شهید آوینی
<
 
فيلم «گهواره كوچ» با موضوع توكل و نيايش ساخته ‌شد
فيلم «گهواره كوچ» توليد مركز لرستان با موضوع توكل و نيايش يك زن ايلاتی در مدت زمان 40 دقيقه ساخته‌شد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سيما، «گهواره كوچ» نام فيلمی داستانی است كه در صدا و سيمای مركز لرستان به مدت 40 دقيقه تهيه شده است.

اين فيلم حكايت زنی كوچ‌نشين است كه در مسير هر روزه زندگی‌اش متوجه نشانه‌هايی از قهر و مهر پروردگار می‌شود و ...


منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo