شهید آوینی
<
 
اعمال وحشیانه ی اشغالگران در عراق از سوی سربازان آمریکایی فاش شد
مجله نيشن آمريكا در گزارشي اظهارات سربازان آمريكايي را كه در عراق خدمت كرده اند منتشر ساخت . مجله نيشن آمريكا با هدف شناخت پيامدهاي جنگ عراق و تاثير آن بر روي سربازان آمريكايي از چندين ماه پيش با 50 سرباز آمريكايي كه در عراق حضور داشته اند مصاحبه كرده است.


در اين مصاحبه ها بسياري از سربازان آمريكايي گفته اند كه همواره با تنش و اضطراب رو به رو بوده اند. ده ها نفر از سربازاني كه با اين مجله مصاحبه كرد ه اند گفته اند كه شاهد كشتار ده ها غيرنظامي عراقي از جمله كودكان بي گناه توسط نيروهاي آمريكايي بوده اند.

جاناتان مورگنشتاين يك تفنگدار نيروي درياي آمريكا اذعان داشت كه دوغير نظامي عراقي را بدون هيچ هشدار قبلي كشته است .

وي گفته است در بسياري از مواقع بسياري از سربازان آمريكايي كه افراد بي گناه را كشته اند به خاطر اين اقدام مجازات نشده اند چرا كه آغاز تحقيقات درخصوص هر سربازي كه يك غير نظامي را كشته يا زخمي ساخته است نيازمند مدت زمان طولاني است .

يكي ديگر از سربازان آمريكايي كه در بعقوبه خدمت كرده گفته است : ما زماني كه براي كمك به عراقي ها مي رفتيم آن ها ما را خائن توصيف مي كردند چون ما به خاطر اقداماتي كه عليه آن ها صورت مي داديم احساس گناه نمي كرديم اما زماني كه بر مي گشتم به خاطر اقداماتمان احساس گناه مي كرديم .
 

بسياري از سربازان آمريكايي جنگ عراق را ظالمانه و فاسد توصيف كرده و آن را بيشتر به اشغال و جنگ هاي استعماري شبيه دانسته اند مثل اشغال الجزاير توسط فرانسه جنگ آمريكا در ويتنام و اشغالگري اسراييل در سرزمين هاي فلسطيني .

اين سربازان هم چنين در اين مصاحبه ها از كشتار بي دليل غير نظاميان و كودكان در اقدامات وحشيانه عليه خانواده عراقي در زمان بازرسي منازل و هتك حرمت عليه اجساد عراقي خبر دادند.

منبع:خبرگزاری فرهنگ انقلاب اسلامی

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo