شهید آوینی
<
 
طراحی لباس ورزشی جديد ويژه‌ی زنان مسلمان در تركيه

«محمد شاهين» طراح‌لباس ترك، از طراحی لباسی با نام «حشمت» ويژه‌ی ورزش‌های آبی زنان مسلمان خبر داد.

به گزارش IINA، محمد شاهين هدف از طراحی اين لباس‌ها را بهره‌مندی زنان مسلمان از ورزش‌های آبی و استفاده از دريا با رعايت كامل اصول اسلامی خواند.

وی اعلام كرد: «اين لباس در صورت توليد انبوه، نخستين نوع پوشش ورزشی ويژه‌ی زنان مسلمان در جهان متناسب با اصول اسلامی خواهد بود.»

وی در ادامه گفت: «اين لباس‌ها با استقبال چشم‌گيری نزد زنان طبقه‌ی مرفه تركيه همچون همسران دولت‌مردان اين كشور مواجه شده است.»

همچنين در حال حاضر، كاركنان برخی هتل‌های معتبر تركيه نيز ملزم به رعايت اصول اسلامی و اراده‌ی خدمات منطبق با شريعت اسلام به مشتريان خود هستند.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo