شهید آوینی
<
 
كتاب «بررسی تفاوت‌های فقهی زن و مرد» منتشر شد

دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم شعبه خراسان رضوی كتاب «بررسی تفاوت‌های فقهی زن و مرد» را به قلم «محسن جهانگيری» منتشر كرد.

رويكرد و هدف اصلی اين كتاب بيان جايگاه اختلاف و تفاوت در دو جنس از نگاه احكام فقهی است، ولی نگاهی گذرا به رعايت اصل عدالت در پاره‌ای از اين تمايزها دارد.

در بخشی از اين كتاب می‌خوانيم: «منطق قرآن برابری و عدالت در حقوق له و عليه شخص است و اگر امتيازی برای كسی از بعد ارزشی قايل است در رعايت تقوای الهی است، نه جنسيت زن يا مرد بودن و اگر اين امتياز از جهات دنيايی است، به معنای بار اضافی مسئوليت است كه حسب شرايط آفرينش به عهده جنس مرد يا زن قرار داده شده است.»

ضرورت­ها، مقايسه تكاليف زنان و مردان از منظر فقه شيعی، حقوق زن و مرد، مقايسه حقوق و تكاليف مردان با زنان و پاسخ به پاره‌ای از شبهات، پنچ بخش اصلی اين كتاب را تشكيل می‌دهد.

همچنين در بخش ضرورت­ها، نويسنده به موضوع‌هايی هم‌چون عدالت از ديدگاه حقوق، تمايز عدالت با مساوات و جانب­داری اسلام از عدالت و تشويق به آن پرداخته است.

اين كتاب در شمار‌ه‌گان 1400 نسخه در 420 صفحه و به قيمت 4500 تومان روانه بازار كتاب شده است.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo