پیش از این الیور لیمان کتابی با عنوان "آشنایی با فلسفه اسلام" را منتشر کرده بود و پیتر برون نیز استادیار دانشگاه باکنالِ پنسیلوانیای آمریکا در رشته ی فلسفه است.

مدخلهای این کتاب در جستجوی تبیین این نکته هستند که چرا مسائل اساسی فلسفه اسلامی همواره مورد نزاع عقلی بوده است

منبع: خبرگزاری فرهنگ انقلاب اسلامی

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo