شهید آوینی
<
 
«معماری مساجد اسلامی» منتخب بهترين كتاب سال 2007 شد
سازمان پايتخت‌ها و شهرهای اسلامی در هفتمين دوره انتخاب كتاب سال، جايزه سال 2007 اين سازمان را با موضوع معماری به نويسنده كتاب «معماری مساجد اسلامی عصر عثمانی» اهداكرد.

به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی نسيج، اين جايزه به نويسنده كتاب «محمود زين‌العابدين» مهندس سوری و با انتخاب رئيس شورای شهر حلب اعطاشد.

در مراسم اهدای اين جايزه «عمر عبدالله قاضی» دبيركل سازمان پايتخت‌ها و شهرهای اسلامی، «مليح كوكجا» شهردار آنكارا و جمعی از شهرداران پايتخت‌ها و شهرهای اسلامی عضو اين سازمان حضورداشتند.

كتاب معماری مساجد دوره عثمانی شامل چهار فصل است كه نويسنده در فصل اول با بررسی انواع معماری مسجد، ساخت‌و‌سازهای متنوع مساجد جهان اسلام را ارزيابی‌می‌كند. فصل دوم نيز به تاريخ مساجد دوره عثمانی در تركيه و دوره‌های تاريخی‌ای كه نمای ظاهری مساجد اين كشور پشت سرگذاشتند، می‌پردازد.

بررسی معماری دوره عثمانی در سوريه با محوريت پنج مسجد با نام‌های مدرسه خسرويه، مسجد جامع عادليه، مسجد جامع بهرميه، تكيه سليمانيه و مدرسه عثمانيه و نيز ويژگی معماری اين مساجد موضوع فصل سوم اين كتاب است.

در فصل چهارم اين كتاب، تاثير دوره عثمانی بر معماری عربی ــ اسلامی سوريه و تركيه طی قرن 16 ميلادی مورد بررسی قرارگرفته‌است.

انتخاب بهترين كتاب از سوی سازمان پايتخت‌ها و شهرهای اسلامی با هدف تشويق شهرداری‌ها و اداره‌های محلی و مشاركت فعالان در زمينه تحقيق، تاليف و ترجمه و نيز حفظ هويت ملی شهرهای اسلامی انجام‌می‌شود.

سازمان پايتخت‌ها و شهرهای اسلامی كه در سال 1980 تاسيس‌شده‌است؛ سازمانی وابسته به سازمان كنفرانس اسلامی است كه مقر آن در مكه بوده و تعداد بسياری از پايتخت‌ها و شهرهای كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی عضو اين سازمان هستند.

سازمان مذكور موسسه‌ای غير سياسی است كه هر سه‌سال يك‌بار با اهدای جايزه از نويسنده بهترين كتاب تاليف‌شده و يا مترجم در موضوع فن معماری و ساخت‌وساز تقديرمی‌كند.

در انتخاب كتاب سال 2007 از سوی سازمان پايتخت‌ها و شهرهای اسلامی، 25 كتاب از كشورهای عربی و غير عربی كانديدشدند.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo