شهید آوینی
<
 
گردآوری 35 هزار عنوان كتاب كودك و نوجوان در كتابخانه دفتر تبليغات حوزه علميه قم

35 هزار و 500 كتاب كودك و نوجوان در كتابخانه تخصصی مركز تربيت مربی كودكان و نوجوانان دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم گردآوری شده است.

«تقی محمدنژاد»، مسئول كتابخانه تخصصی مركز تربيت مربی كودكان و نوجوانان دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم زير مجموعه‌های مختلف اين كتابخانه را روانشناسی، آموزش و پرورش، جامعه‌شناسی، تعليم و تربيت اسلامی، روان درمانی و خانواده ذكر كرد و گفت: 28 هزار عنوان از اين كتب با مخاطب بزرگسال و هفت هزار و پانصد عنوان با مخاطب كودك به منظور آشنايی مربيان گردآوری شده است.

وی افزود: سالانه 1500 تا 2 هزار عنوان كتاب به اين كتب افزوده می‌شود.

محمد نژاد، مراجعه‌كنندگان اين كتابخانه را مربيان و پژوهشگران مركز تربيت مربی دفتر تبليغات اسلامی عنوان كرد و گفت: پژوهشگران مراكز مختلف نظير آموزش و پرورش، فنی و حرفه‌ای، كودك ياری، جامعه الزهرا، مركز جهانی علوم اسلامی و گروه‌های تخصصی حوزه‌های علميه به صورت مقطعی از اين كتابخانه استفاده می‌كنند.

وی با اشاره به تعداد مخاطبان اين كتابخانه گفت: كتابخانه تخصصی مركز تربيت مربی كودكان و نوجوانان دفتر تبليغات اسلامی، بيش از هزار عضو دارد كه در زمينه فعاليت های آموزشی و تحقيقاتی فعاليت می‌كنند.

محمدنژاد اضافه كرد: در اين كتابخانه 50 عنوان نشريه نيز در دسترس اعضا قرار گرفته است.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo