شهید آوینی
<

 

اعطای مدرك تحصيلی به حافظان قرآن كريم در مازندران

دومين دوره آزمون سراسری اعطای مدرك تخصصی به حافظان قرآن كريم ، روز جمعه 22 تيرماه در مازندران برگزار شد .

«نقی عاليشاه» ، مسؤول اجرايی دومين دوره آزمون سراسری اعطای مدرك تخصصی به حافظان قرآن كريم در دارالقرآن الكريم مازندران شعبه مازندران گفت: : آزمون اعطای مدرك تخصصی به حاقظان قرآن كزيم در دومين سال متوالی است كه از سوی سازمان دارالقرآن الكريم در كشور و در اجزاء 10 جزء ، 20 جزء و كل قرآن برگزار می شود .

وی افزود : اين آزمون در مازندران رأس ساعت 9 صبح با حضور حجت الاسلام والمسلمين «ناصر شكريان» مديركل اداره تبليغات اسلامی مازندران ، سيد «جعفر صادقی» از نمايندگان دارالقرآن الكريم مركز و 58 نفر از حافظان قرآن كريم درروز جمه 22 تيرماه در مازندران برگزار شد .

«عاليشاه» تصريح كرد: از مجموع شركت كنندگان ، 9 برادر و 31 خواهر در حفظ 10 جزء ، 3 برادر و 4 خواهر در حفظ 20 جزء و 5 برادر و 6 خواهر در حفظ كل شركت داشتند .

مسئول اجرايی دومين دوره آزمون سراسری اعطای مدرك تخصصی به حافظان قرآن كريم خاطرنشان ساخت: آزمون مذكور در 4 مرحله برگزار می شود كه مرحله اول آن به صورت كتبی و از مفاهيم و ترجمه قرآن بوده و شركت كنندگان در صورت احراز امتياز لازم به مرحله دوم كه به صورت شفاهی است راه خواهند يافت و اين مرحله در اواخر مردادماه سال جاری برگزار می شود .

وی افزود : با عنايت به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ، سازمان دارالقرآن الكريم ، متولی برگزاری آزمون و اعطای مدرك تخصصی به حافظان قرانی معرفی شده است و هدف از اين امر ، شناسايی و ساماندهی و سطح بندی آنان است و حافظانی كه گواهينامه و مدرك تخصصی را اخذ می كنند در استخدام مشاغل دولتی و همچنين در جهت ورود به دانشگاه ها در اولويت و از مزايای آن بهره مند خواهند شد .

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo