شهید آوینی
<
 
برگزاری سمينار«نقش افكار امام خمينی در انسجام اسلامی» در غنا

سمينار «نقش افكار امام خمينی در انسجام اسلامی» از سوی رايزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ايران و با هدف آشنايی بيشتر مردم مسلمان كشور غنا با آرا و افكار امام خمينی(ره) و تعميق بخشيدن به علوم و معارف دينی مردم، روز گذشته(24 تيرماه) در اين كشور برگزار شد.

به نقل از اداره كل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ،در اين سمينار كه با حضور شخصيت‌ها، علما، اساتيد، دانشجويان و اقشار مردم غنا برگزار شد، سرپرست رايزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ايران در غنا زندگی امام خمينی را به معجزه قرن بيستم تشبيه كرد و با استناد به آيات قرآنی حيات امام خمينی (ره) را كه سراسر از خودگذشتگی، توجه به آرمان‌های بشری و خدمت به آنان بود، مصداق كلام الهی دانست كه می‌فرمايد:«چنانچه عده ای از دين روی گردانند ،خداوند قومی را خواهد آورد كه او را دوست دارند و خداوند نيز آنان را دوست می‌دارد».

وی امام خمينی را انسانی توصيف كرد كه تاريخ بشر را تغيير داد و فصل جديدی را در حركت جهانی باز گشود و به همه انسانها اين درس را آموخت كه در اين جهان همه آزاد آفريده شده‌اند و همه بايد آزادی را طلب كنند.

وی همچنين با آرزوی اين‌كه اين معجزه الهی الگو قرار گرفته و نسبت به تفكرات آن بزرگوار تفكر و تعمق صورت گيرد، توجه حضار را به بيانات سخنرانان و ارائه كنندگان مقالات كه گوشه‌هايی از بركات زندگانی پربار امام خمينی (ره) را بازگو خواهند كرد، جلب كرد.

«شيخ سعيد انس داوود»، رييس موسسه امام خمينی در منطقه هوهوی غنا و«دكتر سعيد يعقوب پليگا»،رييس دانشگاه پلی‌تكنيك تماله به ارايه مقالات خود در ارتباط با نقش امام خمينی((ره) در بيداری و انسجام اسلامی پرداختند.

«ولی الله محمدی»، سفير ايران در غنا ديگر سخنران سمينار بود كه با يادآوری نقش افكار امام در بيداری ملت‌های مسلمان و مردم تحت ستم جهان، گسترش اين افكار را موجب رهايی جهان از هرگونه زشت‌خويی و پليدی دانست .

وی همچنين با ذكر خصوصياتی از زندگانی آن امام عزيز الگوهای رفتاری ايشان را برای رهبران بسيار حائز اهميت دانست و برای اصلاح جوامع بشری و رسيدن به حياط طيبه اسلامی توصيه كرد.

در ادامه«حاج مالك يعقوب»، معاون پارلمان كشور غنا و نماينده غنا در پارلمان آفريقا به ارايه سخنرانی پرداخت و با تاكيد بر نقش رهبری امام خمينی در بيداری اسلامی ، شخصيت و آرای ايشان را از نعمت‌های بزرگ خداوند برای مردم جهان و به‌خصوص كشورهای آفريقايی دانست.

منبع:خبرگزاری قرآنی ایران

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo